– Salpingoskopi b. Tedavi Amaçlı: – Uterin septum insizyonu – Histeroskopik adezyolizis – Submüköz myomların alınması – Polip ekstirpasyonu – Tubal kanülasyon ve balon tuboplasti 2. Anormal uterin kanama a. Tanı Amaçlı: – Premenapozal ve postmenapozal açıklanamayan uterin kanama – Postpartum ve postabortus kanama – Mol gebeliği – Direkt gözlem altında endometriyal biopsi b. Tedavi Amaçlı: – Submüköz myom ve endometriyal polip eksizyonu – Parsiyel endometriyal ablasyon 3. Disloke intrauterin rahim içi araç lokalizasyonunun saptanması ve çıkarılması 4. Serviks ve endometriyumun premalign ve erken evre malign lezyonlarının araştırılması 5. Diğer kullanım alanları: – Fetoskopi ve embrioskop – Fallop tüplerinin tuboskopik değerlendirilmesi34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 64
5. TARTIŞMA Endometriyal patolojiler jinekoloji pratiğinde en sık karşılaşılan problemlerden birisidir. Endometriyal patolojiler klinik pratikte en çok anormal uterin kanama olarak karşımıza çıkmaktadır. AUK vajinal enfeksiyonlardan sonra jinekologların en sık karşılaştığı ikinci yakınma nedenidir. Perinemopozal ve postmenapozal yaş grupları birlikte hesaba katıldığında jinekolojik başvuruyu gere...
Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 20
2.3. ENDOMETRİYAL PATOLOJİLER Endometriyal patolojilerin en sık klinik bulgusu anormal uterin kanamadır. Jinekoloji polikliniklerine muayene için başvuran olguların %15‟inde anormal uterin kanama belirlenirken, tüm jinekolojik operasyonların %25‟inde endikasyon anormal uterin kanama olmaktadır (5). Anormal uterin kanamalar organik bir nedene bağlı olabileceği gibi, herhangi bir organik neden olm...
Endometriyal patolojilerin tespitinde invitro toluidine mavisi uygulamasının tanıya etkisi - Sayfa 21
2.3.2. Adenomiyozis Endometriyal dokunun myometriyum içinde yer alması olarak tanımlanmaktadır. Adenomiyozis AUK ve kanama bozukluklarına yol açabilir. Preoperatif adenomiyozis tanısı alanların ancak %48’i postoperatif patoloji tarafından doğrulanmıştır (20). 2.3.3. Uterin Leiomyomlar (Uterin Fibroid) 40 yaş ve üzerindeki kadınların %20-25’inde görülür. Çoğunluğu asemptomatiktir. Leiomyomlu has...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uterin
kanama
polip
endometriyal
myom
tanı


34. SAYFA ICERIGI

– Salpingoskopi b. Tedavi Amaçlı: – Uterin septum insizyonu – Histeroskopik adezyolizis – Submüköz myomların alınması – Polip ekstirpasyonu – Tubal kanülasyon ve balon tuboplasti 2. Anormal uterin kanama a. Tanı Amaçlı: – Premenapozal ve postmenapozal açıklanamayan uterin kanama – Postpartum ve postabortus kanama – Mol gebeliği – Direkt gözlem altında endometriyal biopsi b. Tedavi Amaçlı: – Submüköz myom ve endometriyal polip eksizyonu – Parsiyel endometriyal ablasyon 3. Disloke intrauterin rahim içi araç lokalizasyonunun saptanması ve çıkarılması 4. Serviks ve endometriyumun premalign ve erken evre malign lezyonlarının araştırılması 5. Diğer kullanım alanları: – Fetoskopi ve embrioskop – Fallop tüplerinin tuboskopik değerlendirilmesi

İlgili Kaynaklarsingle.php