Class 3: Didelfis uterus
Class 4: Bikornuat uterus
Class 5: Septat uterus
Class 6: Arkuat uterus
Class 7: Dietilstilbestrol (DES) ilişkili uterus
Yapılan bazı çalışmalarda standart ultrason muayenesi ile konjenital uterin anomali tanıma oranı %0.39, üç boyutlu ultrason ile %5.4 olarak saptanmıştır (81). Habituel abortus yapan kadınlardaki konjenital uterin anomali prevalansı % 3.5 ile % 15.8 arasında değişir (82-86). Histerosalpingografi ile tanı konulan konjenital uterin anomali prevalansı %0.5 ve %8.66 arasındadır (87-89). Bu geniş varyasyon tanıda kullanılan tekniklerin ve tanı kriterlerinin farklılıklarını yansıtır (90).
İnfertilite ve sterilite problemi olan 658 kadını kapsayan bir çalışmada uterin malformasyon sıklığı %10 saptanmış, en sık görülen malformasyon olarak arkuat uterus bulunmuştur (% 57,6). Bunu %24 oranında uterin septum, %13 oranında uterus bikornis, %4,5 oranında uterus unikornis izlemiştir (90).
2.5. Transvaginal Ultrasonografi (TvUSG)
Bütün jinekolojik hastaların ve de infertil hastaların ilk değerlendirilmesinde TvUSG önemli bir tanı aracıdır. Noninvaziv ve kolay uygulanabilir olması avantajlarıdır (91). Konumuz intrauterin patolojiler olduğu için bunlar üzerinde durulacaktır. Endometriyal polipler, etrafındaki endometriyum dokusundan daha ekojen bir görüntü sergiler ve o bölgede fokal bir kalınlaşma oluştururlar. Endometrial kalınlığın yanısıra, endometrium içindeki vaskülarite, ekojenite, kistik lezyonların ve fibroidlerin varlığı da değerlendirilir. Uterus anomalilerinin TvUSG ile tanınmasında özellikle endometriyumun en belirgin oldukları sekresyon fazında ultrason yapılmalıdır. Müller kanallarının füzyon anomalisi veya septumun inkomplet rezorpsiyonu sonucu oluşurlar. Uterus didelfis, bikornuat uterus ve uterin septum izlenebilir. Hepsinde çift kavite izlenir. Didelfis uterusta fizik muayenede çift serviks görülmesinin yanısıra ultrasonografik olarak iki ayrı horn ve geniş bir fundal29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Histeroskopik endometriyal polip eksizyonunun endmoetriyal reseptivite markerları olan hoxa 10, hoxa 11 ve lif gen ekspresyonu üzerine etkisi - Sayfa 52
Amerikan Fertilite Cemiyeti (AFS) müller kanal gelişim anomalilerini sınıflamıştır. Buna göre; Tablo 2.7:Amerikan Fertilite Cemiyeti (AFS) müller kanal gelişim anomalileri sınıflaması (219) Sınıf 1. Sınıf Anomali Hipoplazi ve agenezi A-vajinal B-servikal C-fundal D-tubal 2. Sınıf Unikornuat uterus A-kominikan B-kominikan olmayan C-kavitesi olmayan D-horn olmayan 3. Sınıf 4. S...
Kliniğimizde tanı konulan genital sistem anomalili olguların retrospektif analizi - Sayfa 4
ÖZET Bu çalışmamızda Şubat 2005 ile Nisan 2010 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine tedavi amacıyla yatırılan genital sistem anomalisi tanısı alan 95 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Müller kanalları, kadın üreme sisteminin taslağını oluşturur. Organogenez sırasında tuba uterina, uterus, serviks ve vaginanın üst kısmını...
Tekrarlayan gebelik kaybı ile trombofili ilişkisinin tromboelastogram ile belirlenmesi - Sayfa 13
eşlerden birinin aynı translokasyon taşıyıcısı olduğunu göstermektedir. Bu her iki partnerin karyotiplerinin incelemesi sonrası belirlenebilir (28). Anatomik Faktörler Gebelik kaybı riskini arttıran anatomik uterin anormallikler; konjenital malformasyonlar, uterin leiomyomlar ve uterin adezyonlardır (29). Gelişimsel uterin anomaliler, gebelik kaybı ve obstetrik komplikasyonlar ile ilişkilidir. Me...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uterus
anomali
uterin
olan
konjenital
malformasyon


29. SAYFA ICERIGI

Class 3: Didelfis uterus
Class 4: Bikornuat uterus
Class 5: Septat uterus
Class 6: Arkuat uterus
Class 7: Dietilstilbestrol (DES) ilişkili uterus
Yapılan bazı çalışmalarda standart ultrason muayenesi ile konjenital uterin anomali tanıma oranı %0.39, üç boyutlu ultrason ile %5.4 olarak saptanmıştır (81). Habituel abortus yapan kadınlardaki konjenital uterin anomali prevalansı % 3.5 ile % 15.8 arasında değişir (82-86). Histerosalpingografi ile tanı konulan konjenital uterin anomali prevalansı %0.5 ve %8.66 arasındadır (87-89). Bu geniş varyasyon tanıda kullanılan tekniklerin ve tanı kriterlerinin farklılıklarını yansıtır (90).
İnfertilite ve sterilite problemi olan 658 kadını kapsayan bir çalışmada uterin malformasyon sıklığı %10 saptanmış, en sık görülen malformasyon olarak arkuat uterus bulunmuştur (% 57,6). Bunu %24 oranında uterin septum, %13 oranında uterus bikornis, %4,5 oranında uterus unikornis izlemiştir (90).
2.5. Transvaginal Ultrasonografi (TvUSG)
Bütün jinekolojik hastaların ve de infertil hastaların ilk değerlendirilmesinde TvUSG önemli bir tanı aracıdır. Noninvaziv ve kolay uygulanabilir olması avantajlarıdır (91). Konumuz intrauterin patolojiler olduğu için bunlar üzerinde durulacaktır. Endometriyal polipler, etrafındaki endometriyum dokusundan daha ekojen bir görüntü sergiler ve o bölgede fokal bir kalınlaşma oluştururlar. Endometrial kalınlığın yanısıra, endometrium içindeki vaskülarite, ekojenite, kistik lezyonların ve fibroidlerin varlığı da değerlendirilir. Uterus anomalilerinin TvUSG ile tanınmasında özellikle endometriyumun en belirgin oldukları sekresyon fazında ultrason yapılmalıdır. Müller kanallarının füzyon anomalisi veya septumun inkomplet rezorpsiyonu sonucu oluşurlar. Uterus didelfis, bikornuat uterus ve uterin septum izlenebilir. Hepsinde çift kavite izlenir. Didelfis uterusta fizik muayenede çift serviks görülmesinin yanısıra ultrasonografik olarak iki ayrı horn ve geniş bir fundal

İlgili Kaynaklarsingle.php