için Cil ve ark.ları tarafından tanımlanmıştır. Fakat literatürde terminoloji hakkında tartışma sürmektedir (50, 51, 52). Küçük, düzgün, atrofik endometriyumla çevrili asemptomatik poliplerin alınmasının gerekli olup olmadığı net değildir ancak tüm semptomatik polipler forseps ile veya operatif histeroskopi ile eksize edilmeli ve incelenmelidir (53).
Postmenopozal dönemde genelde kendini lekelenme şeklinde tekrarlayan hafif kanamalar ile gösteren endometrial poliplerin tanısında birçok yöntem kullanılabilir. Transvajinal ultrasonografi ile endometriumda fokal bir kalınlaşma ve homojen hiperekojen bir görüntü yaratır. Sonohisterografi ile ön ve arka endometriyum yaprakçıklarının kalınlıkları, polipin hangi duvardan kaynaklandığı, lokalizasyonu ve kesin boyutları ortaya konabilmektedir. Histerosalpingografi ile uterin kavitede dolma defekti şeklinde izlenir. Endometrial poliplerin hem tanısında hem de tedavisinde histeroskopi altın standartı oluşturmaktadır. Histeroskopi ile polipin tam lokalizasyonu, görünümü ve karakteri tespit edilebilmekte ve rezektoskopik olarak uterin kaviteden uzaklaştırılıp tedavisi eş zamanlı yapılabilmektedir (54-57).
2.3.4. Uterin Myomlar
40 yaşındaki kadınların %20-25inde görülür. Çoğunluğu asemptomatiktir. Myomlu hastaların yaklaşık %30unda AUK vardır. Geniş intramural myomlar endometriyal kavitenin yüzey alanını genişleterek yada uterin endometriyal damarlanmayı değiştirerek menorajiye neden olabilirler. Submüköz myomlar endometriyal damarları hasara uğratırlar ve intramural myomlara göre daha sık AUK sebebidirler. Myomların östrojen bağımlılığı vardır (55). Histeroskopi ve SIS ile submüköz myomların, intrakaviter myomlardan farklı olduğu anlaşılmıştır. İntrakaviter myomlar kanamaya daha yatkındır. Submüköz myomlar endometriyumla örtülüdür ve kaviteyi düzensizleştirseler de histeroskopik olarak görülmeyebilirler. Ultrasonografik olarak poliplerden yün yumağı manzarasındaki hipoekojen görünümleri ve akustik gölgeleri ile ayrılırlar. Buna rağmen 1 cmden küçük myomlar hiperekojen görülürler. SİS ile lokalizasyonları ve endometriyumla ilişkileri rahatça belirlenebilir.25. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 23
Şekil 2.2. Leiyomyomların sınıflaması Bu sınıflamaya göre level 0,1,2 submüköz myomların, level 3-7 ise intramural ve subseröz myomların varyantları olarak değerlendirilmiştir. Geniş intramural myomlar, endometriyal kavitenin yüzey alanını genişleterek ya da uterin endometriyal damarlanmayı değistirerek menorajiye neden olabilirler. Submüköz myomlar da endometrıyum yüzeyini arttırmakla birlikte, ...
Endometriyal patolojilerin tespitinde invitro toluidine mavisi uygulamasının tanıya etkisi - Sayfa 21
2.3.2. Adenomiyozis Endometriyal dokunun myometriyum içinde yer alması olarak tanımlanmaktadır. Adenomiyozis AUK ve kanama bozukluklarına yol açabilir. Preoperatif adenomiyozis tanısı alanların ancak %48’i postoperatif patoloji tarafından doğrulanmıştır (20). 2.3.3. Uterin Leiomyomlar (Uterin Fibroid) 40 yaş ve üzerindeki kadınların %20-25’inde görülür. Çoğunluğu asemptomatiktir. Leiomyomlu has...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 35
26 Şekil 2.1 Anormal uterin kanamalı hastaların ofis histeroskopi (H/S) ile değerlendirilmesinde izlenecek algoritma Ofis Histeroskopi Normal Bulgular Anormal Bulgular Endometrium Atrofik Fokal Lezyon İrregüler Endometrium Çıkarılabilir lezyon Polip / saplı myom İzlem ± End. biyopsi Ofis H/S ile Eksizyon Diğer Operatif H/S ile eksizyon Endometrial Biyopsi U...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uterin
submüköz
inde
histeroskopi
intrakaviter
polipler


25. SAYFA ICERIGI

için Cil ve ark.ları tarafından tanımlanmıştır. Fakat literatürde terminoloji hakkında tartışma sürmektedir (50, 51, 52). Küçük, düzgün, atrofik endometriyumla çevrili asemptomatik poliplerin alınmasının gerekli olup olmadığı net değildir ancak tüm semptomatik polipler forseps ile veya operatif histeroskopi ile eksize edilmeli ve incelenmelidir (53).
Postmenopozal dönemde genelde kendini lekelenme şeklinde tekrarlayan hafif kanamalar ile gösteren endometrial poliplerin tanısında birçok yöntem kullanılabilir. Transvajinal ultrasonografi ile endometriumda fokal bir kalınlaşma ve homojen hiperekojen bir görüntü yaratır. Sonohisterografi ile ön ve arka endometriyum yaprakçıklarının kalınlıkları, polipin hangi duvardan kaynaklandığı, lokalizasyonu ve kesin boyutları ortaya konabilmektedir. Histerosalpingografi ile uterin kavitede dolma defekti şeklinde izlenir. Endometrial poliplerin hem tanısında hem de tedavisinde histeroskopi altın standartı oluşturmaktadır. Histeroskopi ile polipin tam lokalizasyonu, görünümü ve karakteri tespit edilebilmekte ve rezektoskopik olarak uterin kaviteden uzaklaştırılıp tedavisi eş zamanlı yapılabilmektedir (54-57).
2.3.4. Uterin Myomlar
40 yaşındaki kadınların %20-25inde görülür. Çoğunluğu asemptomatiktir. Myomlu hastaların yaklaşık %30unda AUK vardır. Geniş intramural myomlar endometriyal kavitenin yüzey alanını genişleterek yada uterin endometriyal damarlanmayı değiştirerek menorajiye neden olabilirler. Submüköz myomlar endometriyal damarları hasara uğratırlar ve intramural myomlara göre daha sık AUK sebebidirler. Myomların östrojen bağımlılığı vardır (55). Histeroskopi ve SIS ile submüköz myomların, intrakaviter myomlardan farklı olduğu anlaşılmıştır. İntrakaviter myomlar kanamaya daha yatkındır. Submüköz myomlar endometriyumla örtülüdür ve kaviteyi düzensizleştirseler de histeroskopik olarak görülmeyebilirler. Ultrasonografik olarak poliplerden yün yumağı manzarasındaki hipoekojen görünümleri ve akustik gölgeleri ile ayrılırlar. Buna rağmen 1 cmden küçük myomlar hiperekojen görülürler. SİS ile lokalizasyonları ve endometriyumla ilişkileri rahatça belirlenebilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php