b) Distansiyon ortamına bağlı komplikasyonlar:
Hiskeroskopide distansiyon ortamları olarak karbondioksit, dekstran 70in %10 dekstroz solüsyonu, düşük viskositeli elektrolitli veya elektrolitsiz sıvılar kullanılmaktadır. Distansiyon ortamına bağlı komplikasyonların görülme sıklığı doğru insüflatör kullanıldığında %4ün altındadır. Maksimum 100mmHg basınçta ve 100ml/dk akım hızında kullanıldığında karbondioksit güvenilir bir medyumdur. Laporoskopi sırasında bu oran 1-6lt/dk olduğundan laporoskopi insuflatörü hiç bir zaman histeroskopi için kullanılmamalıdır. CO2 kanda çözünür hale gelir ve ventilasyon ile atılır, ancak vasküler intravazasyonunu hesaplamak mümkün değildir. CO2nin güvenilirliği ventilasyonu yeterli hastada gösterilmiştir. Verilen CO2 miktarı artmış PCO2 veya azalmış PO2 değerlerine neden oluyorsa bazı riskler ortaya çıkar. Sonuç olarak oluşan metabolik asidoz kardiyak düzensizliklere yol açar. Yüksek basınçlarda CO2 tubal yollardan peritoneal kaviteye ulaşarak omuz ağrısına neden olabilmektedir. Karbondioksite bağlı gaz embolisi 400 ml.nin altında olduğunda herhangi ciddi bir yan etki beklenmemektedir.
Hyskon %32e (dextran 70) bağlı oluşan problemler; Anaflaktik reaksiyon, adult respiratuar distress sendromu (ARDS), nonkardiyojenik pulmoner ödem ve koagülopatilerdir. Anaflaktik reaksiyonlar, oksijen, antihistaminik, glukokortikoid ve intravenöz sıvılarla tedavi edilmelidir. ARDS tedavisinde de glukokortikoid, oksijen ve solunum desteği gerekmektedir. Pulmoner abnormaliteler büyük olasılıkla vasküler sisteme karşı oluşan bir direkt toksik etki sonucunda değil de, dextranın plazma genişletici etkisi nedeniyle oluşur. Dolaşıma karışan her 100 ml Hyskon, intravasküler hacimde 860mLlik artışa yol açar. Dextranın pıhtılaşmayı önleyen özellikleri nedeniyle aşırı miktarda ekstravazasyonun koagülopatilere yol açtığı
bilinmektedir. Olası organ yanıklarını önlemek için elektro-cerrahide elektrolitsiz sıvılar
kullanılmalıdır. Elektrolitsiz irrigasyon medyumlarının hemen hepsiyle oluşabilecek overload sıvının uterin venler aracıyla sistemik dolaşıma geçmesi ve sonuçta sa atriyuma gelmesiyle pulmoner ödem, hiponatremi, kanama diyatezi ortaya çıkabilir. Düşük viskositeli sıvılar operatif histeroskopide en sık kullanılan distansiyon medyumlarıdır. Bunlara isotonik ve ringer laktat solüsyonları dahildir. Dolaşıma geçtiğinde diğer düşük viskositeli sıvılara oranla daha düşük risk taşımalarına37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Reproduktif yaşamda anormal uterin kanama(Menoraji) şikayeti olan hastalarda dilatasyon ve küretaj(D&C) ile ofis histeroskopinin tanı etkinliğinin karşılaştırılması ve işlem sırasında ağrı skorlaması - Sayfa 35
25 Kanamayı ekarte etmek için laparoskopi gerekebilir. Kompleks perforasyonlar genellikle elektro-mekanik aletlerle veya lazerle oluşan termal hasar nedeniyle oluşabilmektedir. Distansiyon medyumunun akım hızında ani artma ve uterin kavite basıncında ani kayıp perforasyonun önemli belirtilerindendir. Gerekli olduğu düşünülen durumlarda laparoskopi ile hemostaz ve batın içi organ hasarı araştırıla...
Reproduktif yaşamda anormal uterin kanama(Menoraji) şikayeti olan hastalarda dilatasyon ve küretaj(D&C) ile ofis histeroskopinin tanı etkinliğinin karşılaştırılması ve işlem sırasında ağrı skorlaması - Sayfa 36
26 oluşan problemler; Anaflaktik reaksiyon, adult respiratuar distress sendromu (ARDS), nonkardiyojenik pulmoner ödem ve koagülopatilerdir. Pulmoner abnormaliteler büyük olasılıkla vasküler sisteme karşı oluşan bir direkt toksik etki sonucunda değil de, dextranın plazma genişletici etkisi nedeniyle oluşur. Olası organ yanıklarını önlemek için elektro-cerrahide elektrolitsiz sıvılar kullanılmalıd...
Uterin Septum'lu olgularda histeroskopik septum insizyonu sonrası gebelik sonuçları - Sayfa 25
edilebilmektedir. Kornual ve interstisyel tubal obstrüksyonlar günümüzde histeroskopik olarak değerlendirilebilmektedir.92 2.7.2. Histeroskopide Kullanılan Aletler Temel Enstrümanlar 1. Teleskoplar 2. Işık Sistemleri 3. Operatif Kılıflar Yardımcı Enstrümanlar 1. Kontakt Histeroskop 2. Mikrohisteroskop 3. Fleksibl Histeroskop 4. Mekanik Aletler - Grasping forseps - Makas - Biyopsi forsepsi - Kate...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
düşük
distansiyon
operatif
neden
kullanılan


