Tablo 8. İnfertil Olguların TvUSG-Histopatoloji Sonuçlarının Dağılımı

Histopatoloji sonucu

TvUSG Endometrial kalınlık artışı Hiperekojen yapı
Normal
Myom
Uterin anomali

Polip

Myom

1(100,0%) 0(0%)

Normal 0(0%)

12(63,2%) 1(5,3%) 6(31,6%)

36(22,2%) 1(6%) 40(24,7%)

6(37,5%) 6(37,5%) 0(0%)

0(0%)

0(0%) 0(0%)

Yok 0(0%)
0(0%) 85(52,5%) 4(25,0%) 60(100,0%)

Toplam 1(100,0%)
19(100,0%) 162(100,0%) 16(100,0%) 60(100,0%)

Toplam

55(21,3%) 8(3,1%)

Pearson Chi-Square Exact Test

46(17,8%) 149(57,8%)

258(100,0%)

İnfertil hastalara yapılan HSde endometrial polip olarak değerlendirilen 64 olgunun 50si (% 78,1) histopatolojik tanısı polip, 37 endometrial kalınlık artışı saptanan olgunun 32si (% 86,5) normal olarak saptandı (p<0,005). HSde polipler için sensitivitesi % 90, spesifisitesi % 91, PPD % 73, NPD % 97 olarak hesaplandı. Myomlar için sensitivitesi ve spesifisitesi % 100 olarak değerlendirildi.56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

polip
myom
normal
endometrial
uterin
tvusg


56. SAYFA ICERIGI

Tablo 8. İnfertil Olguların TvUSG-Histopatoloji Sonuçlarının Dağılımı

Histopatoloji sonucu

TvUSG Endometrial kalınlık artışı Hiperekojen yapı
Normal
Myom
Uterin anomali

Polip

Myom

1(100,0%) 0(0%)

Normal 0(0%)

12(63,2%) 1(5,3%) 6(31,6%)

36(22,2%) 1(6%) 40(24,7%)

6(37,5%) 6(37,5%) 0(0%)

0(0%)

0(0%) 0(0%)

Yok 0(0%)
0(0%) 85(52,5%) 4(25,0%) 60(100,0%)

Toplam 1(100,0%)
19(100,0%) 162(100,0%) 16(100,0%) 60(100,0%)

Toplam

55(21,3%) 8(3,1%)

Pearson Chi-Square Exact Test

46(17,8%) 149(57,8%)

258(100,0%)

İnfertil hastalara yapılan HSde endometrial polip olarak değerlendirilen 64 olgunun 50si (% 78,1) histopatolojik tanısı polip, 37 endometrial kalınlık artışı saptanan olgunun 32si (% 86,5) normal olarak saptandı (p<0,005). HSde polipler için sensitivitesi % 90, spesifisitesi % 91, PPD % 73, NPD % 97 olarak hesaplandı. Myomlar için sensitivitesi ve spesifisitesi % 100 olarak değerlendirildi.

İlgili Kaynaklarsingle.php