basıncı sabit tutabilen manometrik düzenleyici ve elde edilen görüntüyü ekrana yansıtan kamera sisteminden (bazen görüntüleri kaydeden video) oluşmaktadır.
Rijit histeroskoplar:
Rijit histeroskoplar geniş açılı (30-180) ve yüksek rezolüsyonlu endoskoplardır. Teleskop çapı 3-4 mm olup üzeri 4-6 mm’lik metal kılıf ile sarılıdır. Endoskop çapı 3 mm ve kılıf çapı 4mm’den daha az olan sistemlerde servikal dilatasyon genellikle gerekmezken daha genis histeroskoplarda bir miktar servikal dilatasyon ihtiyacı olabilir. Cihazların çaplarının küçük olmasının diğer bir avantajı da virgolarda histeroskopinin uygulanabilirliğidir. Bununla birlikte virgolarda ofis histeroskopi ile operatif girişimde yapılabilmektedir. 4 mm’den daha ince histeroskoplarda distansiyonda karbondioksit kullanıldığında gaz kaçagı nedenli işlem güçlüğü oluşması nedeniyle bu çaptaki histeroskoplarda distansiyon vasatı olarak sıvı ortamlar kullanılmaktadır ve uterus kavite içi basıncı sabit tutabilen çift kanallı sıvı pompaları olan sistemler geliştirilmiştir. Bunlarda teleskopu saran metal kılıf içerisinde endoskopun gireceği kanal haricinde sıvı giriş-çıkış kanalları ve makas, biyopsi forsepsi gibi cerrahi aletlerin geçtigi operasyon kanalları mevcuttur. Sistemin bir parçası olarak bazılarının derecesi ayarlanabilen değişik ışık kaynakları kullanılmaktadır. Ofis histeroskopun ucunda 30 eğimi olan teleskoplar kullanılmaktadır. Bu açıdaki histeroskoplarda teleskop düz tutuldugunda uterin kavitenin aşagı 30’lik kesimi görülmektedir. Bazı klinisyenler 180 direkt görüş sağlayan teleskoplar kullanmaktadır, ancak bu açıda geniş görüntü elde edilmesine rağmen tubal ostium sahalarının incelenmesi zor olmaktadır.
Fleksible histeroskoplar
Servikal dilatasyon yapılmadan serviksten geçebilen fleksibl histeroskoplar genellikle 3,3 mm çaplı olup uterusun yan kısımları, uterotubal bölge ve fallop tüplerinin intramural kısımlarının incelenmesine olanak sağlamaktadır. Uterin kavite içerisinde 120- 160 manevra özelliğine sahiptir. Rijit ofis histeroskoplara göre servikse daha iyi uyum sagladığı için hastalarda ağrı yönünden daha konforludur. Manevra özelliği sayesinde intrakaviter lezyonların arkasını da inceleme ve direkt biyopsi olanağı sağlar. Bu tür aletlerle preoperatif bir sedasyon veya analjeziye gerektirmeden %95,9 oranında başarılı tanısal işlem uygulanabilmektedir (113).40. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 28
19 kaynağı ile ışığı histeroskopa taşıyan optik kablo, distansiyonu sağlamak üzere sıvı veya gaz (CO2) pompası ile uterus içi basıncı sabit tutabilen manometrik düzenleyici, elde edilen görüntüyü ekrana yansıtan kamera sisteminden oluşmaktadır. 2.4.4.5.6 Rijit histeroskoplar Rijit histeroskoplar geniş açılı (30-180) rezolüsyonlu endoskoplardır. Teleskop çapı 3-4 mm olup üzeri 4-6 mm lik metal k...
Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 45
pompası ile uterus içi basıncı sabit tutabilen manometrik düzenleyici, elde edilen görüntüyü ekrana yansıtan kamera sisteminden (bazen görüntüleri kaydeden video) oluşmaktadır. Rijit histeroskoplar: Rijit histeroskoplar geniş açılı (30-180°) ve yüksek rezolüsyonlu endoskoplardır. Teleskop çapı 3-4 mm olup üzeri 4-6 mm‟lik metal kılıf ile sarılıdır. Şekil 2.4. Riijit histeroskop Endoskop çapı 3 ...
Transvajinal ultrasonografide endometrial polip şüphesi olan olgularda ofis histeroskopik yaklaşım ile klasik histeroskopik yaklaşımın karşılaştırılması - Sayfa 22
11 kaynağı, ışığı histeroskopa taşıyan optik kablo, distansiyonu sağlamak üzere sıvı veya gaz (CO2) pompası, uterus içi basıncı sabit tutabilen manometrik düzenleyici, elde edilen görüntüyü ekrana yansıtan kamera sistemleri (bazen görüntüleri kaydeden video) eklenmektedir. 3.4.1 Rijit ( bükülmeyen) histeroskoplar Rijit histeroskoplar geniş açılı (30-180°) ve yüksek çözünürlüklüdür. Teleskop 4-6...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

