Tablo 10: İnfertil Olguların HSG -HS ile Karşılaştırılması

HSG

Polip

Myom

HS
Uterin anomali

Endometrial kalınlık artışı

Adezyon

Toplam

Uterin Anomali

0(0%)

0(0%)

65(97,0%) 1(1,5%)

Normal

53(46,9%) 43,5%) 22(19,5%) 33(29,2%)

Doluş defekti

0(0%)

2(100,0%) 0(0%)

HSG 11(14,5%) 2(2,6%)
yapılmayan

58(76,3%)

0(0%) 3(3,9%)

Toplam

64(24,8%) 8(3,1%) 145(56,2%) 37(14,3%)

1(1,5%) 67(100,0%) 1(9%) 113(100,0%) 0(0%) 2(100,0%) 2(2,6%) 76(100,0%) 4(1,6%) 258(100,0%)

Pearson Chi-Square Exact Test

12 (0,4%) (0,8%)

23 (8,9%)

IUI
IVF
18 Spontan (7%) ZCT

Şekil 3. İnfertil Olgularda Oluşan Gebelik Tipi58. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kadınlarda kan ve servikal müküste çinko, bakır, kadmiyum ve kurşun düzeylerinin infertilite parametreleri üzerine etkisi - Sayfa 23
10 2. 2. b. Uterin Faktörler: Doğurganlık dönemindeki kadınların %1'inden azında uterin anomali mevcuttur (17). Uterin anomali tek başına nadiren primer infertilite nedenidir. İnfertil olgularda konjenital ve sonradan oluşmuş uterus anormallileri saptanabilmektedir. Bu olguların uterin kavitelerinin değerlendirilmesinde USG, SHG (Sonohisterografi), HSG (Histerosalpingografi), MR (magnetik resona...

58. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

infertil
uterin
anomali
polip
myom
endometrial


58. SAYFA ICERIGI

Tablo 10: İnfertil Olguların HSG -HS ile Karşılaştırılması

HSG

Polip

Myom

HS
Uterin anomali

Endometrial kalınlık artışı

Adezyon

Toplam

Uterin Anomali

0(0%)

0(0%)

65(97,0%) 1(1,5%)

Normal

53(46,9%) 43,5%) 22(19,5%) 33(29,2%)

Doluş defekti

0(0%)

2(100,0%) 0(0%)

HSG 11(14,5%) 2(2,6%)
yapılmayan

58(76,3%)

0(0%) 3(3,9%)

Toplam

64(24,8%) 8(3,1%) 145(56,2%) 37(14,3%)

1(1,5%) 67(100,0%) 1(9%) 113(100,0%) 0(0%) 2(100,0%) 2(2,6%) 76(100,0%) 4(1,6%) 258(100,0%)

Pearson Chi-Square Exact Test

12 (0,4%) (0,8%)

23 (8,9%)

IUI
IVF
18 Spontan (7%) ZCT

Şekil 3. İnfertil Olgularda Oluşan Gebelik Tipi

İlgili Kaynaklarsingle.php