Tarihçe: Yaklaşık 150 yıldır histeroskopi geleneği vardır. İlk başarılı histeroskopi
1869da Pantaleoni tarafından postmenapozal kanamalı bir vakada uygulanmış ve endometriyal polip saptanmıştır (107). Charles David 1907de kontakt histeroskopi için kullanılan enstrümantasyonu tanımlamıştır. 1914 yılında Alfred Heinberg yeni bir histeroskopun ilk tanıtımını yaptı. Dr. I. C. Rubin 1925 yılında sabit basınç altında devamlı olarak gaz insufle ederek uterusu şişirerek peritoneal kaviteden hızlı absorbsiyonu nedeniyle karbondioksiti kullandı ve direkt gözlem altında doku örneklerinin alınabileceğini de düşündü.
Schroeder uterin kavitenin özelliklerini de incelemiştir. İlk kez 1952de Vulmiere, Fourestier ve Gladu tarafından geliştirilen soğuk ışık fiberoptik sisteminin kullanılmaya başlanması histeroskopinin gelişmesindeki en büyük devrimdir (108). 1970 yılında Edström ve Fernstöm uterin distansiyon amacı ile %32 dekstran kullanmışlardılar. Aynı yıllarda H. J. Lindemann histeroskopi ile intrauterin adezyonların tedavisi ilk olarak 1973de bildirilmiştir. 1980de ise Jacques Hamou, Hamon mikrohisteroskobunu kullanıma kazandırmıştır. Distansiyon materyali ve aydınlatma ile ilgili problemlerin çözülmesi ile günümüzde histeroskopi intrauterin gözlemin teşhisteki doğruluğu artıracağı veya tedavinin belirleneceği her durumda endikedir.
Histeroskopi Endikasyonları (107): 1. İnfertilite
a. Tanısal Amaçlı:
– Müllerian füzyon defektlerinin (MFD) araştırılması
– İntrauterin adezyonların araştırılması
– Submüköz polip ve myom araştırılması
– Açıklanamayan infertilite
– Anormal HSGyi takiben kavitenin değerlendirilmesi
– İnvitro fertilizasyon (IVF) ve tubal mikroşirurji öncesi33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kadınlarda kan ve servikal müküste çinko, bakır, kadmiyum ve kurşun düzeylerinin infertilite parametreleri üzerine etkisi - Sayfa 25
12 En sık görülen ve infertiliteye sebep olan konjenital uterin malformasyon, uterin septumdur. Bu olgularda septumun kaviteyi daraltmasına bağlı endometriumda azalma, fibroz doku üzerine gebeliğin implante olmasıyla gelen kan akımında azalma sonucunda infertilite, rekürren abortus ve intrauterin fetal ölüm gözlenebilir. Uterin septumu olan ve tekrarlayan spontan abortusu olan kadınlarda cerrahi ...
Dilatasyon ? küretaj ve pipelle biyopsinin histopatolojik tanı başarısının - Sayfa 16
Endoskopik değerlendirme Histeroskopi: Servikal kanaldan uterin kaviteye ulaştırılan histeroskop ile intrauterin tanısal ve tedavi edici işlemlerin yapılabildiği endoskopik bir girişimdir(54). İlk endoskopi 1805 yılında Bozzoni ve ilk histeroskopi(H/S) de 1869’da Pantaleoni tarafında gerçekleştirilmiştir. Jinekolojide 1980’lerde yaygınlaşmıştır. Optik, video sistemleri ve distansiyon medyalarındak...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uterin
histeroskopi
myom
intrauterin
polip
kavitenin


33. SAYFA ICERIGI

Tarihçe: Yaklaşık 150 yıldır histeroskopi geleneği vardır. İlk başarılı histeroskopi
1869da Pantaleoni tarafından postmenapozal kanamalı bir vakada uygulanmış ve endometriyal polip saptanmıştır (107). Charles David 1907de kontakt histeroskopi için kullanılan enstrümantasyonu tanımlamıştır. 1914 yılında Alfred Heinberg yeni bir histeroskopun ilk tanıtımını yaptı. Dr. I. C. Rubin 1925 yılında sabit basınç altında devamlı olarak gaz insufle ederek uterusu şişirerek peritoneal kaviteden hızlı absorbsiyonu nedeniyle karbondioksiti kullandı ve direkt gözlem altında doku örneklerinin alınabileceğini de düşündü.
Schroeder uterin kavitenin özelliklerini de incelemiştir. İlk kez 1952de Vulmiere, Fourestier ve Gladu tarafından geliştirilen soğuk ışık fiberoptik sisteminin kullanılmaya başlanması histeroskopinin gelişmesindeki en büyük devrimdir (108). 1970 yılında Edström ve Fernstöm uterin distansiyon amacı ile %32 dekstran kullanmışlardılar. Aynı yıllarda H. J. Lindemann histeroskopi ile intrauterin adezyonların tedavisi ilk olarak 1973de bildirilmiştir. 1980de ise Jacques Hamou, Hamon mikrohisteroskobunu kullanıma kazandırmıştır. Distansiyon materyali ve aydınlatma ile ilgili problemlerin çözülmesi ile günümüzde histeroskopi intrauterin gözlemin teşhisteki doğruluğu artıracağı veya tedavinin belirleneceği her durumda endikedir.
Histeroskopi Endikasyonları (107): 1. İnfertilite
a. Tanısal Amaçlı:
– Müllerian füzyon defektlerinin (MFD) araştırılması
– İntrauterin adezyonların araştırılması
– Submüköz polip ve myom araştırılması
– Açıklanamayan infertilite
– Anormal HSGyi takiben kavitenin değerlendirilmesi
– İnvitro fertilizasyon (IVF) ve tubal mikroşirurji öncesi

İlgili Kaynaklarsingle.php