Bu sonuçlar 4 farklı kategoride sınflandırılmıştır:
1)Atipisiz basit hiperplazi
2)Atipisiz kompleks hiperplazi 3) Basit atipili hiperplazi 4) Kompleks atipili hiperplazi (35,36).
Endometrial hiperplazinin kansere ilerleme riski sitolojik atipinin varlığına ve aşırlığına bağlıdır. Kurman ve ark.nın tedavi edilmemiş endometrial hiperplazisi olan ve ortalama 13,4 yıl takip edilmiş olan 170 hastanın endometriyal küretaj sonuçları üzerinde çalışmışlardır (37). Bu çalışmacıların bulgularına göre karsinoma ilerleme oranı basit hiperplazili hastalarda %1, kompleks hiperplazili hastalarda %3, atipik basit hiperplazili hastalarda %8, atipik kompleks hiperplazili hastalarda %29 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında endometriyal doku örneklemesinde atipik hiperplazi saptanan hastalarda histerektomi yapılırsa yaklaşık %25 oranında genellikle iyi diferansiye olmuş endometriyal karsinomun eşlik ettiği görülecektir ( 37,38). Endometrial hiperplazi tanısı endometrial örnekleme ile konulmaktadır.
2.3.3. Endometrial Polipler
Her yaşta görülmekle beraber en sık 40-55 yaş arasındaki kadınlarda ve yine özellikle tamoksifen kullanan hastalarda sıkça karşılaşılan benign anatomik lezyonlardır. Polipler endometriyumun aşırı miktarda östrojene veya tamoksifene maruz kalması sonucu ortaya çıkarlar, tek veya multiple olabilirler ve 1-2 mmden tüm uterin kaviteyi doldurabilecek boyutlara ulaşabilirler. Postmortem çalışmalarda yaklaşık olarak tüm uteruslar içerisinde %10 oranında asemptomatik polipler saptamıştır. Polipler malign değişime uğrayabilmektedirler. Perimenopozal hastalarda endometriyal hiperplaziyle aynı öneme sahiptirler (39).
Semptomatik kadınlarda 1305 biyopside %24 oranında endometriyal polibe rastlanmış olup %0.06sı premalign veya malign olarak değerlendirilmiştir (40). Polipler bazal tabakanın fokal hiperplazik alanları olarak düşünülmektedir ve bunlar progesteron çekilme kanaması sırasında dökülmemektedirler (40,41). Endometriyumdan geçtikleri için de saplıdırlar. Dört tip tanımlanmıştır: glandüler,23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endometriyal patolojilerin tespitinde invitro toluidine mavisi uygulamasının tanıya etkisi - Sayfa 26
Endometriyal polipler hiperplastik glandüler patern gösterirler, fakat polip şeklinde olmaları ve kalınlaşmış vasküler bir sap içermeleri ile ayrılırlar. Menstruel paternde stromal kırılma ile birbirlerine yaklaşmış endometriyal glandlar izlenir, ancak bu gerçek bir glandüler kalabalıklaşma değildir. Endometriyal hiperplazilerin malignite potansiyeli olduğu uzun süreden beri bilinmektedir. Kurman...
Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 26
Endometriyal hiperplazilerin malignite potansiyeli oldugu günümüzde bilinmektedir. Kurman ve ark. tedavi edilmemis endometriyal hiperplazisi olan ve ortalama 13.4 yıl takip edilen 170 hastanın endometriyal küretaj sonuçları üzerinde çalışmışlardır (23). Bu çalısmanın bulgularına göre kansere ilerleme riski basit hiperplazili hastalarda %1, kompleks hiperplazili hastalarda %3, atipik basit hiperpla...
- Sayfa 17
1. Basit endometrial hiperplazi (Atipisiz kistik hiperplazi): En sık rastlanan hiperplazi tipidir (Resim 5-a). Genişlemiş yuvarlak yada hafif düzensiz şekillerdeki kistik bezler glandüler kalabalıklaşma olmaksızın artmış bez stroma oranı ile karakterizedir. Burada glandlarda sırt sırta dizilme ve atipizm yoktur (8,9). 2. Kompleks endometrial hiperplazi (Atipisiz adenomatöz hiperplazi): Hücresel...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oranı
atipisiz
basit
hiperplazi
kompleks
atipili


23. SAYFA ICERIGI

Bu sonuçlar 4 farklı kategoride sınflandırılmıştır:
1)Atipisiz basit hiperplazi
2)Atipisiz kompleks hiperplazi 3) Basit atipili hiperplazi 4) Kompleks atipili hiperplazi (35,36).
Endometrial hiperplazinin kansere ilerleme riski sitolojik atipinin varlığına ve aşırlığına bağlıdır. Kurman ve ark.nın tedavi edilmemiş endometrial hiperplazisi olan ve ortalama 13,4 yıl takip edilmiş olan 170 hastanın endometriyal küretaj sonuçları üzerinde çalışmışlardır (37). Bu çalışmacıların bulgularına göre karsinoma ilerleme oranı basit hiperplazili hastalarda %1, kompleks hiperplazili hastalarda %3, atipik basit hiperplazili hastalarda %8, atipik kompleks hiperplazili hastalarda %29 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında endometriyal doku örneklemesinde atipik hiperplazi saptanan hastalarda histerektomi yapılırsa yaklaşık %25 oranında genellikle iyi diferansiye olmuş endometriyal karsinomun eşlik ettiği görülecektir ( 37,38). Endometrial hiperplazi tanısı endometrial örnekleme ile konulmaktadır.
2.3.3. Endometrial Polipler
Her yaşta görülmekle beraber en sık 40-55 yaş arasındaki kadınlarda ve yine özellikle tamoksifen kullanan hastalarda sıkça karşılaşılan benign anatomik lezyonlardır. Polipler endometriyumun aşırı miktarda östrojene veya tamoksifene maruz kalması sonucu ortaya çıkarlar, tek veya multiple olabilirler ve 1-2 mmden tüm uterin kaviteyi doldurabilecek boyutlara ulaşabilirler. Postmortem çalışmalarda yaklaşık olarak tüm uteruslar içerisinde %10 oranında asemptomatik polipler saptamıştır. Polipler malign değişime uğrayabilmektedirler. Perimenopozal hastalarda endometriyal hiperplaziyle aynı öneme sahiptirler (39).
Semptomatik kadınlarda 1305 biyopside %24 oranında endometriyal polibe rastlanmış olup %0.06sı premalign veya malign olarak değerlendirilmiştir (40). Polipler bazal tabakanın fokal hiperplazik alanları olarak düşünülmektedir ve bunlar progesteron çekilme kanaması sırasında dökülmemektedirler (40,41). Endometriyumdan geçtikleri için de saplıdırlar. Dört tip tanımlanmıştır: glandüler,

İlgili Kaynaklarsingle.php