22 (0,8%) (0,8%)
7 (2,7%)
6 (2,3%)

term doğumla sonuçlanan

12 hafta altı abortus

27 (10,5%)

Halen gebe
12 hafta üzeri Iu ex
20-37 hafta doğum yapan Preterm

Şekil 4. İnfertil Olgularda Oluşan Gebeliklerin Sonucu

İnfertilite nedenli değerlendirilen toplam 258 olgunun 44ünde gebelik oluştuğu, bunların 23 tanesinin spontan, 2 tanesinin IUI, 18 tanesinin IVF, 1 tanesinin ZCT ile oluşan gebelikler olduğu saptandı. Bunların 27sinin sağlıklı gebeliği, 7sinin halen devam etmekte olan gebeliği, 2sinin preterm doğum, 2sinin intrauterin eksitus (IU ex) ve 6sının abortusla sonlandığı saptandı(Şekil 3-4).59. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Uterin Septum'lu olgularda histeroskopik septum insizyonu sonrası gebelik sonuçları - Sayfa 44
Tablo 3. Hastaların Operasyon Öncesi Reprodüktif Öykülerine Göre Gruplardaki Dağılımı Grup 1 Grup 2 Hasta sayısı 27 (% 35,5) 49 (% 64,5) Toplam gebelik sayısı 0 117 Toplam abortus sayısı 0 93 (% 79,4) Toplam preterm doğum sayısı 0 23 (% 19,8) Toplam term doğum sayısı 0 1 (% 0,8) Toplam yaşayan çocuk sayısı 0 4 (% 3,4) Postoperatif taki...
Çoğul gebeliklerde perinatal sonuçlar - Sayfa 53
Tablo 9- Çoğul gebeliklerin gebe kalış şekline göre değerlendirilmesi Gebe Kalış Şekli Fetus sayısı Spontan IVF-ICSI /ET Ov.ind+IU Ov.ind. Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % İkiz 23 (79,3) 7 (23,3) 2 (33,3) 1 (25,0) Üçüz 6 (20,7) 23 (76,7) 4 (66,7) 3 (75,0) Toplam 29 (100,0) 30 (100,0) 6 (100,0) 4 (100,0) Toplam Sayı % 33 (47,8) 36 (52,2) 69 (100,0) p<0...
Gebelik ve diyabet olgularımızın irdelenmesi - Sayfa 80
2-Gebelik öncesi DM’li olgularımızın obstetrik özgeçmişlerinde diabet için risk faktörü olduğu bilinen makrozomi öyküsü ve IUMF öyküsü oranlarının yüksek olduğu belirlendi. Makrozomi öyküsü %33,3, IUMF öyküsü %14,8 olarak saptandı. 3-Olguların abortus öyküsü incelendiğinde gebelik öncesi DM’li olguların %27,4’ünde abortus öyküsü olduğu saptandı. Tekrarlayan gebelik kayıpları oranı ise %7,1 olarak ...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gebe
gebelik
hafta
abortus
doğum
term


59. SAYFA ICERIGI

22 (0,8%) (0,8%)
7 (2,7%)
6 (2,3%)

term doğumla sonuçlanan

12 hafta altı abortus

27 (10,5%)

Halen gebe
12 hafta üzeri Iu ex
20-37 hafta doğum yapan Preterm

Şekil 4. İnfertil Olgularda Oluşan Gebeliklerin Sonucu

İnfertilite nedenli değerlendirilen toplam 258 olgunun 44ünde gebelik oluştuğu, bunların 23 tanesinin spontan, 2 tanesinin IUI, 18 tanesinin IVF, 1 tanesinin ZCT ile oluşan gebelikler olduğu saptandı. Bunların 27sinin sağlıklı gebeliği, 7sinin halen devam etmekte olan gebeliği, 2sinin preterm doğum, 2sinin intrauterin eksitus (IU ex) ve 6sının abortusla sonlandığı saptandı(Şekil 3-4).

İlgili Kaynaklarsingle.php