TC ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
OFİS HİSTEROSKOPİ YAPILMIŞ OLAN OLGULARIN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Kıymet ÇİÇEK
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. A. Başar TEKİN
ESKİŞEHİR 20133. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eskişehir'de tıp fakültesi hastanesi'nde vankomisin dirençli enterokokların moleküler epidemiyolojik analizi - Sayfa 1
T.C ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ii ESKİŞEHİR’DE TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK ANALİZİ Dr. Buket YAYLA Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Gül DURMAZ ESKİŞEHİR 2007 ...
Eskişehir'de bir sağlıklı kalp programı uygulaması - Sayfa 1
T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ii ESKİŞEHİR’DE BİR SAĞLIKLI KALP PROGRAMI UYGULAMASI Dr. İnci ARIKAN Halk Sağlığı Anabilim Dalı TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Selma METİNTAŞ ESKİŞEHİR 2010 ...
Eskişehir'de birinci basamak hekimlerinin güncel tıbbi bilgiye erişimleri ve klinik karar sürecinde kullanımları. - Sayfa 3
T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ESKİŞEHİR’DE BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN GÜNCEL TIBBİ BİLGİYE ERİŞİMLERİ VE KLİNİK KARAR SÜRECİNDE KULLANIMLARI Dr. Fatih YÜKSEL Aile Hekimliği Anabilim Dalı TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Murat ÜNALACAK ESKİŞEHİR 2010 ...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eskişehir
osmangazi
üniversitesi
fakültesi
danışmanı
tezi


3. SAYFA ICERIGI

TC ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
OFİS HİSTEROSKOPİ YAPILMIŞ OLAN OLGULARIN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Kıymet ÇİÇEK
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. A. Başar TEKİN
ESKİŞEHİR 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php