TEŞEKKÜR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapmış olduğum uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimleri ile yol gösteren sayın hocalarım Prof. Dr. Hikmet HASSAya, Prof. Dr. S. Sinan ÖZALPe, tez danışmanım Prof. Dr. A. Başar TEKİNe, Prof. Dr. Ö. Tarık YALÇINa, Prof. Dr. H. Mete TANIRa, Yrd. Doç. Dr. Tufan ÖGEye, Yrd. Doç. Dr. Yunus AYDINa, Öğr. Gör. Dr. Melih VELİPAŞAOĞLUna ve Biyoistatistik Anabilim Dalından Dr. Ahmet MUSMUL, Dr. Selda TÜZÜNe yardımları ve destekleri için teşekkür ederim.5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bruselloz tanılı hastalarda kardiyak fonksiyonel ve anatomik değişikliklerin araştırılması - Sayfa 4
TEŞEKKÜR Tıpta Uzmanlık eğitimimde desteğini esirgemeyen ve yetişmemde emeği geçen Anabilim Dalı başkanımız sayın Prof. Dr. Sait ALAN‟a, büyük bir sabır ile tezimin her aşamasında bana destek olan ve her zaman yardımlarını gördüğüm değerli tez danışmanım Doç. Dr. Zuhal ARITÜRK ATILGANA‟a, Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir YILDIZ‟a, değerli hocalarım Prof. Dr. Nizamettin TOPRAK‟a, Doç. Dr. Ebru ÖNTÜRK TEKB...
Deneysel sepsis geliştirilen ratlarda prokinetik ajanların gastrointestinal sistem transit zamanı üzerine etkisi - Sayfa 2
TEŞEKKÜR Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndaki uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen Prof. Dr. Aydın ALTAN, Prof. Dr. Zeki HOŞCOŞKUN, Prof. Dr. İrfan COŞKUN, Prof. Dr. Cengiz ERENOĞLU, Doç. Dr. A. Rahmi HATİPOĞLU, Yrd. Doç. Dr. A. Cem İBİŞ, Tez hocam Yrd. Doç. Dr. Y. Atakan SEZER, Yrd. Doç. Dr. Serhat OĞUZ, Yrd. Doç. Dr.Tamer SAĞIROĞLU, Nükle...
Karaciğer radyofrekans ablasyon uygulamalarında termal etkiye bağlı oluşan karbonlaşmanın etkisinin azaltılmasında çeşitli sıvı solüsyonların etkinliğinin histopatolojik ve manyetik rezonans görüntüleme ile karşılaştırılması; ex vivo - Sayfa 2
TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince destek ve yardımını gördüğüm; Anabilim Dalı Başkanımız Doç. Dr. Ercüment ÜNLÜ’ye, tez danışmanım Doç. Dr. Osman TEMİZÖZ’e, çalışmamın başlangıcında danışmanım olan Prof. Dr. Hüseyin ÖZDEMİR’e, ayrıca Doç. Dr. Hakan GENÇHELLAÇ’a, Doç. Dr. Nermin TUNÇBİLEK’e, Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇAĞLI’ya, Yrd. Doç. Dr. Sedat A. TUNCEL’e, Biyokimya Anabilim Dalı’dan Prof. Dr. S. ...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
prof
anabilim
ederim
uzmanlık
eğitimim


5. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapmış olduğum uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimleri ile yol gösteren sayın hocalarım Prof. Dr. Hikmet HASSAya, Prof. Dr. S. Sinan ÖZALPe, tez danışmanım Prof. Dr. A. Başar TEKİNe, Prof. Dr. Ö. Tarık YALÇINa, Prof. Dr. H. Mete TANIRa, Yrd. Doç. Dr. Tufan ÖGEye, Yrd. Doç. Dr. Yunus AYDINa, Öğr. Gör. Dr. Melih VELİPAŞAOĞLUna ve Biyoistatistik Anabilim Dalından Dr. Ahmet MUSMUL, Dr. Selda TÜZÜNe yardımları ve destekleri için teşekkür ederim.

İlgili Kaynaklarsingle.php