endometriyum kavitesinde poliplere göre hipoekojen lezyonlar (myometriyum ekojenitesine yakın) submüköz myom olarak değerlendirildi.
Histeroskopi işlemi tercihen premenopozal hastalara menstrüasyon sonrası erken foliküler fazda, postmenopozal hastalara ise poliklinik günleri içinde kanamanın olmadığı dönemde yapıldı. Endoservikal kanal, tüm kavite ve her iki tubal ostiumun izlenebildiği olgularda işlem yeterli sayıldı, çalışmaya dahil edildi ve bulgular kaydedildi. Sonrasında yapılan operatif histeroskopi ile alınan materyal %10 formaldehit içinde muhafaza edilerek patoloji laboratuvarına gönderildi. Operatif histeroskopilerde 5 mm’lik dış çapa sahip Karl storz histeroskopu kullanıldı. Uterin kavitenin distansiyonu için serum fizyolojik solüsyonu kullanıldı. Uterin kavite farklı operatör tarafından değerlendirilerek; normal kavite bulgusu, endometrial veya endoservikal polip, submüköz myom, adezyon, konjenital uterin anomali tanıları tespit edilmiştir. Materyal gelmeyenler ile histolojik sonuçları sekretuar
endometriyum, proliferatif endometriyum ve normal endometriyum olarak gelenler normal olarak değerlendirildi. Kesin tanı histolojik bulgulara dayandırılarak konulmuştur.
Çalışmamızda diğer bir hasta gurubu olarak infertil hastalar değerlendirildi. İnfertil hastalardaki intrauterin patolojilerin HSG, transvajinal ultrasonografi (TvUSG) ve histeroskopi altın standart kabul edilerek tanısal doğrulukları karşılaştırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İnfertilite Polikliniğine başvuran, 154 primer infertil ve 104 sekonder infertil tanısı almış toplam olgu dahil edildi. Bir yıl boyunca korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamamış kadınlar primer infertil olarak değerlendirilirken, daha önce en az bir kez gebe kalmış, ancak son bir yıl içinde korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan kadınlar sekonder infertil olarak kabul edilmiştir. Uterin kavite incelendiğinde; iki uterin horn arasında oluşan rezorpsiyon başarısızlığıdır. Parsiyel veya komplet olabilir. İnternal servikal osa kadar uzanabilir ve histolojik olarak myometrium veya fibröz dokunun bileşeni olabilir. Uterin fundus tipik olarak düz veya hafif konkav olabilir. Septat uteruslu kadınlar en yüksek reprodüktif komplikasyonlara sahiptir. İntrauterin adezyonlar, kavitenin yüzeyleri arasında çeşitli kalınlıkta, dağılımda ve yoğunlukta oluşabilen sineşiler olarak kabul edilmiştir. İntrauterin patoloji saptanan olgularda cerrahi48. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endometrial patolojilerin tespitinde histeroskopi eşliğinde biyopsi ile dilatasyon küretajın etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 49
Histeroskopik incelemede siklusun erken proliferatif fazı, uterin kavitenin en iyi görüntülendiği zaman dilimidir. Sekresyon dönemindeki endometriyum, kalınlığı ve sekretuar yapısıyla görüşü engellemektedir. Özellikle operatif histeroskopik girişimler mutlaka siklusun erken proliferatif fazında veya gerektiğinde GnRH analogları ile endometriyal hazırlık yapıldıktan sonra uygulanmalıdır (113). His...
Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 5
iv ÖZET Kart C., Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirilmesindeki yeri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Tezi, Ankara, 2006. Anormal uterin kanaması olan kadınlarda endometrial patolojilerin saptanmasında ofis histeroskopinin yerini belirlemek amaçlandı. Ocak 2004- Şubat 2005 tarihleri arasında 40 yaş üzerinde anormal uterin kanama ile Hacette...
İn vitro fertilizasyon öncesi ofis histeroskopinin önemi - Sayfa 39
İntrauterin saptanan 41 intrauterin patolojinin sadece 3’üne ofis şartlarda müdahele edilmedi. Bunlardan bir tanesi isthmusa dek uzanım gösteren uterin septum olgusu olup, operatif histeroskopi ile septum rezeksiyonu uygulandı, hastaya daha sonra second look olarak kavite kontrolu yapıldığında yaklaşık 1 cm’lik reziduel septum ofis histeroskopik olarak makas ile giderildi. Operatif histeroskopiye ...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
uterin
kavite
polip
histeroskopi
myom


48. SAYFA ICERIGI

endometriyum kavitesinde poliplere göre hipoekojen lezyonlar (myometriyum ekojenitesine yakın) submüköz myom olarak değerlendirildi.
Histeroskopi işlemi tercihen premenopozal hastalara menstrüasyon sonrası erken foliküler fazda, postmenopozal hastalara ise poliklinik günleri içinde kanamanın olmadığı dönemde yapıldı. Endoservikal kanal, tüm kavite ve her iki tubal ostiumun izlenebildiği olgularda işlem yeterli sayıldı, çalışmaya dahil edildi ve bulgular kaydedildi. Sonrasında yapılan operatif histeroskopi ile alınan materyal %10 formaldehit içinde muhafaza edilerek patoloji laboratuvarına gönderildi. Operatif histeroskopilerde 5 mm’lik dış çapa sahip Karl storz histeroskopu kullanıldı. Uterin kavitenin distansiyonu için serum fizyolojik solüsyonu kullanıldı. Uterin kavite farklı operatör tarafından değerlendirilerek; normal kavite bulgusu, endometrial veya endoservikal polip, submüköz myom, adezyon, konjenital uterin anomali tanıları tespit edilmiştir. Materyal gelmeyenler ile histolojik sonuçları sekretuar
endometriyum, proliferatif endometriyum ve normal endometriyum olarak gelenler normal olarak değerlendirildi. Kesin tanı histolojik bulgulara dayandırılarak konulmuştur.
Çalışmamızda diğer bir hasta gurubu olarak infertil hastalar değerlendirildi. İnfertil hastalardaki intrauterin patolojilerin HSG, transvajinal ultrasonografi (TvUSG) ve histeroskopi altın standart kabul edilerek tanısal doğrulukları karşılaştırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İnfertilite Polikliniğine başvuran, 154 primer infertil ve 104 sekonder infertil tanısı almış toplam olgu dahil edildi. Bir yıl boyunca korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamamış kadınlar primer infertil olarak değerlendirilirken, daha önce en az bir kez gebe kalmış, ancak son bir yıl içinde korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan kadınlar sekonder infertil olarak kabul edilmiştir. Uterin kavite incelendiğinde; iki uterin horn arasında oluşan rezorpsiyon başarısızlığıdır. Parsiyel veya komplet olabilir. İnternal servikal osa kadar uzanabilir ve histolojik olarak myometrium veya fibröz dokunun bileşeni olabilir. Uterin fundus tipik olarak düz veya hafif konkav olabilir. Septat uteruslu kadınlar en yüksek reprodüktif komplikasyonlara sahiptir. İntrauterin adezyonlar, kavitenin yüzeyleri arasında çeşitli kalınlıkta, dağılımda ve yoğunlukta oluşabilen sineşiler olarak kabul edilmiştir. İntrauterin patoloji saptanan olgularda cerrahi

İlgili Kaynaklarsingle.php