Spontan abortus aşırı ve uzamış kanamalara yol açabilir. Eğer ektopik gebelik ekarte edilmişse spontan abortuslarda yaklaşım, kanama fazla değilse gözlem ya da D&C şeklindedir (24, 25)
Eksojen Hormonlar: Oral kontraseptif kullanan kadınların %30-40ında ilk 3 ayda ara kanamalar olabilir, ilerleyen aylarda azalır ve kaybolur (26). İrregüler kanama düzensiz ilaç kullanımıyla da olur (27, 28). Non steroid anti-inflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanımının kanamayı azalttığı gösterilmiştir (29) Endokrin Nedenler: Hipo ve hipertiroidizm anormal kanamaya yol açabilir. Hipotiroidizm sıklıkla
menorajiye, hipertiroidizm amenore veya oligomenoreye neden olsa da genel olarak troid fonksiyon bozuklukları kliniğe oligoanovulatuvar kanama şikayeti ile yansır (30). Diabetes mellitus anovulasyon, obezite, insulin rezistansı ve androjen fazlalığı ile ilişkili olabilir.
Anatomik Nedenler: Uterin myomlar 35 yaş üstü kadınlarda sık görülürler. Myoma bağlı kanama nedeni tam olarak aydınlatılamamıştır; anjiogenezisi düzenleyen büyüme faktörlerinde bozulmayı da içeren birçok teori ortaya atılmıştır. Endometrial polip düzensiz kanama ve menoraji nedenlerinden biridir. Servikal lezyonlar postkoital anormal kanamalara yol açabilirler. Endoservikal poliplerin yanısıra kondilom, HSV, klamidyal servisit veya başka mikroorganizmalarla oluşan servisitler gibi enfeksiyöz servikal lezyonlar da kanamaya yol açabilir. Koagülopati ve Diğer Hematolojik Nedenler: Aşırı menstrüel kanama hematolojik yapının incelenmesini gerektirir. Tam kan sayımı, lösemi gibi hastalıkların veya trombositopeni ile ilişkili bozuklukların saptanmasında yardımcı olur. Alkolizm karaciğer fonksiyon bozukluğu ve pıhtılaşma faktörlerinin yetersiz üretimine yol açarak aşırı menstürel kanamaya neden olur. Von Willebrand hastalığı gibi koagülasyon bozuklukları, değişik klinik tablolarla ortaya çıkabilir ve reprodüktif çağa kadar gözden kaçabilir.20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 20
2.3. ENDOMETRİYAL PATOLOJİLER Endometriyal patolojilerin en sık klinik bulgusu anormal uterin kanamadır. Jinekoloji polikliniklerine muayene için başvuran olguların %15‟inde anormal uterin kanama belirlenirken, tüm jinekolojik operasyonların %25‟inde endikasyon anormal uterin kanama olmaktadır (5). Anormal uterin kanamalar organik bir nedene bağlı olabileceği gibi, herhangi bir organik neden olm...
- Sayfa 18
2.3.1.3. Endokrin nedenler Hem hipotiroidizm hem de hipertiroidizm anormal kanamaya yol açabilir. Hipotiroidizm menoraji tarzında menstrüel kanamaya neden olurken, hipertiroidizm oligomenore veya amenoreye yol açar. 2.3.1.4. Anatomik nedenler Reprodüktif yaş grubunda anatomik nedenlere bağlı anormal kanamalar, diğer yaş grubundaki kadınlardan daha sık görülür. Leiomyomlar menoraji şeklinde kanama...
- Sayfa 18
2.3.1.3. Endokrin nedenler Hem hipotiroidizm hem de hipertiroidizm anormal kanamaya yol açabilir. Hipotiroidizm menoraji tarzında menstrüel kanamaya neden olurken, hipertiroidizm oligomenore veya amenoreye yol açar. 2.3.1.4. Anatomik nedenler Reprodüktif yaş grubunda anatomik nedenlere bağlı anormal kanamalar, diğer yaş grubundaki kadınlardan daha sık görülür. Leiomyomlar menoraji şeklinde kanama...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uterin
kanamalar
bağlı
kanama
anormal
neden


20. SAYFA ICERIGI

Spontan abortus aşırı ve uzamış kanamalara yol açabilir. Eğer ektopik gebelik ekarte edilmişse spontan abortuslarda yaklaşım, kanama fazla değilse gözlem ya da D&C şeklindedir (24, 25)
Eksojen Hormonlar: Oral kontraseptif kullanan kadınların %30-40ında ilk 3 ayda ara kanamalar olabilir, ilerleyen aylarda azalır ve kaybolur (26). İrregüler kanama düzensiz ilaç kullanımıyla da olur (27, 28). Non steroid anti-inflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanımının kanamayı azalttığı gösterilmiştir (29) Endokrin Nedenler: Hipo ve hipertiroidizm anormal kanamaya yol açabilir. Hipotiroidizm sıklıkla
menorajiye, hipertiroidizm amenore veya oligomenoreye neden olsa da genel olarak troid fonksiyon bozuklukları kliniğe oligoanovulatuvar kanama şikayeti ile yansır (30). Diabetes mellitus anovulasyon, obezite, insulin rezistansı ve androjen fazlalığı ile ilişkili olabilir.
Anatomik Nedenler: Uterin myomlar 35 yaş üstü kadınlarda sık görülürler. Myoma bağlı kanama nedeni tam olarak aydınlatılamamıştır; anjiogenezisi düzenleyen büyüme faktörlerinde bozulmayı da içeren birçok teori ortaya atılmıştır. Endometrial polip düzensiz kanama ve menoraji nedenlerinden biridir. Servikal lezyonlar postkoital anormal kanamalara yol açabilirler. Endoservikal poliplerin yanısıra kondilom, HSV, klamidyal servisit veya başka mikroorganizmalarla oluşan servisitler gibi enfeksiyöz servikal lezyonlar da kanamaya yol açabilir. Koagülopati ve Diğer Hematolojik Nedenler: Aşırı menstrüel kanama hematolojik yapının incelenmesini gerektirir. Tam kan sayımı, lösemi gibi hastalıkların veya trombositopeni ile ilişkili bozuklukların saptanmasında yardımcı olur. Alkolizm karaciğer fonksiyon bozukluğu ve pıhtılaşma faktörlerinin yetersiz üretimine yol açarak aşırı menstürel kanamaya neden olur. Von Willebrand hastalığı gibi koagülasyon bozuklukları, değişik klinik tablolarla ortaya çıkabilir ve reprodüktif çağa kadar gözden kaçabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php