yarık izlenir. Bikornuat uterusta 1 cmden daha büyük bir fundal yarıklanma ve çift kavite izlenir. Uterin septumda fundus konveks, düz veya çentikli izlenir ve kaviteyi çeşitli derecelerde ikiye bölen duvar mevcuttur (92).
Anormal sonografik bulgular: Endometriumun tam olarak görüntülenememesi, Fokal endometrial anomalinin saptanması Endometrium sınırlarının belirgin olmaması.
Anormal uterin kanamaya daha öncede belirttiğimiz gibi atrofi, endometriyal polip, hiperplazi, kanser gibi çeşitli durumlar sebep olabilmektedir. En sık tespit edilen neden olan atrofi, ince (<4 mm) ve düzenli bir endometriyum oluşturur (93). Birçok çalışma endometriyumun 5 mmden az ölçüldüğü durumlarda kanama sebebinin atrofiden kaynaklandığını göstermiştir (94). 5 mmnin üzerindeki ölçümlerde çeşitli patolojiler tespit edilebilmektedir. Polipler endometriyumun kalın görülmesine neden olurlar. Dikkatli bir inceleme ile poliplerin etrafındaki endometriyumdan daha ekojen izlendiği görülecektir ve o bölgede fokal bir kalınlaşma oluştururlar. Hiperplaziler tipik olarak endometriyumu yaygın olarak kalınlaştırırlar veya endometriyal lümeni dolduran sayısız ekojen kitleler halinde izlenirler. Genelde hiperplaziler ile endometriyum kanserini transvajinal ultrasonografik görünümüne göre ayırmak zordur. Ancak, endometriyal kanserlerde genelde belirgin (>10 mm) ve düzensiz bir kalınlaşma izlenir. Özellikle myometriuma invazyon gösteren kanserler de, ultrasonografide iç myometrium sınırını temsil eden hipoekoik tabakanın devamlılığının invazyona bağlı bozulduğu gösterilebilir.
Öyle görünüyor ki, anormal uterin kanaması olan kadınların değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografinin en önemli rolü, endometriyal biopsi gerektiren hastaların ayırdedilmesidir. TvUSGnin tüm endometriyal patolojiler için yaklaşık %98 negatif prediktif değeri, ancak %30 pozitif prediktif değeri bulunmaktadır. TvUSGnin kolay uygulanan, kolay ulaşılan, hastalar tarafından çok iyi tolere edilebilen ve invazif olmayan bir yöntem olması nedeniyle postmenopozal hastaların değerlendirilmesinde ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir. TvUSG ile endometriyumun değerlendirilmesinde yetersizlik söz30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endometrial, servikal, vulvar ve overyan kanserlerde rutin bilgisayarlı tomografi, intravenöz piyelografi, rektoskopi ve diğer görüntüleme yöntemlerinin preoperatif değerlendirmede kullanılmasının operasyon üzerine etki ve faydaları - Sayfa 21
transabdominal USG’ye tercih edilmelidir. Ancak büyük kitlelerin transabdominal USG ile değerlendirilmesi gerekli olabilir (37). Anormal uterin kanamanın değerlendirilmesinde ve ek inceleme yapılacak hastaların seçiminde, transvajinal USG’nin yanı sıra endometrial biyopsi de yararlı olabilir. Her ne kadar çok sayıda çalışmada <5 mm endometrium kalınlığının postmenapozal kadınlarda atrofiyi göster...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 10
GİRİŞ Anormal uterin kanama (AUK), jinekoloji polikliniklerine % 30 oran ile en sık başvuru nedenlerinden biridir. AUK’lı hastaların, %40’ın dan fazlasında patoloji nedeni, polip ve myomlardır (1). AUK benign nedenlerle olabileceği gibi, malign ve premalign nedenler ile de olabilir. Hekimin görevi, kanama nedenini tespit ederek, uygun tedavi seçeneklerini hastaya sunmaktır. Malignite riski nedeni...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kalın
eden
kanama
endometriyal
hastalar
hastaların


30. SAYFA ICERIGI

yarık izlenir. Bikornuat uterusta 1 cmden daha büyük bir fundal yarıklanma ve çift kavite izlenir. Uterin septumda fundus konveks, düz veya çentikli izlenir ve kaviteyi çeşitli derecelerde ikiye bölen duvar mevcuttur (92).
Anormal sonografik bulgular: Endometriumun tam olarak görüntülenememesi, Fokal endometrial anomalinin saptanması Endometrium sınırlarının belirgin olmaması.
Anormal uterin kanamaya daha öncede belirttiğimiz gibi atrofi, endometriyal polip, hiperplazi, kanser gibi çeşitli durumlar sebep olabilmektedir. En sık tespit edilen neden olan atrofi, ince (<4 mm) ve düzenli bir endometriyum oluşturur (93). Birçok çalışma endometriyumun 5 mmden az ölçüldüğü durumlarda kanama sebebinin atrofiden kaynaklandığını göstermiştir (94). 5 mmnin üzerindeki ölçümlerde çeşitli patolojiler tespit edilebilmektedir. Polipler endometriyumun kalın görülmesine neden olurlar. Dikkatli bir inceleme ile poliplerin etrafındaki endometriyumdan daha ekojen izlendiği görülecektir ve o bölgede fokal bir kalınlaşma oluştururlar. Hiperplaziler tipik olarak endometriyumu yaygın olarak kalınlaştırırlar veya endometriyal lümeni dolduran sayısız ekojen kitleler halinde izlenirler. Genelde hiperplaziler ile endometriyum kanserini transvajinal ultrasonografik görünümüne göre ayırmak zordur. Ancak, endometriyal kanserlerde genelde belirgin (>10 mm) ve düzensiz bir kalınlaşma izlenir. Özellikle myometriuma invazyon gösteren kanserler de, ultrasonografide iç myometrium sınırını temsil eden hipoekoik tabakanın devamlılığının invazyona bağlı bozulduğu gösterilebilir.
Öyle görünüyor ki, anormal uterin kanaması olan kadınların değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografinin en önemli rolü, endometriyal biopsi gerektiren hastaların ayırdedilmesidir. TvUSGnin tüm endometriyal patolojiler için yaklaşık %98 negatif prediktif değeri, ancak %30 pozitif prediktif değeri bulunmaktadır. TvUSGnin kolay uygulanan, kolay ulaşılan, hastalar tarafından çok iyi tolere edilebilen ve invazif olmayan bir yöntem olması nedeniyle postmenopozal hastaların değerlendirilmesinde ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir. TvUSG ile endometriyumun değerlendirilmesinde yetersizlik söz

İlgili Kaynaklarsingle.php