– Korion villus biyopsisi
– Histeroskopik tubal sterilizasyon Histeroskopi Kontredikasyonları (107): A. Kesin Kontraendikasyonlar 1.Akut adneksiyal veya endometriyal enfeksiyon
2. İnvazif serviks karsinomu
3. Büyük submüköz myom ve çok geniş tabanlı septum
B. Rölatif Kontraendikasyonlar:
1. Şiddetli intrauterin kanama
2. Erken postpartum ve postabortal evre
3. Serviks stenozu ve servikal konizasyon sonrası
4. İntrauterin gebelik (RİA+gebelik+CVS+Fetoskopi hariç).
5. Stage IV intrauterin adezyon.
Endometrium kanserinde histeroskopinin distansiyon medyumu aracılığı ile yayılıp prognozu kötüleştirdiğine ait kanıt olmadığını söyleyen çalışmalar olduğu gibi aksini söyleyen çalışmalar da bulunmaktadır (110). Histeroskopi, gebeliğin bozulmasına neden olabileceğinden, genişletici medyumların da embriyo üzerine etkisi bilinmediğinden, gebelikte seyrek kullanılmaktadır. Gebeliğin implantasyon fazında uygun biçimde yapılan histeroskopinin sanılandan daha az bir riski olabilir (111,112). Koryon villus örneklemesi histeroskopik yapılabildiği halde transabdominal ultrasonografi eşliğinde yapılması tercih edilmektedir.
Histeroskopi Komplikasyonları (113): Histeroskopinin komplikasyonları cerrahi komplikasyonlar (perforasyon,
laserasyon, hemoraji), distansiyon medyumuna bağlı komplikasyonlar, geç komplikasyonlar ( adezyon formasyonu, enfeksiyonlar) pozisyonel ve anesteziye bağlı komplikasyonlar olarak özetlenebilir.35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Reproduktif yaşamda anormal uterin kanama(Menoraji) şikayeti olan hastalarda dilatasyon ve küretaj(D&C) ile ofis histeroskopinin tanı etkinliğinin karşılaştırılması ve işlem sırasında ağrı skorlaması - Sayfa 34
24 Histeroskopi komplikasyonları Komplikasyonların birçoğu tecrübesizlik, aletlere aşina olmamak ve yetersiz anatomik bilgi gibi nedenler ve cerrahi teknik ile ilişkilidir. Komplikasyonlar anesteziye, distansiyon mediasına, travmaya, enfeksiyonlara bağlı olarak gerçekleşir. 92 merkezde yapılan 21.000 operatif histeroskopinin değerlendirildiği çok merkezli bir çalışmada komplikasyon oranının % 0...
Uterin Septum'lu olgularda histeroskopik septum insizyonu sonrası gebelik sonuçları - Sayfa 34
Medyumun akışı ile birlikte histeroskop direkt vizualizasyon veya monitör bağlantısı ile uterin kaviteye yerleştirilebilir. Uterin kavite gözlenmeli ve bulgular operatör tarafından not edilmelidir (tubal ostiumlar, kornuların derinliği, lezyonların lokalizasyonu, internal servikal osun yakınlığı). Sıvı medyum ile debris akımı tubal ostiyumları lokalize etmek için yardımcı olacaktır. Eğer kavite ne...
Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 49
Histeroskopik incelemede siklusun erken proliferatif fazı, uterin kavitenin en iyi görüntülendiği zaman dilimidir. Sekresyon dönemindeki endometriyum, kalınlığı ve sekretuar yapısıyla görüşü engellemektedir. Özellikle operatif histeroskopik girişimler mutlaka siklusun erken proliferatif fazında veya gerektiğinde GnRH analogları ile endometriyal hazırlık yapıldıktan sonra uygulanmalıdır (113). His...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

histeroskopik
histeroskopi
intrauterin
adezyon
neden
servikal


35. SAYFA ICERIGI

– Korion villus biyopsisi
– Histeroskopik tubal sterilizasyon Histeroskopi Kontredikasyonları (107): A. Kesin Kontraendikasyonlar 1.Akut adneksiyal veya endometriyal enfeksiyon
2. İnvazif serviks karsinomu
3. Büyük submüköz myom ve çok geniş tabanlı septum
B. Rölatif Kontraendikasyonlar:
1. Şiddetli intrauterin kanama
2. Erken postpartum ve postabortal evre
3. Serviks stenozu ve servikal konizasyon sonrası
4. İntrauterin gebelik (RİA+gebelik+CVS+Fetoskopi hariç).
5. Stage IV intrauterin adezyon.
Endometrium kanserinde histeroskopinin distansiyon medyumu aracılığı ile yayılıp prognozu kötüleştirdiğine ait kanıt olmadığını söyleyen çalışmalar olduğu gibi aksini söyleyen çalışmalar da bulunmaktadır (110). Histeroskopi, gebeliğin bozulmasına neden olabileceğinden, genişletici medyumların da embriyo üzerine etkisi bilinmediğinden, gebelikte seyrek kullanılmaktadır. Gebeliğin implantasyon fazında uygun biçimde yapılan histeroskopinin sanılandan daha az bir riski olabilir (111,112). Koryon villus örneklemesi histeroskopik yapılabildiği halde transabdominal ultrasonografi eşliğinde yapılması tercih edilmektedir.
Histeroskopi Komplikasyonları (113): Histeroskopinin komplikasyonları cerrahi komplikasyonlar (perforasyon,
laserasyon, hemoraji), distansiyon medyumuna bağlı komplikasyonlar, geç komplikasyonlar ( adezyon formasyonu, enfeksiyonlar) pozisyonel ve anesteziye bağlı komplikasyonlar olarak özetlenebilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php