37. SAYFA ICERIGI

b) Distansiyon ortamına bağlı komplikasyonlar:
Hiskeroskopide distansiyon ortamları olarak karbondioksit, dekstran 70in %10 dekstroz solüsyonu, düşük viskositeli elektrolitli veya elektrolitsiz sıvılar kullanılmaktadır. Distansiyon ortamına bağlı komplikasyonların görülme sıklığı doğru insüflatör kullanıldığında %4ün altındadır. Maksimum 100mmHg basınçta ve 100ml/dk akım hızında kullanıldığında karbondioksit güvenilir bir medyumdur. Laporoskopi sırasında bu oran 1-6lt/dk olduğundan laporoskopi insuflatörü hiç bir zaman histeroskopi için kullanılmamalıdır. CO2 kanda çözünür hale gelir ve ventilasyon ile atılır, ancak vasküler intravazasyonunu hesaplamak mümkün değildir. CO2nin güvenilirliği ventilasyonu yeterli hastada gösterilmiştir. Verilen CO2 miktarı artmış PCO2 veya azalmış PO2 değerlerine neden oluyorsa bazı riskler ortaya çıkar. Sonuç olarak oluşan metabolik asidoz kardiyak düzensizliklere yol açar. Yüksek basınçlarda CO2 tubal yollardan peritoneal kaviteye ulaşarak omuz ağrısına neden olabilmektedir. Karbondioksite bağlı gaz embolisi 400 ml.nin altında olduğunda herhangi ciddi bir yan etki beklenmemektedir.
Hyskon %32e (dextran 70) bağlı oluşan problemler; Anaflaktik reaksiyon, adult respiratuar distress sendromu (ARDS), nonkardiyojenik pulmoner ödem ve koagülopatilerdir. Anaflaktik reaksiyonlar, oksijen, antihistaminik, glukokortikoid ve intravenöz sıvılarla tedavi edilmelidir. ARDS tedavisinde de glukokortikoid, oksijen ve solunum desteği gerekmektedir. Pulmoner abnormaliteler büyük olasılıkla vasküler sisteme karşı oluşan bir direkt toksik etki sonucunda değil de, dextranın plazma genişletici etkisi nedeniyle oluşur. Dolaşıma karışan her 100 ml Hyskon, intravasküler hacimde 860mLlik artışa yol açar. Dextranın pıhtılaşmayı önleyen özellikleri nedeniyle aşırı miktarda ekstravazasyonun koagülopatilere yol açtığı
bilinmektedir. Olası organ yanıklarını önlemek için elektro-cerrahide elektrolitsiz sıvılar
kullanılmalıdır. Elektrolitsiz irrigasyon medyumlarının hemen hepsiyle oluşabilecek overload sıvının uterin venler aracıyla sistemik dolaşıma geçmesi ve sonuçta sa atriyuma gelmesiyle pulmoner ödem, hiponatremi, kanama diyatezi ortaya çıkabilir. Düşük viskositeli sıvılar operatif histeroskopide en sık kullanılan distansiyon medyumlarıdır. Bunlara isotonik ve ringer laktat solüsyonları dahildir. Dolaşıma geçtiğinde diğer düşük viskositeli sıvılara oranla daha düşük risk taşımalarına

İlgili Kaynaklarsingle.php