glandüler kistik, adenomatöz ve fibröz. (41) Anormal uterin kanamanın nedenlerinden birisi olmalarına rağmen bazıları kanama yapmaz, uterusta kontraksiyonlara ve dolayısıyla ağrıya neden olurlar.
Endometrial polipler olguların % 2,3-8,4 ünde postmenopozal kanama sebebi olarak bildirilmişlerdir (42-44). Endometrial poliplerin malignite potansiyeli tartışmalıdır, özellikle postmenopozal dönemde poliplerin malign dejenerasyon olasılığı vardır (45). Petterson ve arkadaşları endometrial kanser tanısı konulmuş olgularla yaptıkları çalışmada, daha önceden yapılan D&C işleminde polip saptanması durumunda, endometriyal kanser gelişme riskinin 3 kat artmış olduğunu bildirmişlerdir (46).
Endometrial poliplerin D&C ve ofis biyopsi ile birçoğu atlanmakta ve bu
nedenle tekrarlayan anormal uterin kanama nedeniyle tekrar D&C, histerektomi gerekebilmektedir. Persiste eden kanaması olan postmenopozal kadınlarda %38 oranında polip saptanmıştır (47). Polipler ultrasonografik görüntüde nonspesifik endometrial kalınlaşma olarak görülebilse de sıklıkla endometrial kanal içerisinde fokal kitle oluşturur. Polibin sapı ince veya geniş tabanlı olabilir. Polibi besleyen tek damar polibe uzanır. Göreceli karakteristik özelliği polibi düşündüren içi proteinöz sıvı ile dolu dilate glanlardan oluşmuş kistik alanlar içerebilir. Normal myometriuma göre daha hiperekojen görünürler. Hepsinin iyi kanlanmaları vardır, fakat bu akımlar çoğu zaman konvansiyonel renkli doppler ile saptanamamaktadır. Damarlar power doppler ile daha iyi lokalizedilebilmektedir. Renkli Doppler incelemelerde ayrı tek vasküler pedinkül varlığı endometrial polip için yüksek oranda belirleyicidir. Bazı yazarlarda son zamanlarda uterin arterlerin kan akım paternlerini endometrial lezyonların ayırıcı tanısında faydalı olabileceğini öne sürmüşlerdir. Farklı transvaginal power ve renkli doppler akım paternlerinin endometrial değerlendirme sırasında yararlı olabileceğini raporlamışlardır. Birkaç farklı doppler damar paterni endometrial polip, kanser, hiperplazi ve submukozal myomlar için saptanmıştır (48). Alcasar ve ark. power doppler sonografiyi kullanarak üç farklı endometrial patern tanımlamışlardır. Power doppler sonografi akım haritalaması postmenopozal endometrial patolojili kadınlarda malign ve bening ayrımında faydalı olduğunu bulmuşlardır (49). Timmermann ve ark. endometrial polipler için pedikül arter işaretini PPDni % 81,3 bulmuşlardır. Rim-like doppler paterni submukoz myomlar24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 68
58 submüköz myom gibi fokal lezyonlar için sensitivitesi %69, spesifitesi %100, PPD %100, NPD %89 olarak bulunmuştur. Endometrial biopsi fokal lezyonların %31’ini saptayamaz. D&C’nin yanlış negatif oranı %10 olarak bildirilmiştir (171). Bu özellikle polip ve submüközal myomlar için doğrudur. Postmenopozal kadınlarda malign olabileceklerinden poliplerin saptanması önemlidir. Anormal uterin kanamal...
Histopatolojik olarak uterin leiomyom ve endometrial polip tanısı konulan olgularda Ghrelin ve Obestatin'in serum ve doku düzeyinde araştırılması - Sayfa 42
sürülmektedir (130). Endometrium kanserlerinin çoğu polipoid oldugu için sonohisterografi’de tespit edilen ve kanayan tüm polipler örneklenmelidir (131). 1.2.3. Tanı Özellikle anormal uterin kanama ile ilişkilidir. Klasik tanısı dilatasyon küretaj olmasına rağmen yeni tanı ve tedavi yöntemleri daha sık kullanılmaya başlanmıştır. (132). EP’lerin tanısı önceleri küretaj sonrası konulur iken, günümü...
Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 21
2.3.1. Endometriyal Polipler Her yasta görülmekle beraber en sık 40-55 yaş arasındaki kadınlarda karşılaşılan benign lezyonlardır. Polipler endometriyumun aşırı miktarda östrojene veya tamoksifene maruz kalması sonucu ortaya çıkar. Perimenapozal hastalarda endometriyal hiperplaziyle aynı öneme sahiptirler (8). Polipler bazal tabakanın fokal hiperplazik alanları olarak düsünülmektedir ve bunlar pr...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

