TvUSGda hiperekojen görünümde polip olabilecek yapı saptanan 52 olgunun 33ünün (% 56,9) histopatolojik tanısı polip, 38 myom saptanan olgunun 25inde (% 73,5) histopatolojik tanı myom, normal olan 48 olgunun 23ü (% 48,9) normal olarak saptandı. İstatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı (p<0,005). TvUSGnin polipler için sensitivitesi % 56,9, spesifisitesi % 78,7 PPD % 63,5, NPD % 73,7 bulunmuştur. Myomlar için TvUSGnin sensitivitesi % 73,5, spesifisitesi % 88,5, PPD ve NPDleri sırasıyla % 65,8 ve % 91,7 olarak bulunmuştur. HS ile polip saptanan 69 olgunun 52si (%75,4) histopatolojik tanısı polip, normal saptanan 42 olgunun 31nin (% 66) histopatolojisi normal, myom saptanan 36 olgunun 32sinin (% 94,1) patolojisi myom olarak saptandı. Diagnostik HSde polipler için sensitivitesi % 89,7, spesifisitesi % 80,9, PPD % 75,4 ve NPD % 92,3, myomlar için sensitivitesi % 94,1, spesifisitesi % 96,5, PPD % 88,9, NPD % 98,2 olarak hesaplandı (Tablo 5-6). Tablo 5. AUKda TvUSG ile Histopatolojik Sonuçların Çapraz Dağılımı Histopatoloji sonucu TvUSG Normal Polip Myom Hiperplazi Toplam Normal 23(48,9%) 19(32,8%) 4(11,8%) 2(25%) 48(32,7%) Polip 13(27,7%) 33(56,9%) 4(11,8 %) 2(25,0%) 52(25,9%) Myom 6(12,8%) 4(6,9%) 25(73,5%) 3(37,5%) Endometrial kalınlık artışı 5(10,6%) 2(3,4%) 1(2,9%) 1(12,5%) Toplam 47(100,0%) 58(100,0%) 34(100,0%) 8(100,0%) 38(24,5%) 9(6,1%) 147(100,0%) Pearson Chi-Square Exact Test53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tvusg
polip
sensitivitesi
endometrial
myom
bulunmuştur


53. SAYFA ICERIGI

TvUSGda hiperekojen görünümde polip olabilecek yapı saptanan 52 olgunun 33ünün (% 56,9) histopatolojik tanısı polip, 38 myom saptanan olgunun 25inde (% 73,5) histopatolojik tanı myom, normal olan 48 olgunun 23ü (% 48,9) normal olarak saptandı. İstatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı (p<0,005). TvUSGnin polipler için sensitivitesi % 56,9, spesifisitesi % 78,7 PPD % 63,5, NPD % 73,7 bulunmuştur. Myomlar için TvUSGnin sensitivitesi % 73,5, spesifisitesi % 88,5, PPD ve NPDleri sırasıyla % 65,8 ve % 91,7 olarak bulunmuştur. HS ile polip saptanan 69 olgunun 52si (%75,4) histopatolojik tanısı polip, normal saptanan 42 olgunun 31nin (% 66) histopatolojisi normal, myom saptanan 36 olgunun 32sinin (% 94,1) patolojisi myom olarak saptandı. Diagnostik HSde polipler için sensitivitesi % 89,7, spesifisitesi % 80,9, PPD % 75,4 ve NPD % 92,3, myomlar için sensitivitesi % 94,1, spesifisitesi % 96,5, PPD % 88,9, NPD % 98,2 olarak hesaplandı (Tablo 5-6). Tablo 5. AUKda TvUSG ile Histopatolojik Sonuçların Çapraz Dağılımı Histopatoloji sonucu TvUSG Normal Polip Myom Hiperplazi Toplam Normal 23(48,9%) 19(32,8%) 4(11,8%) 2(25%) 48(32,7%) Polip 13(27,7%) 33(56,9%) 4(11,8 %) 2(25,0%) 52(25,9%) Myom 6(12,8%) 4(6,9%) 25(73,5%) 3(37,5%) Endometrial kalınlık artışı 5(10,6%) 2(3,4%) 1(2,9%) 1(12,5%) Toplam 47(100,0%) 58(100,0%) 34(100,0%) 8(100,0%) 38(24,5%) 9(6,1%) 147(100,0%) Pearson Chi-Square Exact Test

İlgili Kaynaklarsingle.php