konusuysa işleme SİSin eklenmesi spesifisiteyi %20den %90lara yükseltecektir (95).
2.6. Salin İnfüzyon Sonografisi
SİS, endometriyal kavitenin değerlendirilmesi amacıyla ultrasonografi eşliğinde uterin kavitenin steril solüsyonlar ile fokal lezyonlar açısından taranmasından ibarettir (96). Yapılan çesitli çalışmalar ile SİSin intrauterine ve myometrial patolojilerin tanısında ortalama %96 sensitivite, %97 spesifisite, %96 pozitif prediktif değere ve %97 negatif prediktif değere sahip olduğu ortaya konulmuştur (97,98). Analjezi gerektirmez ve iyi tolere edilir.
Hiperplazi fokal veya diffüz olarak bulunabilir ama endometriyum SİSte her zaman asimetrik görünür. Glandların artmış boyutu ve kıvrımları nedeniyle hiperekojenite gösterir ancak bu heterojen bir dağılım gösterir. Yüzey alanı, dalgalanmalar gösterebilir ancak daha çok polipoid gözükür. SİS ile hiperplazi tipleri birbirinden ve kanserden ayırdedilemez. Persistan kanamaları olan kadınların yaklasık %38inde bulunabilen endometriyal polipler SİS ile açıkça ortaya konulabilmektedir. Polipler normal myometriuma göre göreceli olarak her zaman daha hiperekojendirler ve genellikle küçük kistik alanlar içerirler. Sonohisterografide poliplerin lokalizasyonu, boyutları ve sayıları görüntülenebilmektedir ve bu uygulanacak tedaviye ve takibe yardımcı olur. Poliplerin %0.06sı prekanseröz veya kanser alanları içerebileceğinden uterine kaviteden uzaklaştırılıp patolojik olarak incelenmelidir (99-100). Kanama ve endometriyal kalınlaşma şeklinde karşımıza çıkabilecek patolojilerden biri de pedinküle submüköz myomlardır. SİS sırasında submüköz myomların tam lokalizasyonu ve endometriyumla ilişkisi ortaya konulabilmektedir. Poliplerden her zaman daha hipoekojen olmaları ve dens homojen yapılarından dolayı ultrasonda yansımalara sebep olmalarından ayırdedilirler.
Yapılan çeşitli çalışmalarda sonohisterografinin tüm endometriyal patolojileri tespitteki sensitivitesi %85 ile %100 arasında, spesifisitesi %81 ile %100 arasında bildirilmiştir. Submüköz myomların tespitindeki sensitivitesi %57den %100e, spesifisitesi %96dan %100e kadar değişik oranlarda saptanmıştır. Endometriyum31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 57
47 Araştırma grubuna ait ofis histeroskopi bulgularının endometrial biopsi tanılarına göre sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değerleri ve negatif prediktif değerleri Tablo 4.9’da verilimiştir. Tablo 4.9: Araştırma grubuna ait ofis histeroskopi bulgularının endometrial biopsi tanılarına göre sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değerleri ve negatif prediktif değerleri. Sens...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

submüköz
inde
hiperplazi
uterin
kanama
sensitivite


31. SAYFA ICERIGI

konusuysa işleme SİSin eklenmesi spesifisiteyi %20den %90lara yükseltecektir (95).
2.6. Salin İnfüzyon Sonografisi
SİS, endometriyal kavitenin değerlendirilmesi amacıyla ultrasonografi eşliğinde uterin kavitenin steril solüsyonlar ile fokal lezyonlar açısından taranmasından ibarettir (96). Yapılan çesitli çalışmalar ile SİSin intrauterine ve myometrial patolojilerin tanısında ortalama %96 sensitivite, %97 spesifisite, %96 pozitif prediktif değere ve %97 negatif prediktif değere sahip olduğu ortaya konulmuştur (97,98). Analjezi gerektirmez ve iyi tolere edilir.
Hiperplazi fokal veya diffüz olarak bulunabilir ama endometriyum SİSte her zaman asimetrik görünür. Glandların artmış boyutu ve kıvrımları nedeniyle hiperekojenite gösterir ancak bu heterojen bir dağılım gösterir. Yüzey alanı, dalgalanmalar gösterebilir ancak daha çok polipoid gözükür. SİS ile hiperplazi tipleri birbirinden ve kanserden ayırdedilemez. Persistan kanamaları olan kadınların yaklasık %38inde bulunabilen endometriyal polipler SİS ile açıkça ortaya konulabilmektedir. Polipler normal myometriuma göre göreceli olarak her zaman daha hiperekojendirler ve genellikle küçük kistik alanlar içerirler. Sonohisterografide poliplerin lokalizasyonu, boyutları ve sayıları görüntülenebilmektedir ve bu uygulanacak tedaviye ve takibe yardımcı olur. Poliplerin %0.06sı prekanseröz veya kanser alanları içerebileceğinden uterine kaviteden uzaklaştırılıp patolojik olarak incelenmelidir (99-100). Kanama ve endometriyal kalınlaşma şeklinde karşımıza çıkabilecek patolojilerden biri de pedinküle submüköz myomlardır. SİS sırasında submüköz myomların tam lokalizasyonu ve endometriyumla ilişkisi ortaya konulabilmektedir. Poliplerden her zaman daha hipoekojen olmaları ve dens homojen yapılarından dolayı ultrasonda yansımalara sebep olmalarından ayırdedilirler.
Yapılan çeşitli çalışmalarda sonohisterografinin tüm endometriyal patolojileri tespitteki sensitivitesi %85 ile %100 arasında, spesifisitesi %81 ile %100 arasında bildirilmiştir. Submüköz myomların tespitindeki sensitivitesi %57den %100e, spesifisitesi %96dan %100e kadar değişik oranlarda saptanmıştır. Endometriyum

İlgili Kaynaklarsingle.php