Endometrium kanseri için yapılan endometrial örnekleme ile aynı prediktif değere sahiptir. Endometriumu diffüz olarak tutan patolojilerin tanısında oldukça etkiliyken, fokal patolojilerde tanısal değeri azdır. Anormal uterin kanamalarda tedavi amacıyla da kullanılır. Fokal patolojilerin tedavisinde de etkinliği azdır.
Paraservikal (lokal) anestezi ile ayaktan hastalara da uygulanabilir. Tam bir pelvik muayene ve küretaj için ise genel anestezi gerekir.46. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dilatasyon ? küretaj ve pipelle biyopsinin histopatolojik tanı başarısının - Sayfa 39
fokal karakterdeki endometrial polip gibi patolojilerin tanınmasında, sınırlı bilgi sağlama kapasitesi taşımaktadır. Bu nedenle TVUSG sonrası fokal patoloji şüphesi olan olgularda ilk planda SİS uygulanıp fokal patoloji varlığı onaylanırsa histereskopiye yönelmelidir. Örnekleme yeterliliği açısından bakıldığında pipelenin tüm olgularda, endometriumu örnekleme yeterliliğinin D&C verilerinden farklı...
Dilatasyon ? küretaj ve pipelle biyopsinin histopatolojik tanı başarısının - Sayfa 22
ve incedir. Tek tabaka kalınlığın üst limiti yoktur. Ancak 6 mm yi geçmemesi beklenir. Postmenopozal dönemde ise endometrium homojenik ekojenite gösterir. Konturları düzenlidir, kalınlığı 2-3 mm’ yi aşmaz(87). Fokal lezyonlar endometriumun %25’inden azını etkiler ve histeroskopik biyopsi olmadan tanınmaları güçtür(87). Bu noktada noninvaziv olarak subendotelyal olayların tanınmasında yardımcı ola...
Reproduktif yaşamda anormal uterin kanama(Menoraji) şikayeti olan hastalarda dilatasyon ve küretaj(D&C) ile ofis histeroskopinin tanı etkinliğinin karşılaştırılması ve işlem sırasında ağrı skorlaması - Sayfa 45
35  Servikal kanser (endoservikal kanalı obtsrukte etmiş ise aşırı kanama ve perforasyona sebep olabilir.) D&C ‘ın spesifite ve sensitivitesi ; Preoperatif D&C yapılan olguların histerektomi spesimenlerinin postoperatif olarak incelenmesiyle olguların % 60’ ında kavitenin yarısından azının kürete edilebildiği saptanmıştır. Bu durumlarda fokal başlayan endometrium kanseri ve hiperplazi gibi lezy...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

endometrium
endometrial
uterin
endometriumu
anormal
genel


46. SAYFA ICERIGI

Endometrium kanseri için yapılan endometrial örnekleme ile aynı prediktif değere sahiptir. Endometriumu diffüz olarak tutan patolojilerin tanısında oldukça etkiliyken, fokal patolojilerde tanısal değeri azdır. Anormal uterin kanamalarda tedavi amacıyla da kullanılır. Fokal patolojilerin tedavisinde de etkinliği azdır.
Paraservikal (lokal) anestezi ile ayaktan hastalara da uygulanabilir. Tam bir pelvik muayene ve küretaj için ise genel anestezi gerekir.

İlgili Kaynaklarsingle.php