Histeroskopi Enstrümanları:
1) Mikrohisteroskop: İki çeşit olup 4 mm çapında, 30 cm uzunluğundadır.
– Hamou Mikrohisteroskop Tip 1
– Hamou Mikrohisteroskop Tip2
Tip 1de 90 derecelik alan açısı ve 30 derecelik oblik açısı mevcuttur. İki oküler sistem vardır. Biri direkt optik iken, diğeri lateralde yer alan mobil optiktir, 120 kata kadar büyütme yapabilmektedir. Tip 2 ise daha basit bir sistem olup sadece direkt oküler sistemi içerir, 60 kata kadar büyütebilir.
2) Metal Kılıf: Üzerinde irrigasyon, distansiyon ile operatör kanallarının bulunduğu ve içine histeroskopun girdiği sistemdir. 7 mm çapındadır.
3) İnsuflatör: CO2 kullanımı için olup, akım hızını ve uterin kavite içindeki basıncı gösterir. Akım hızı 100 ml/dk, basınç 200 mmHgyi geçmemelidir.
4) Aydınlatma Sistemi: Fiberoptik kabloyla mikrohisteroskopa bağlı 150 watt gücündeki xenon veya halojenli lambalardan oluşan soğuk ışık kaynağı kullanılır.
5) Yardımcı Enstrümanlar: Operatif işlemlerde kullanılan yardımcı aletlerdir.
6) Kamera ve Video
Teknik ve Enstrümantasyon: Histeroskopi genelde üç parçadan oluşmaktadır; lens sistemi, metal kılıf ve
objektif. Dış çapı 5mm’den daha küçük olan ofis histeroskoplar genel olarak rijit ve fleksibl olmak üzere ikiye ayrılır. Ofis histeroskopun özelliklerine kullanılan endoskopun çapı, lens özelligi, kılıf çapı ve beraberinde kullanılacak olan distansiyon vasatının çeşitliliği belirlemektedir. Günümüzde kullanılan “ofis histeroskopi” histeroskopun yanı sıra birkaç cihazın da dahil edildiği bir sistemden oluşmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi histeroskop; lens sistemi, objektif ve metal kılıftan oluşmaktadır. Ayrıca ışık kaynağı ile ışığı histeroskopa taşıyan optik kablo, distansiyonu sağlamak üzere sıvı veya gaz (CO2) pompası ile uterus içi39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 44
oluşturulamaz ise kavite dar bir aralık olarak kalır ve panoramik görüntü sağlanamaz (109). Diğer organlar gibi endometriyum da normal olarak kanar, kan ve mukus görünümü engeller. Myometriyal duvar jinekolojik endoskopide izlenen yapıların en kalın olanıdır. Dolayısıyla kaviteyi genişletmek için gerekli olan intrauterin basınç, myometriumun kas tonusu ve kalınlığıyla orantılıdır. Genişletici orta...
Transvajinal ultrasonografide endometrial polip şüphesi olan olgularda ofis histeroskopik yaklaşım ile klasik histeroskopik yaklaşımın karşılaştırılması - Sayfa 21
10 1970’lerde Lindemann ve Gallinat histeroskopide CO2 gazının etkisinin bulgularını derlemişlerdir. 1973’de ilk histeroskopik intrauterin adezyon tedavisi yapılmıştır. 1979’da Jacques Hamou, 90 derecelik alan açısı olan, panoramik görüntülemeye ve büyütmeli ayrıntılı kontakt değerlendirmeye imkan sağlayan mikrokolpohisteroskopiyi kullanıma sokmuştur. 1980’lerin sonunda sürekli akım sistemlerin...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 28
19 kaynağı ile ışığı histeroskopa taşıyan optik kablo, distansiyonu sağlamak üzere sıvı veya gaz (CO2) pompası ile uterus içi basıncı sabit tutabilen manometrik düzenleyici, elde edilen görüntüyü ekrana yansıtan kamera sisteminden oluşmaktadır. 2.4.4.5.6 Rijit histeroskoplar Rijit histeroskoplar geniş açılı (30-180) rezolüsyonlu endoskoplardır. Teleskop çapı 3-4 mm olup üzeri 4-6 mm lik metal k...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

histeroskopi
histeroskop
ışık
kaynağı
sistem
çapı


39. SAYFA ICERIGI

Histeroskopi Enstrümanları:
1) Mikrohisteroskop: İki çeşit olup 4 mm çapında, 30 cm uzunluğundadır.
– Hamou Mikrohisteroskop Tip 1
– Hamou Mikrohisteroskop Tip2
Tip 1de 90 derecelik alan açısı ve 30 derecelik oblik açısı mevcuttur. İki oküler sistem vardır. Biri direkt optik iken, diğeri lateralde yer alan mobil optiktir, 120 kata kadar büyütme yapabilmektedir. Tip 2 ise daha basit bir sistem olup sadece direkt oküler sistemi içerir, 60 kata kadar büyütebilir.
2) Metal Kılıf: Üzerinde irrigasyon, distansiyon ile operatör kanallarının bulunduğu ve içine histeroskopun girdiği sistemdir. 7 mm çapındadır.
3) İnsuflatör: CO2 kullanımı için olup, akım hızını ve uterin kavite içindeki basıncı gösterir. Akım hızı 100 ml/dk, basınç 200 mmHgyi geçmemelidir.
4) Aydınlatma Sistemi: Fiberoptik kabloyla mikrohisteroskopa bağlı 150 watt gücündeki xenon veya halojenli lambalardan oluşan soğuk ışık kaynağı kullanılır.
5) Yardımcı Enstrümanlar: Operatif işlemlerde kullanılan yardımcı aletlerdir.
6) Kamera ve Video
Teknik ve Enstrümantasyon: Histeroskopi genelde üç parçadan oluşmaktadır; lens sistemi, metal kılıf ve
objektif. Dış çapı 5mm’den daha küçük olan ofis histeroskoplar genel olarak rijit ve fleksibl olmak üzere ikiye ayrılır. Ofis histeroskopun özelliklerine kullanılan endoskopun çapı, lens özelligi, kılıf çapı ve beraberinde kullanılacak olan distansiyon vasatının çeşitliliği belirlemektedir. Günümüzde kullanılan “ofis histeroskopi” histeroskopun yanı sıra birkaç cihazın da dahil edildiği bir sistemden oluşmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi histeroskop; lens sistemi, objektif ve metal kılıftan oluşmaktadır. Ayrıca ışık kaynağı ile ışığı histeroskopa taşıyan optik kablo, distansiyonu sağlamak üzere sıvı veya gaz (CO2) pompası ile uterus içi

İlgili Kaynaklarsingle.php