2.3.5.Endometrial Kanser
Endometrium karsinomu kadın genital yollarının en sık rastlanan kötü huylu tümörüdür. Endometriyum kanseri meme, barsak ve akciğer kanserinin ardından kadınlarda dördüncü en sık rastlanan kanser olup, kanser ölümlerinin yedinci en sık sebebidir. Genel olarak bakıldığında kadınların yaşamları boyunca %2-3ünde endometriyum kanseri gelişecektir (58). Endometriyum kanseri primer olarak postmenopozal kadınlarda görülen ve yaş arttıkça seyri kötüleşen bir hastalıktır. Menopoz öncesinde %20-25 arasında görülmesine karşılık, en sık 50-75 yaslarında görülür (59). Tanı sırasında ortalama yaş 61 civarındadır (60). İsveçte 1990 yılında tanı konulan yeni endometriyal kanser vakalarının %94ü 50 yaş ve üzeri gruptadır
(61). Endometrium kanserlerinin çoğunun gelişiminde östrojenin rolü olduğu açıkça
ortaya konmuştur; Progesteronla karşılanmamış östrojene maruz kalmayı arttıran tüm faktörler endometriyum kanseri riskini arttırmaktadır. Kişiyi karşılanmamış östrojene maruz bırakan bazı faktörler örneğin; yeterli progesteronsuz hormonal replasman tedavisi, obezite, anovulatuar sikluslar ve östrojen salgılayan tümörler endometriyal kanser riskini arttırırlar. Nulliparite, geç menopoz, ailevi öykü, obezite, hayvansal yağ kullanımı, anovulatuar infertilite, diabetes mellitus, feminizan over tümörleri, PCOS, meme kanseri nedenli 2 yıldan fazla tamoksifen kullanımı, bazı malign hastalıklar (over, meme, herediter nonpolipozis kolorektal kanser) bilinen risk faktörleridir (62). Bunun yanı sıra östrojen düzeyini düşüren veya progesteron düzeylerini yükselten faktörler, örneğin; oral kontraseptifler ve doğum sayısının artmasının endometriyum kanserine karşı koruyucu etkileri vardır (63).
Endometrium karsinomlu kadınların yaklaşık %90ında tek şikayet olarak vajinal kanama veya akıntı vardır. Bu bakımdan postmenopozal uterin kanamalarda klinisyenlerin tek endişesi endometriyum kanserini ekarte edebilmektir veya en azından erken tanıya varabilmektir. Endometrium kanserinin iki farklı patogenetik tipi olduğu gözlenmektedir (64). En sık rastlanan tipi endojen ya da eksojen karşılanmamış östrojene maruz kalma öyküsü olan daha genç perimenopozal kadınlarda görülmektedir. Bu östrojen bağımlı tümörler daha iyi diferansiye olma eğilimindedir ve genelde hiperplazik endometriyumdan gelişirler. Diğer tip endometriyum karsinomu endometriyumu stimüle edecek östrojen kaynağı26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endometriyum kanseri ve selim endometriyal patolojilerde 3 boyutlu power doppler parametreleri ve serum insan epididimis proteini 4 seviyelerinin incelenmesi - Sayfa 10
2. GENEL BİLGİLER 2.1. EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Endometriyum kanseri batı dünyasında en sık görülen jinekolojik habis tümördür. Birleşik Devletler’de yaşam boyu endometriyum kanseri riski %2.6 olarak hesaplanmıştır (11). Birleşik Devletler’de 2008 de 40.100 yeni vakaya tanı konulmuştur, 7.400 vaka endometriyum kanserinden dolayı hayatını kaybetmiştir ve kadınlarda en sık görülen 4. habis...
Serviks ve uterus kanserinde cerrahi tedavi ve radyoterapinin alt üriner sistem üzerine etkilerinin araştırılması - Sayfa 68
68 ardından kadınlarda dördüncü en sık rastlanan kanser olup, kanser ölümlerinin yedinci en sık sebebidir. Genel olarak bakıldığında kadınların yaşamları boyunca %2-3’ünde endometrium kanseri gelişecektir (47). Endometrium kanseri primer olarak postmenopozal kadınlarda görülen ve yaş arttıkça seyri kötüleşen bir hastalıktır. Endometrium kanserlerinin çoğunun gelişiminde östrojenin rolü olduğu aç...
Menopozal hastalarda vücut kompozisyon karakteristiklerinin biyoelektriksel impedans yöntemi ile araştırılması - Sayfa 21
menopozal semptomlardan korumaz, ancak yüksek düzeylerde, bir miktar iskelet koruması sağlayabilir ( 8 ). Dolaşımdaki östrojen düzeylerinin, menopoz öncesi ve bazı postmenopozal kadınlarda endometriyumu stimüle edecek derecede yüksek olması nedeniyle, endometriyumun karşılanmamış stimülasyonu, menopoz öncesi ve sonrası oldukça sık görülen bir problemdir. Bu durum menopozdan hemen önce ya da sonra...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

