3. GEREÇ VE YÖNTEM
Retrospektif yöntemle yaptığımız analitik çalışmamızda, Ocak 2008-Ocak 2013 tarihleri arasında bilgisayar ortamındaki operasyon kayıtları esas alınarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde histeroskopi uyguladığımız reprodüktif, peri ve postmenopozal dönemde olan ve farklı jinekolojik şikayetlerle polikliniğimize başvurmuş 500 hasta değerlendirmeye alındı. Bu tarihler arasında opere olan hastaların arşiv kayıtlarından dosyalarına ve patoloji raporlarına ulaşıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulunun 17 Ağustos 2012 gün ve 179 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların yaş dağılımları, polikliniğe başvuru şikayetleri, patoloji sonuçları, fertilite öyküleri, dosyadaki veriler istatistiksel olarak hesaplanarak verildi. Bu hastalara sırasıyla pelvik muayene, transvajinal ultrasonografi, histerosalpingografi (infertil hastalara), diagnostik histeroskopi yapıldı. Yapılan diagnostik histeroskopi sonrası cerrahi gerektiren hastalara genel anestezi ile operatif histeroskopi yapıldı.
Hastaların ayrıntılı öyküleri, fertilite, obstetrik öyküleri dosyalarından sorgulandı. Dosyalarına ulaşılamayan, verilerinde eksiklikler bulunan olgular analiz dışında bırakıldı. Çalışma kriterlerine uyan hastalara tüm işlemler hastanın genel durumuna göre, aynı aletlerle ve aynı uzmanlar gözetiminde yapıldı. Kliniğimizde postmenopozal kanama şikyeti olan ve endometrial kalınlığı >5 mm olan hastalara rutin histolojik örnekleme yapılmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda postmenopozal kanama şikyeti ile başvuran 54 hastaya D&C yapılmış ancak patoloji sonucu yetersiz materyal gelmesi veya gelmemesi nedenli histeroskopi yapılmıştır.
Hastalara Logiq 73O Pro marka ultrason ve 6,5 mHz vajinal probu kullanılarak TvUSG yapıldı. Sagittal planda uterusun ortasından geçen; endometrium miyometrium sınırında ön ve arka tabakalarını içerecek şekilde dıştan dışa ölçüldü. Kavite içindeki sıvı birikimleri ölçüme dahil edilmedi. TvUSGde endometriyumu ince (< 5mm) ve düzenli olarak izlenen olgular atrofik olarak kabul edildi. Endometriyumu transvers kesitte bir alanda kalınlaştırmış, normal endometriyal ekojeniteden daha ekojen ve endometriyum myometriyum birleşim çizgisini aşmayan fokal kalınlaşmalar endometrial kavitede kitle olarak sınıflandırıldı,47. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 43
33 MATERYAL VE YÖNTEM 3.1 Bireyler 12 Ocak 2004- 21 Şubat 2005 tarihleri arasında 40 yaş üzerinde anormal uterin kanama ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekoloji polikliniğine başvuran 100 hasta prospektif araştırma kapsamında değerlendirildi. Tüm olguların detaylı jinekolojik öyküleri alındı, sistemik fizik ve pelvik muayeneleri yapıldı. G...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kanama
hasta
histeroskopi
endometrial
tvusg
kadın


47. SAYFA ICERIGI

3. GEREÇ VE YÖNTEM
Retrospektif yöntemle yaptığımız analitik çalışmamızda, Ocak 2008-Ocak 2013 tarihleri arasında bilgisayar ortamındaki operasyon kayıtları esas alınarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde histeroskopi uyguladığımız reprodüktif, peri ve postmenopozal dönemde olan ve farklı jinekolojik şikayetlerle polikliniğimize başvurmuş 500 hasta değerlendirmeye alındı. Bu tarihler arasında opere olan hastaların arşiv kayıtlarından dosyalarına ve patoloji raporlarına ulaşıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulunun 17 Ağustos 2012 gün ve 179 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların yaş dağılımları, polikliniğe başvuru şikayetleri, patoloji sonuçları, fertilite öyküleri, dosyadaki veriler istatistiksel olarak hesaplanarak verildi. Bu hastalara sırasıyla pelvik muayene, transvajinal ultrasonografi, histerosalpingografi (infertil hastalara), diagnostik histeroskopi yapıldı. Yapılan diagnostik histeroskopi sonrası cerrahi gerektiren hastalara genel anestezi ile operatif histeroskopi yapıldı.
Hastaların ayrıntılı öyküleri, fertilite, obstetrik öyküleri dosyalarından sorgulandı. Dosyalarına ulaşılamayan, verilerinde eksiklikler bulunan olgular analiz dışında bırakıldı. Çalışma kriterlerine uyan hastalara tüm işlemler hastanın genel durumuna göre, aynı aletlerle ve aynı uzmanlar gözetiminde yapıldı. Kliniğimizde postmenopozal kanama şikyeti olan ve endometrial kalınlığı >5 mm olan hastalara rutin histolojik örnekleme yapılmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda postmenopozal kanama şikyeti ile başvuran 54 hastaya D&C yapılmış ancak patoloji sonucu yetersiz materyal gelmesi veya gelmemesi nedenli histeroskopi yapılmıştır.
Hastalara Logiq 73O Pro marka ultrason ve 6,5 mHz vajinal probu kullanılarak TvUSG yapıldı. Sagittal planda uterusun ortasından geçen; endometrium miyometrium sınırında ön ve arka tabakalarını içerecek şekilde dıştan dışa ölçüldü. Kavite içindeki sıvı birikimleri ölçüme dahil edilmedi. TvUSGde endometriyumu ince (< 5mm) ve düzenli olarak izlenen olgular atrofik olarak kabul edildi. Endometriyumu transvers kesitte bir alanda kalınlaştırmış, normal endometriyal ekojeniteden daha ekojen ve endometriyum myometriyum birleşim çizgisini aşmayan fokal kalınlaşmalar endometrial kavitede kitle olarak sınıflandırıldı,

İlgili Kaynaklarsingle.php