sineşiler ve submüköz myomlardır. İnfertil hastaların değerlendirilmesinde geleneksel yaklaşım histerosalpingografidir (74). HSGnin uterin malformasyon ve intrauterin sineşileri saptamadaki sensitivitesi %44-%75dir (75). SİS ise anomalilerin %90ını saptayarak, uterin malformasyonları tanımada histerosalpingografiden daha üstün görünmektedir (76). Bazı çalışmalarda SİSde salin yerine kontrast madde kullanılmasının HSG ve laparoskopik kromotubasyon ile karşılaştırılabilecek sensitiviteye sahip olabileceği bildirilmiştir (77).
2.4.1 Konjenital Uterin Anomaliler
Uterus, tubalar, vajen üst kısmı Müller (Paramezonefrik) kanallarından gelişir. Müllerian kanalların doğumsal anomalileri infertilite, tekrarlayan gebelik kaybı, kötü obstetrik sonuçlara neden olabilir (78). Erken doğum, makat prezentasyonu gibi perinatal mortalite ve morbidite ile ilişkili problemlere yol açabilir. Plasenta yerleşim anomalisi ile ilişkilidir.
Embriolojik hayatta dişi ve erkek embriyoları iki çift genital kanala sahiptirler. Bunlardan mezonefrik kanallar ( wolffian) erkek üreme sisteminin gelişiminde önemli rol oynarken, paramezonefrik (müllerian) kanallar dişi üreme sisteminde önemli görevler içindedir. Müllerian kanalların anormal derivasyonları sonucunda komplet füzyon defekti: uterus didelfis, kısmi füzyon defekti: uterus bikornus, müllerian duktusların inkomplet rezorpsiyonu: septat uterus, bir müllerian kanalın gelişmesinde başarısızlık: unikornuat uterus, nadiren de müllerian agenezi (MayorRokitansky- Küstner- Hauser Sendromu) görülür (79). Müllerian agenezide uterus, tubalar ve vajen 2/3 üst kısmı yoktur. Vajinal septum genelde üst veya orta vajende görülür ve Müllerian kanalların ürogenital sinüsle birleşmesindeki problemlerden yada vajenin kanalizasyonundaki defektlerden ortaya çıkar. Vajinal agenezisde kanalizasyon olmamıştır (80). Aşağıda AFS sınıflandırılması yapılmıştır.
Amerikan Fertilite Grubu Sınıflaması 1988 Müllerian Anomali:
Class 1: Hipoplazi veya aplazi
Class 2: Unikornuat uterus28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kliniğimizde tanı konulan genital sistem anomalili olguların retrospektif analizi - Sayfa 18
fertilitenin korunmasıdır. Doğuştan gelişimsel anomaliler, myometrial anormallikler ve vaskülarizasyon değişiklikleri gibi uterin fonksiyon bozukluklarına yol açabilir (10). Unikornuat uterus (Klas 2): Unikornuat uterus tüm müllerian anomaliler içerisinde %4.4 ile en az sıklıkta görülenidir. Unikornuat uterus embriyogenezis sırasında müllerian kanalın gelişimi ve uzamasındaki başarısızlık sonucu...
Serviksin skuamöz hücreli karsinomu ve epitelyal displazilerinde progesteron reseptörü ve C-ERB B2' nin immunohistokimyasal ekspresyonu - Sayfa 15
2.GENEL BİLGİLER 2.1. Embriyoloji Kadın genital sisteminin gelişiminde iki embriyolojik yapı rol alır. Bunlardan biri; over, alt vajen ve vestibülün geliştiği ürogenital sinüstür. Diğeri ise müllerian (paramezonefrik) duktustur. Müllerian duktusun füzyona uğramamış kısmından tubalar gelişirken, uterus ve üst vajen ise füzyona uğramış olan kuyruk kısmından gelişir. Gestasyonun yirmibirinci haftas...
Radyoterapi uygulanmış ratlarda amifostin, melatonin ve N-asetilsistein'in uterus üzerindeki koruyucu etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 29
2.2. Uterus 2.2.1. Rat Uterus Anatomisi Rat uterusu boynuz şeklinde, bikornuat yapısıyla abdominal boşluğun heriki kenarında yer alır. Kornular böbreğin alt kutbuna kadar uzanır (72-74). Uterin kornuların lümeni birbirinden tamamen ayrılmış ve vajinal lümene ayrılmış eksternal orifis (portio vaginalis uteri) aracılığıyla açılır. Uterin boynuzlar dorsal abdominal kavitede yer alırken uterin gövde ...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uterus
müller
müllerian
uterin
genital
ürogenital


28. SAYFA ICERIGI

sineşiler ve submüköz myomlardır. İnfertil hastaların değerlendirilmesinde geleneksel yaklaşım histerosalpingografidir (74). HSGnin uterin malformasyon ve intrauterin sineşileri saptamadaki sensitivitesi %44-%75dir (75). SİS ise anomalilerin %90ını saptayarak, uterin malformasyonları tanımada histerosalpingografiden daha üstün görünmektedir (76). Bazı çalışmalarda SİSde salin yerine kontrast madde kullanılmasının HSG ve laparoskopik kromotubasyon ile karşılaştırılabilecek sensitiviteye sahip olabileceği bildirilmiştir (77).
2.4.1 Konjenital Uterin Anomaliler
Uterus, tubalar, vajen üst kısmı Müller (Paramezonefrik) kanallarından gelişir. Müllerian kanalların doğumsal anomalileri infertilite, tekrarlayan gebelik kaybı, kötü obstetrik sonuçlara neden olabilir (78). Erken doğum, makat prezentasyonu gibi perinatal mortalite ve morbidite ile ilişkili problemlere yol açabilir. Plasenta yerleşim anomalisi ile ilişkilidir.
Embriolojik hayatta dişi ve erkek embriyoları iki çift genital kanala sahiptirler. Bunlardan mezonefrik kanallar ( wolffian) erkek üreme sisteminin gelişiminde önemli rol oynarken, paramezonefrik (müllerian) kanallar dişi üreme sisteminde önemli görevler içindedir. Müllerian kanalların anormal derivasyonları sonucunda komplet füzyon defekti: uterus didelfis, kısmi füzyon defekti: uterus bikornus, müllerian duktusların inkomplet rezorpsiyonu: septat uterus, bir müllerian kanalın gelişmesinde başarısızlık: unikornuat uterus, nadiren de müllerian agenezi (MayorRokitansky- Küstner- Hauser Sendromu) görülür (79). Müllerian agenezide uterus, tubalar ve vajen 2/3 üst kısmı yoktur. Vajinal septum genelde üst veya orta vajende görülür ve Müllerian kanalların ürogenital sinüsle birleşmesindeki problemlerden yada vajenin kanalizasyonundaki defektlerden ortaya çıkar. Vajinal agenezisde kanalizasyon olmamıştır (80). Aşağıda AFS sınıflandırılması yapılmıştır.
Amerikan Fertilite Grubu Sınıflaması 1988 Müllerian Anomali:
Class 1: Hipoplazi veya aplazi
Class 2: Unikornuat uterus

İlgili Kaynaklarsingle.php