polip
kanama
normal
anormal
uterin
olan


24. SAYFA ICERIGI

glandüler kistik, adenomatöz ve fibröz. (41) Anormal uterin kanamanın nedenlerinden birisi olmalarına rağmen bazıları kanama yapmaz, uterusta kontraksiyonlara ve dolayısıyla ağrıya neden olurlar.
Endometrial polipler olguların % 2,3-8,4 ünde postmenopozal kanama sebebi olarak bildirilmişlerdir (42-44). Endometrial poliplerin malignite potansiyeli tartışmalıdır, özellikle postmenopozal dönemde poliplerin malign dejenerasyon olasılığı vardır (45). Petterson ve arkadaşları endometrial kanser tanısı konulmuş olgularla yaptıkları çalışmada, daha önceden yapılan D&C işleminde polip saptanması durumunda, endometriyal kanser gelişme riskinin 3 kat artmış olduğunu bildirmişlerdir (46).
Endometrial poliplerin D&C ve ofis biyopsi ile birçoğu atlanmakta ve bu
nedenle tekrarlayan anormal uterin kanama nedeniyle tekrar D&C, histerektomi gerekebilmektedir. Persiste eden kanaması olan postmenopozal kadınlarda %38 oranında polip saptanmıştır (47). Polipler ultrasonografik görüntüde nonspesifik endometrial kalınlaşma olarak görülebilse de sıklıkla endometrial kanal içerisinde fokal kitle oluşturur. Polibin sapı ince veya geniş tabanlı olabilir. Polibi besleyen tek damar polibe uzanır. Göreceli karakteristik özelliği polibi düşündüren içi proteinöz sıvı ile dolu dilate glanlardan oluşmuş kistik alanlar içerebilir. Normal myometriuma göre daha hiperekojen görünürler. Hepsinin iyi kanlanmaları vardır, fakat bu akımlar çoğu zaman konvansiyonel renkli doppler ile saptanamamaktadır. Damarlar power doppler ile daha iyi lokalizedilebilmektedir. Renkli Doppler incelemelerde ayrı tek vasküler pedinkül varlığı endometrial polip için yüksek oranda belirleyicidir. Bazı yazarlarda son zamanlarda uterin arterlerin kan akım paternlerini endometrial lezyonların ayırıcı tanısında faydalı olabileceğini öne sürmüşlerdir. Farklı transvaginal power ve renkli doppler akım paternlerinin endometrial değerlendirme sırasında yararlı olabileceğini raporlamışlardır. Birkaç farklı doppler damar paterni endometrial polip, kanser, hiperplazi ve submukozal myomlar için saptanmıştır (48). Alcasar ve ark. power doppler sonografiyi kullanarak üç farklı endometrial patern tanımlamışlardır. Power doppler sonografi akım haritalaması postmenopozal endometrial patolojili kadınlarda malign ve bening ayrımında faydalı olduğunu bulmuşlardır (49). Timmermann ve ark. endometrial polipler için pedikül arter işaretini PPDni % 81,3 bulmuşlardır. Rim-like doppler paterni submukoz myomlar

İlgili Kaynaklarsingle.php