Görüntü kalitesinin rijit histeroskoplar kadar iyi olmaması ve maliyetinin daha fazla olması dezavantajlarıdır. Fleksible histeroskop ile rijid histeroskopların ofis histeroskopisinde kullanımını karşılaştıran prospektif randomize bir çalışmada fleksible histeroskop kullanımının daha az ağrıya yol açtığı, buna karşılık rijid histeroskopun görüntüleme özelliklerinin daha üstün olduğu ve daha ucuz bir enstrüman olduğu gösterilmiştir.
Mikrohisteroskoplar
Çapı 3 mm veya daha küçük olan ve CO2 veya düşük viskoziteli sıvıların kullanıldığı mikrohisteroskoplar, büyütme özellikleri ile mikroskopik görüntü elde etmektedirler. İnce histeroskoplar kullanıldığı için işlemin basit olmasına rağmen mikroskopik görüntülerin değerlendirilmesinin zor olması dezavantajıdır.
Işık jeneratörleri
Histeroskopide 3 tip ışık jeneratörü mevcuttur: tungsten, halide ve xenondur. Bunlar arasında xenon beyaz ısığı en güçlü olan jeneratördür ve video görüntülemede en iyi görüntüyü sağlar. Jeneratördeki ışık fiberoptik ışık kablolarıyla histeroskopa iletilir.
Diagnostik ve operatif şaftlar
Tanısal amaçlı saftlar; distansiyon ortamı olarak sıklıkla CO2 kullanıldığından gazın kaçmasını önlemek üzere histeroskopla arasında boşluk kalmayacak şekilde tasarlanmış çelik tüplerdir. Çapları 3,5-5 mm arasında değişir. Küçük diagnostik histeroskoplarda şaft, histeroskopun şaft içerisinde hareketliliğini sağlamak için oval olarak yapılmıştır. Bu oval şaftlarda hem gaz hem de sıvı ortamların girebileceği bir giriş valf mekanizması vardır. Yeni diagnostik histeroskoplarda aynı zamanda bir çıkış valfi mevcuttur, bu da uterin kanama hallerinde irrigasyon yapmayı olanaklı kılar. Operatif şaftlar tek akışlı, çok kanallı veya devamlı akım şaftları seklinde sınıflandırılabilir. Günümüzde hem çok kanallı hem de devamlı akım özelliklerini taşıyan ve ürolojiden jinekolojiye adapte edilen rezektoskop kullanılır. İki ana parçadan olusur: 1- Aktif elektrodu kullanım dışı olduğunda şaft içerisinde tutacak cerrahın eline uygun bir tetik mekanizmasına sahip, elektrocerrahi üniteye bağlı kesici, loop, roller-ball ve silindirik elektrodları ve teleskoputasıyan çalışma parçası (working element). 2- Sıvı girişi ve çıkışın izin veren iç ve dış şaftların bir araya41. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Reproduktif yaşamda anormal uterin kanama(Menoraji) şikayeti olan hastalarda dilatasyon ve küretaj(D&C) ile ofis histeroskopinin tanı etkinliğinin karşılaştırılması ve işlem sırasında ağrı skorlaması - Sayfa 39
29 Çoğu histeroskop rijiddir, fakat <5mm olanlar semi-rijid ya da fleksible şeklindedir. Rijid histeroskoplar işlem sırasında daha fazla ağrıya sebep olamkla birlikte optik kalitesinin daha iyi olması ve daha ucuz olması tercih sebebidir. 144 pre- ve postmenopozal kadının katıldığı randomize çalışmada diagnostik histeroskopi yapılmış, 3.7mm rijid ve 3.6mm lik fleksible histeroskoplar kullanılmış...
Transvajinal ultrasonografide endometrial polip şüphesi olan olgularda ofis histeroskopik yaklaşım ile klasik histeroskopik yaklaşımın karşılaştırılması - Sayfa 23
12 Fleksibl histeroskoplar genellikle 3.3 mm çaplıdır. Uterin kavite içerisinde 120-160° manevra yapabildiği için kavitenin tüm yüzeylerini ve fallop tüplerinin intramural kısımlarını, intrakaviter lezyonların arkasını incelemede kullanılabilir ve direkt biyopsi alınabilir ancak görüntü kalitesi rijit histeroskoplar kadar iyi değildir ve maliyeti daha fazladır. 3.4.3 Mikrohisteroskoplar Adından...
İn vitro fertilizasyon öncesi ofis histeroskopinin önemi - Sayfa 34
Mini Histeroskoplar 3 mm ve daha küçük çaplı mikrohisteroskoplar, büyütme özellikleri olması nedeniyle mikroskopik görüntüleri değerlendirme olanağı tanımaktadır. İşlem basit olmakla beraber mikroskopik görütnüleri değerlendirmenin zorluğu kullanım dezavantajlarındandır. Ofis histeroskopide operatif işlemlerde: 1-Rijid enstrümanlar (Makas, Grasper) 2- Bipolar koter kullanılır....

