Histopatolojik değerlendirme sonucu polip olan 65 olgunun yapılan TvUSGda 32sinde (% 49,2) endometrial kalınlık artışı, 26sında (% 40) polip saptandı. İstatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,005). HSde polip saptanan 61 olgunun 55inin (% 90,2) histopatolojisi de polip olarak saptandı. İstatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı (p<0,005). ( Tablo12-13) Tablo 12. PMKda TvUSG-Histopatoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması Histopatoloji sonucu TvUSG Polip Endometrial Kalınlık artışı Hiperekojen Yapı 32(49,2%) 26(40%) Myom 1(100%) 0(0%) Normal 13(65%) 3(15%) Endometria Hiperplazi Toplam 7(77,8%) 53(55,8%) 0(0%) 29(30,5%) Normal 5(7,7%) 0(0%) 3(15%) 0(0%) 8(8,4%) Myom 2(3,1%) 0(0%) 1(5%) 2(22,2%) 5(5,3%) Toplam 65(100%) 1(100%) 20(100%) 9(100%) 95(100%) Pearson Chi-Square Exact Test Tablo 13. PMKda HSHistopatoloji Sonuçlarının Dağılımı HS Polip Polip Histopatoloji Sonucu Myom Normal Endometrial hiperplazi 55(90,2%) 0(0%) 2(3,3%) 4(6,6%) Myom 0(0%) 1(50%) 0(0%) 1(50%) Normal 10(31,3%) 0(0%) 18(56,3%) 4(12,5%) Toplam 65(68,4%) 1(1,1%) 20(21,1%) 9(9,5%) Pearson Chi-Square Exact Test Toplam 61(100%) 2(100%) 32(100%) 95(100%)61. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

polip
myom
toplam
normal
endometrial
endometria


61. SAYFA ICERIGI

Histopatolojik değerlendirme sonucu polip olan 65 olgunun yapılan TvUSGda 32sinde (% 49,2) endometrial kalınlık artışı, 26sında (% 40) polip saptandı. İstatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,005). HSde polip saptanan 61 olgunun 55inin (% 90,2) histopatolojisi de polip olarak saptandı. İstatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı (p<0,005). ( Tablo12-13) Tablo 12. PMKda TvUSG-Histopatoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması Histopatoloji sonucu TvUSG Polip Endometrial Kalınlık artışı Hiperekojen Yapı 32(49,2%) 26(40%) Myom 1(100%) 0(0%) Normal 13(65%) 3(15%) Endometria Hiperplazi Toplam 7(77,8%) 53(55,8%) 0(0%) 29(30,5%) Normal 5(7,7%) 0(0%) 3(15%) 0(0%) 8(8,4%) Myom 2(3,1%) 0(0%) 1(5%) 2(22,2%) 5(5,3%) Toplam 65(100%) 1(100%) 20(100%) 9(100%) 95(100%) Pearson Chi-Square Exact Test Tablo 13. PMKda HSHistopatoloji Sonuçlarının Dağılımı HS Polip Polip Histopatoloji Sonucu Myom Normal Endometrial hiperplazi 55(90,2%) 0(0%) 2(3,3%) 4(6,6%) Myom 0(0%) 1(50%) 0(0%) 1(50%) Normal 10(31,3%) 0(0%) 18(56,3%) 4(12,5%) Toplam 65(68,4%) 1(1,1%) 20(21,1%) 9(9,5%) Pearson Chi-Square Exact Test Toplam 61(100%) 2(100%) 32(100%) 95(100%)

İlgili Kaynaklarsingle.php