Biyopsi:
Görünen lezyonlardan eksizyon ile lezyon görünmeyen şüpheli bölgelerden kazıyarak veya aspirasyonla ufak doku örneklerinin alınmasıdır. Endometrial örnekleme tek kullanımlık, doku aspirasyonuna izin veren pistona sahip veya vakum oluşturması için elle kilitlenen plastik şırıngalı, değişik çaplı kanüllerle yapılan histolojik incelemeye yönelik bir tekniktir. Hasta uyumu D&C ye göre daha fazladır. İnvaziv kanser tanısında D&C kadar hassastır. Histerektomi materyali ile karşılaştırıldığında %96 oranında patoloji uyumu vardır. Ancak premalign lezyonların tespitinde sensitivite daha düşüktür.
Küretaj (D&C):
Vakaların % 60ında uterin kavitenin yarısından daha azını örneklemesine rağmen anormal uterin kanamada tanı ve tedavide altın standart küretajdır (117). Endometrial biyopsiden daha pahalıdır. Tanı amacıyla yapılan endometrium biyopsilerinde sadece hormonal değerlendirme hakkında bilgi verebilecek küçük bir doku örneği alınır, tüm endometrium kazınmaz. Bu nedenle kanserde lezyonun gözden kaçmaması için full küretaj yapılmalıdır. Serviks 8 nolu hegar bujisi geçene kadar dilate edilir. Daha sonra endometrium kürete edilir. Eğer girişim endometrial veya endoservikal kanser tanısı için yapılıyorsa fraksiyone olarak yapılmalıdır (önce endoserviks, sonra endometrium kürete edilir). İnvaziv oluşu, anestezi gerektirebilmesi ve komplikasyonlarının daha fazla oluşu dezavantajlarıdır. Endometrial biyopsi ile kavitenin tam olarak örneklenememesi ve kanser dışındaki patoloji tespitinde biyopsi yetersiz kaldığından D&C daha çok kullanılmaktadır.
D&C ın başlıca endikasyonları:
– Yeterli biyopsi alınmasını engelleyen servikal darlık varlığı,
– Endometrial biyopsinin tolere edilemeyişi,
– Genel anestezi ile müdahale gerektiren başka bir girişimin yapılacak olması,
– Obezite gibi anatomik nedenlerle biyopsi yapılamaması veya sonucunun yetersiz kalması.45. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Reproduktif yaşamda anormal uterin kanama(Menoraji) şikayeti olan hastalarda dilatasyon ve küretaj(D&C) ile ofis histeroskopinin tanı etkinliğinin karşılaştırılması ve işlem sırasında ağrı skorlaması - Sayfa 45
35  Servikal kanser (endoservikal kanalı obtsrukte etmiş ise aşırı kanama ve perforasyona sebep olabilir.) D&C ‘ın spesifite ve sensitivitesi ; Preoperatif D&C yapılan olguların histerektomi spesimenlerinin postoperatif olarak incelenmesiyle olguların % 60’ ında kavitenin yarısından azının kürete edilebildiği saptanmıştır. Bu durumlarda fokal başlayan endometrium kanseri ve hiperplazi gibi lezy...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 10
GİRİŞ Anormal uterin kanama (AUK), jinekoloji polikliniklerine % 30 oran ile en sık başvuru nedenlerinden biridir. AUK’lı hastaların, %40’ın dan fazlasında patoloji nedeni, polip ve myomlardır (1). AUK benign nedenlerle olabileceği gibi, malign ve premalign nedenler ile de olabilir. Hekimin görevi, kanama nedenini tespit ederek, uygun tedavi seçeneklerini hastaya sunmaktır. Malignite riski nedeni...
İntrauterin lidokain, paraservikal blok ve oral etodolak uygulamalarının endometrial biopside ağrıyı azaltmadaki etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 30
6.2.3.3. Fraksiyone Küretaj: Endoservikal kanaldan ve endometriumdan ayrı ayrı örnek alınması amacı ile yapılır. Servikal dilatasyon öncesi endoservikal kanaldan doku küret ile alınır. Sonra serviks dilate edilir ve endometriumdan örnek alınır. Endometrium kanserinin anatomik sınırlarını saptamada, endoservikal tutulumu belirlemede endometrium ve servikal kanalın ayrı kürete edilmesi ve materyal ...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tanı
küretaj
ında
uterin
endometrial
endometrium


45. SAYFA ICERIGI

Biyopsi:
Görünen lezyonlardan eksizyon ile lezyon görünmeyen şüpheli bölgelerden kazıyarak veya aspirasyonla ufak doku örneklerinin alınmasıdır. Endometrial örnekleme tek kullanımlık, doku aspirasyonuna izin veren pistona sahip veya vakum oluşturması için elle kilitlenen plastik şırıngalı, değişik çaplı kanüllerle yapılan histolojik incelemeye yönelik bir tekniktir. Hasta uyumu D&C ye göre daha fazladır. İnvaziv kanser tanısında D&C kadar hassastır. Histerektomi materyali ile karşılaştırıldığında %96 oranında patoloji uyumu vardır. Ancak premalign lezyonların tespitinde sensitivite daha düşüktür.
Küretaj (D&C):
Vakaların % 60ında uterin kavitenin yarısından daha azını örneklemesine rağmen anormal uterin kanamada tanı ve tedavide altın standart küretajdır (117). Endometrial biyopsiden daha pahalıdır. Tanı amacıyla yapılan endometrium biyopsilerinde sadece hormonal değerlendirme hakkında bilgi verebilecek küçük bir doku örneği alınır, tüm endometrium kazınmaz. Bu nedenle kanserde lezyonun gözden kaçmaması için full küretaj yapılmalıdır. Serviks 8 nolu hegar bujisi geçene kadar dilate edilir. Daha sonra endometrium kürete edilir. Eğer girişim endometrial veya endoservikal kanser tanısı için yapılıyorsa fraksiyone olarak yapılmalıdır (önce endoserviks, sonra endometrium kürete edilir). İnvaziv oluşu, anestezi gerektirebilmesi ve komplikasyonlarının daha fazla oluşu dezavantajlarıdır. Endometrial biyopsi ile kavitenin tam olarak örneklenememesi ve kanser dışındaki patoloji tespitinde biyopsi yetersiz kaldığından D&C daha çok kullanılmaktadır.
D&C ın başlıca endikasyonları:
– Yeterli biyopsi alınmasını engelleyen servikal darlık varlığı,
– Endometrial biyopsinin tolere edilemeyişi,
– Genel anestezi ile müdahale gerektiren başka bir girişimin yapılacak olması,
– Obezite gibi anatomik nedenlerle biyopsi yapılamaması veya sonucunun yetersiz kalması.

İlgili Kaynaklarsingle.php