Tablo 9. İnfertil Olguların HS-Histopatoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması

HS Polip

Histopatoloji sonucu

Polip

Myom

Normal

Yok

50 (%78,1) 0 (%0)

14(%21,9) 0 (%0)

Toplam 64 (%100)

Myom

0(0%)

Uterin anomali
Endometrial kalınlık artışı

0(0%) 5(13,5%)

Adezyon

0(0%)

8(100,0%) 0(0%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

8 (100,0%)

145(100,0%) 145(100,0%)

0(0%)

32(86,5%) 0(0%)

37(100,0%)

0(0%)

0(0%)

4(100,0%)

4(100,0%)

Toplam

55(21,3%) 8(3,1%)

Pearson Chi-Square Exact Test

46(17,8%) 149(57,8%) 258(100,0%)

İnfertil olup çekilen HSGde uterin anomali saptanan 67 olgunun 65inde (%97) HSde uterin anomali saptandı. HSGsi normal olan 113 olgunun 53ünde (%46,9) HSde endometrial polip, HSGsi olmayan 76 olgunun 58inde (%76,3) HSde uterin anomali saptandı.57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

polip
myom
normal
endometrial
infertil
uterin


57. SAYFA ICERIGI

Tablo 9. İnfertil Olguların HS-Histopatoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması

HS Polip

Histopatoloji sonucu

Polip

Myom

Normal

Yok

50 (%78,1) 0 (%0)

14(%21,9) 0 (%0)

Toplam 64 (%100)

Myom

0(0%)

Uterin anomali
Endometrial kalınlık artışı

0(0%) 5(13,5%)

Adezyon

0(0%)

8(100,0%) 0(0%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

8 (100,0%)

145(100,0%) 145(100,0%)

0(0%)

32(86,5%) 0(0%)

37(100,0%)

0(0%)

0(0%)

4(100,0%)

4(100,0%)

Toplam

55(21,3%) 8(3,1%)

Pearson Chi-Square Exact Test

46(17,8%) 149(57,8%) 258(100,0%)

İnfertil olup çekilen HSGde uterin anomali saptanan 67 olgunun 65inde (%97) HSde uterin anomali saptandı. HSGsi normal olan 113 olgunun 53ünde (%46,9) HSde endometrial polip, HSGsi olmayan 76 olgunun 58inde (%76,3) HSde uterin anomali saptandı.

İlgili Kaynaklarsingle.php