histeroskoplar
uterus
kavite
uterin
olan
genellikle


40. SAYFA ICERIGI

basıncı sabit tutabilen manometrik düzenleyici ve elde edilen görüntüyü ekrana yansıtan kamera sisteminden (bazen görüntüleri kaydeden video) oluşmaktadır.
Rijit histeroskoplar:
Rijit histeroskoplar geniş açılı (30-180) ve yüksek rezolüsyonlu endoskoplardır. Teleskop çapı 3-4 mm olup üzeri 4-6 mm’lik metal kılıf ile sarılıdır. Endoskop çapı 3 mm ve kılıf çapı 4mm’den daha az olan sistemlerde servikal dilatasyon genellikle gerekmezken daha genis histeroskoplarda bir miktar servikal dilatasyon ihtiyacı olabilir. Cihazların çaplarının küçük olmasının diğer bir avantajı da virgolarda histeroskopinin uygulanabilirliğidir. Bununla birlikte virgolarda ofis histeroskopi ile operatif girişimde yapılabilmektedir. 4 mm’den daha ince histeroskoplarda distansiyonda karbondioksit kullanıldığında gaz kaçagı nedenli işlem güçlüğü oluşması nedeniyle bu çaptaki histeroskoplarda distansiyon vasatı olarak sıvı ortamlar kullanılmaktadır ve uterus kavite içi basıncı sabit tutabilen çift kanallı sıvı pompaları olan sistemler geliştirilmiştir. Bunlarda teleskopu saran metal kılıf içerisinde endoskopun gireceği kanal haricinde sıvı giriş-çıkış kanalları ve makas, biyopsi forsepsi gibi cerrahi aletlerin geçtigi operasyon kanalları mevcuttur. Sistemin bir parçası olarak bazılarının derecesi ayarlanabilen değişik ışık kaynakları kullanılmaktadır. Ofis histeroskopun ucunda 30 eğimi olan teleskoplar kullanılmaktadır. Bu açıdaki histeroskoplarda teleskop düz tutuldugunda uterin kavitenin aşagı 30’lik kesimi görülmektedir. Bazı klinisyenler 180 direkt görüş sağlayan teleskoplar kullanmaktadır, ancak bu açıda geniş görüntü elde edilmesine rağmen tubal ostium sahalarının incelenmesi zor olmaktadır.
Fleksible histeroskoplar
Servikal dilatasyon yapılmadan serviksten geçebilen fleksibl histeroskoplar genellikle 3,3 mm çaplı olup uterusun yan kısımları, uterotubal bölge ve fallop tüplerinin intramural kısımlarının incelenmesine olanak sağlamaktadır. Uterin kavite içerisinde 120- 160 manevra özelliğine sahiptir. Rijit ofis histeroskoplara göre servikse daha iyi uyum sagladığı için hastalarda ağrı yönünden daha konforludur. Manevra özelliği sayesinde intrakaviter lezyonların arkasını da inceleme ve direkt biyopsi olanağı sağlar. Bu tür aletlerle preoperatif bir sedasyon veya analjeziye gerektirmeden %95,9 oranında başarılı tanısal işlem uygulanabilmektedir (113).

İlgili Kaynaklarsingle.php