östrojen
kadın
kanseri
kanser
karşı
kadınlarda


26. SAYFA ICERIGI

2.3.5.Endometrial Kanser
Endometrium karsinomu kadın genital yollarının en sık rastlanan kötü huylu tümörüdür. Endometriyum kanseri meme, barsak ve akciğer kanserinin ardından kadınlarda dördüncü en sık rastlanan kanser olup, kanser ölümlerinin yedinci en sık sebebidir. Genel olarak bakıldığında kadınların yaşamları boyunca %2-3ünde endometriyum kanseri gelişecektir (58). Endometriyum kanseri primer olarak postmenopozal kadınlarda görülen ve yaş arttıkça seyri kötüleşen bir hastalıktır. Menopoz öncesinde %20-25 arasında görülmesine karşılık, en sık 50-75 yaslarında görülür (59). Tanı sırasında ortalama yaş 61 civarındadır (60). İsveçte 1990 yılında tanı konulan yeni endometriyal kanser vakalarının %94ü 50 yaş ve üzeri gruptadır
(61). Endometrium kanserlerinin çoğunun gelişiminde östrojenin rolü olduğu açıkça
ortaya konmuştur; Progesteronla karşılanmamış östrojene maruz kalmayı arttıran tüm faktörler endometriyum kanseri riskini arttırmaktadır. Kişiyi karşılanmamış östrojene maruz bırakan bazı faktörler örneğin; yeterli progesteronsuz hormonal replasman tedavisi, obezite, anovulatuar sikluslar ve östrojen salgılayan tümörler endometriyal kanser riskini arttırırlar. Nulliparite, geç menopoz, ailevi öykü, obezite, hayvansal yağ kullanımı, anovulatuar infertilite, diabetes mellitus, feminizan over tümörleri, PCOS, meme kanseri nedenli 2 yıldan fazla tamoksifen kullanımı, bazı malign hastalıklar (over, meme, herediter nonpolipozis kolorektal kanser) bilinen risk faktörleridir (62). Bunun yanı sıra östrojen düzeyini düşüren veya progesteron düzeylerini yükselten faktörler, örneğin; oral kontraseptifler ve doğum sayısının artmasının endometriyum kanserine karşı koruyucu etkileri vardır (63).
Endometrium karsinomlu kadınların yaklaşık %90ında tek şikayet olarak vajinal kanama veya akıntı vardır. Bu bakımdan postmenopozal uterin kanamalarda klinisyenlerin tek endişesi endometriyum kanserini ekarte edebilmektir veya en azından erken tanıya varabilmektir. Endometrium kanserinin iki farklı patogenetik tipi olduğu gözlenmektedir (64). En sık rastlanan tipi endojen ya da eksojen karşılanmamış östrojene maruz kalma öyküsü olan daha genç perimenopozal kadınlarda görülmektedir. Bu östrojen bağımlı tümörler daha iyi diferansiye olma eğilimindedir ve genelde hiperplazik endometriyumdan gelişirler. Diğer tip endometriyum karsinomu endometriyumu stimüle edecek östrojen kaynağı

İlgili Kaynaklarsingle.php