İnfertilite nedenli başvuran 258 olgunun 63ü (% 24,4) 25-30 yaş, 80i (% 31) 30-35yaş aralığında olup; bu olguların 154 (% 59,7) primer infertilite, 104 (% 40,3) sekonder infertilite nedeniyle başvurdu. Sekonder infertil 104 olgunun 34ü (% 32,7), 154 primer infertil olgunun 46sı (% 29,9) 30-35 yaş aralığında saptandı.

Tablo 7. İnfertilite Tipine Göre Yaş Dağılımı
İnfertiliteTipi Yaş Primer infertilite Sekonder infertilite

<25 37(24,0%) 12(11,5%) 25-30 41(26,6%) 30-35 46(29,9%) 35-40 25(16,2%) 40+ 5(3,2%) Toplam 154(100,0%) Pearson Chi-Square Exact Test 22(21,2%) 34(32,7%) 30(28,8%) 65,8%) 104(100,0%) Toplam 49(19,0%) 63(24,4%) 80(31,0%) 55(21,3%) 11(4,3%) 258(100,0%) TvUSGde normal olarak değerlendirilen 162 olgunun septum insizyonu, adezyolizis yapılan 85inde (% 52,5) postop patolojisi gönderilmeyen olgular, 40ının (% 24,7) histopatolojisi normal, 36sının (% 22,2) histopatolojisi endometrial polip olarak saptandı. TvUSGde endometrial polip düşündüren hiperekojen yapı saptanan 19 olgununda 12sinde (% 63,2) histopatolojisi polip olarak değelendirildi (p<0,005).55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

normal
polip
endometrial
yapı
ının
inde


55. SAYFA ICERIGI

İnfertilite nedenli başvuran 258 olgunun 63ü (% 24,4) 25-30 yaş, 80i (% 31) 30-35yaş aralığında olup; bu olguların 154 (% 59,7) primer infertilite, 104 (% 40,3) sekonder infertilite nedeniyle başvurdu. Sekonder infertil 104 olgunun 34ü (% 32,7), 154 primer infertil olgunun 46sı (% 29,9) 30-35 yaş aralığında saptandı.

Tablo 7. İnfertilite Tipine Göre Yaş Dağılımı
İnfertiliteTipi Yaş Primer infertilite Sekonder infertilite

<25 37(24,0%) 12(11,5%) 25-30 41(26,6%) 30-35 46(29,9%) 35-40 25(16,2%) 40+ 5(3,2%) Toplam 154(100,0%) Pearson Chi-Square Exact Test 22(21,2%) 34(32,7%) 30(28,8%) 65,8%) 104(100,0%) Toplam 49(19,0%) 63(24,4%) 80(31,0%) 55(21,3%) 11(4,3%) 258(100,0%) TvUSGde normal olarak değerlendirilen 162 olgunun septum insizyonu, adezyolizis yapılan 85inde (% 52,5) postop patolojisi gönderilmeyen olgular, 40ının (% 24,7) histopatolojisi normal, 36sının (% 22,2) histopatolojisi endometrial polip olarak saptandı. TvUSGde endometrial polip düşündüren hiperekojen yapı saptanan 19 olgununda 12sinde (% 63,2) histopatolojisi polip olarak değelendirildi (p<0,005).

İlgili Kaynaklarsingle.php