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

histeroskop
olan
sıvı
görüntü
histeroskoplar
histeroskopla


41. SAYFA ICERIGI

Görüntü kalitesinin rijit histeroskoplar kadar iyi olmaması ve maliyetinin daha fazla olması dezavantajlarıdır. Fleksible histeroskop ile rijid histeroskopların ofis histeroskopisinde kullanımını karşılaştıran prospektif randomize bir çalışmada fleksible histeroskop kullanımının daha az ağrıya yol açtığı, buna karşılık rijid histeroskopun görüntüleme özelliklerinin daha üstün olduğu ve daha ucuz bir enstrüman olduğu gösterilmiştir.
Mikrohisteroskoplar
Çapı 3 mm veya daha küçük olan ve CO2 veya düşük viskoziteli sıvıların kullanıldığı mikrohisteroskoplar, büyütme özellikleri ile mikroskopik görüntü elde etmektedirler. İnce histeroskoplar kullanıldığı için işlemin basit olmasına rağmen mikroskopik görüntülerin değerlendirilmesinin zor olması dezavantajıdır.
Işık jeneratörleri
Histeroskopide 3 tip ışık jeneratörü mevcuttur: tungsten, halide ve xenondur. Bunlar arasında xenon beyaz ısığı en güçlü olan jeneratördür ve video görüntülemede en iyi görüntüyü sağlar. Jeneratördeki ışık fiberoptik ışık kablolarıyla histeroskopa iletilir.
Diagnostik ve operatif şaftlar
Tanısal amaçlı saftlar; distansiyon ortamı olarak sıklıkla CO2 kullanıldığından gazın kaçmasını önlemek üzere histeroskopla arasında boşluk kalmayacak şekilde tasarlanmış çelik tüplerdir. Çapları 3,5-5 mm arasında değişir. Küçük diagnostik histeroskoplarda şaft, histeroskopun şaft içerisinde hareketliliğini sağlamak için oval olarak yapılmıştır. Bu oval şaftlarda hem gaz hem de sıvı ortamların girebileceği bir giriş valf mekanizması vardır. Yeni diagnostik histeroskoplarda aynı zamanda bir çıkış valfi mevcuttur, bu da uterin kanama hallerinde irrigasyon yapmayı olanaklı kılar. Operatif şaftlar tek akışlı, çok kanallı veya devamlı akım şaftları seklinde sınıflandırılabilir. Günümüzde hem çok kanallı hem de devamlı akım özelliklerini taşıyan ve ürolojiden jinekolojiye adapte edilen rezektoskop kullanılır. İki ana parçadan olusur: 1- Aktif elektrodu kullanım dışı olduğunda şaft içerisinde tutacak cerrahın eline uygun bir tetik mekanizmasına sahip, elektrocerrahi üniteye bağlı kesici, loop, roller-ball ve silindirik elektrodları ve teleskoputasıyan çalışma parçası (working element). 2- Sıvı girişi ve çıkışın izin veren iç ve dış şaftların bir araya

İlgili Kaynaklarsingle.php