147 anormal uterin kanama şikayeti ile başvuran olguların 61i (% 41,5) menometroraji, 59u (% 40,1) menorajiyle başvurdu. Menometrorajiyle başvuran olguların 31i (% 50,8) 35-45 yaş aralığında, menorajiyle başvuranların 25i (% 42,4) 35-45 yaş ve 21i (% 35,6) 45-55yaş aralığında saptandı (p>0,005).

Tablo 2. AUKda Yaş İle Şikayetlerin Dağılımı

Şikayeti

Yaş

Şikayeti
Menometroraji
yok

Menoraji

Amenore

Polimenore Oligomenore

Toplam

25-35 11(18,0%)

2(11,1%) 11(18,6%)

0(0%)

1(50%) 1(16,7%) 26(17,7%)

35-45 31(50,8%)

11(61,1%) 25(42,4%)

1(100%) 0(0%)

3(50%)

71(48,3%)

45-55 18(29,5%)

5(27,8%) 21(35,6%)

0(0%)

1(50%) 2(33,3%) 47(32,0%)

55+ 1(1,6%)

0(0%)

2(3,4%)

Toplam 61(100%)

18(100%)

Pearson Chi-Square Exact Test

59(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

1(100%) 2(100%) 6(100%)

3(2,0%) 147(100%)

TvUSGde hiperekojen yapı olarak değerlendirilen endometrial polip saptanan 52 olgunun 23ü (%44,2) menoraji ve 21i (%40,4) menometroraji şikayeti ile başvurdu (p>0,005). Menoraji şikayeti ile gelen 59 olgunun 29u (% 49,2) histeroskopide endometrial polip, 16sı (% 27,1) normal; menometrorajiyle başvuranların 22si (% 36,1) endometrial polip 21i (% 34,4) normal saptanmıştır
(Tablo 3-4).51. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Neoplazi şüphesi nedeniyle uygulanan endometrium biyopsilerinde ve neoplazi tanısı ile histerektomi uygulanan olgularda mikrosatellit instabilitesinin araştırılması - Sayfa 55
52 47 Hiperplazi Proliferatif endometrium 53 40 Menoraji Sekretuar endometrium 54 55 Hiperplazi Endometrial polip 55 45 Hiperplazi Endometrial polip 56 28 Menometroraji Sekretuar endometrium 57 41 Hiperplazi Proliferatif endometrium 58 52 Menometroraji Sekretuar endometrium 59 40 Miyoma uteri Menstürel endometrium 60 35 Menoraji Düzensiz prolifera...
Neoplazi şüphesi nedeniyle uygulanan endometrium biyopsilerinde ve neoplazi tanısı ile histerektomi uygulanan olgularda mikrosatellit instabilitesinin araştırılması - Sayfa 54
31 51 Hiperplazi 32 47 Menometroraji 33 42 Hiperplazi 34 38 Hiperplazi 35 44 Menometroraji 36 41 Menoraji 37 53 Menometroraji 38 24 Menometroraji 39 47 Hiperplazi 40 47 Hiperplazi 41 41 Hiperplazi 42 45 Menometroraji 43 43 Menometroraji 44 33 Menometroraji 45 48 Hiperplazi 46 46 Menoraji 47 41 Menoraji 48 47 Hiperplazi 49 42 Hiperplazi 50 31 Menometroraji 51 39 Menometroraji Sekretuar endome...
Neoplazi şüphesi nedeniyle uygulanan endometrium biyopsilerinde ve neoplazi tanısı ile histerektomi uygulanan olgularda mikrosatellit instabilitesinin araştırılması - Sayfa 53
9 44 Miyoma uteri Multiple leiomiyoma nodüller 10 32 Hiperplazi Menstürel endometrium 11 46 Hiperplazi Sekretuar endometrium 12 54 Hiperplazi Endometrial polip 13 37 Menometroraji Sekretuar endometrium 14 55 Hiperplazi Basit endometrial hiperplazi 15 36 Hiperplazi Basit endometrial hiperplazi 16 44 Menoraji Sekretuar endometrium 17 50 Hiperplaz...

51. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

endometrial
menoraji
polip
menometroraji
kanama
yapı


51. SAYFA ICERIGI

147 anormal uterin kanama şikayeti ile başvuran olguların 61i (% 41,5) menometroraji, 59u (% 40,1) menorajiyle başvurdu. Menometrorajiyle başvuran olguların 31i (% 50,8) 35-45 yaş aralığında, menorajiyle başvuranların 25i (% 42,4) 35-45 yaş ve 21i (% 35,6) 45-55yaş aralığında saptandı (p>0,005).

Tablo 2. AUKda Yaş İle Şikayetlerin Dağılımı

Şikayeti

Yaş

Şikayeti
Menometroraji
yok

Menoraji

Amenore

Polimenore Oligomenore

Toplam

25-35 11(18,0%)

2(11,1%) 11(18,6%)

0(0%)

1(50%) 1(16,7%) 26(17,7%)

35-45 31(50,8%)

11(61,1%) 25(42,4%)

1(100%) 0(0%)

3(50%)

71(48,3%)

45-55 18(29,5%)

5(27,8%) 21(35,6%)

0(0%)

1(50%) 2(33,3%) 47(32,0%)

55+ 1(1,6%)

0(0%)

2(3,4%)

Toplam 61(100%)

18(100%)

Pearson Chi-Square Exact Test

59(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

1(100%) 2(100%) 6(100%)

3(2,0%) 147(100%)

TvUSGde hiperekojen yapı olarak değerlendirilen endometrial polip saptanan 52 olgunun 23ü (%44,2) menoraji ve 21i (%40,4) menometroraji şikayeti ile başvurdu (p>0,005). Menoraji şikayeti ile gelen 59 olgunun 29u (% 49,2) histeroskopide endometrial polip, 16sı (% 27,1) normal; menometrorajiyle başvuranların 22si (% 36,1) endometrial polip 21i (% 34,4) normal saptanmıştır
(Tablo 3-4).

İlgili Kaynaklarsingle.php