2 (0,4%)
38 (7,6%)

8 (1,6%)
47 (9,4%)

<39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 Şekil 5. PMKlı Olguların Yaş Dağılımı Şikayetleri açısından bakıldığında 40-49, 50-59 yaş aralığındaki olguların 25i (% 46,3) postmenopozal kanama ile polikliniğimize başvurmuştur. Postmenopozal 95 olgunun yaş dağılımına bakıldığında 47si (% 49,5) 40-49 yaş, 38i (% 40) 50-59 yaş aralığındadır. Bu olguların 14ü meme karsinomu olup tamoksifen kullanımı nedenli takipte olan olgulardır. Tablo 11. PMKlı Olguların Şikayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı Şikayeti Menapoz Yaşı Şikayeti yok PMK Meme karsinomu Toplam takipte 39 3(11,1%) 3(5,6%) 2(14,3%) 8(8,4%) 40-49 12(44,4%) 25(46,3%) 10(71,4%) 47(49,5%) 50-59 12(44,4%) 25(46,3%) 1(7,1%) 38(40%) 60-69 0(0%) Toplam 27(100%) Pearson Chi-Square Exact Test 1(1,9%) 54(100%) 1(7,1%) 14(100%) 2(2,1%) 95(100%)60. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında skp2, cks1, p27, p53 ve ki-67 immünohistokimyasal belirteçlerinin klinikopatolojik parametrelerle karşılaştırılması - Sayfa 48
34 4. BULGULAR 4.1. Genel bulgular Bu çalışmaya alınan 202 olgunun 191’ı (%94,5) erkek, 11’i (%5,5) kadındır. Olguların yaş aralığı 23-83 olup, yaş ortalaması 64.2 dir (Tablo1). Tablo 1: Olguların yaş gruplarına göre dağılımı. Yaş 20-29 Grupları Olgu 1 30-39 3 40-49 26 50-59 70 Sayısı % 0.50 1.49 12.87 34.65 60-69 71 35.15 70-79 30 14.85 80-89 1 0.50 To...

60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olguların
dağılımı
olup
bakıldığında
toplam
karsinomu


60. SAYFA ICERIGI

2 (0,4%)
38 (7,6%)

8 (1,6%)
47 (9,4%)

<39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 Şekil 5. PMKlı Olguların Yaş Dağılımı Şikayetleri açısından bakıldığında 40-49, 50-59 yaş aralığındaki olguların 25i (% 46,3) postmenopozal kanama ile polikliniğimize başvurmuştur. Postmenopozal 95 olgunun yaş dağılımına bakıldığında 47si (% 49,5) 40-49 yaş, 38i (% 40) 50-59 yaş aralığındadır. Bu olguların 14ü meme karsinomu olup tamoksifen kullanımı nedenli takipte olan olgulardır. Tablo 11. PMKlı Olguların Şikayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı Şikayeti Menapoz Yaşı Şikayeti yok PMK Meme karsinomu Toplam takipte 39 3(11,1%) 3(5,6%) 2(14,3%) 8(8,4%) 40-49 12(44,4%) 25(46,3%) 10(71,4%) 47(49,5%) 50-59 12(44,4%) 25(46,3%) 1(7,1%) 38(40%) 60-69 0(0%) Toplam 27(100%) Pearson Chi-Square Exact Test 1(1,9%) 54(100%) 1(7,1%) 14(100%) 2(2,1%) 95(100%)

İlgili Kaynaklarsingle.php