polipleri büyük doğruluk oranı ile saptamasına karşın, hiperplazi tespitinde yeterli değildir. Nitekim 2000 yılında yapılan bir çalışmada eş zamanlı endometrial biyopsi yapılmaksızın, HSnin endometrium kanserini tanımadaki duyarlılık ve pozitif prediktif değeri sırasıyla % 50,8 ve % 20,8 olarak bulunmuştur (123). Bu çalışmada varılan en önemli nokta teknik donanımsızlık ve histeroskopi zamanlaması gibi nedenlerden dolayı başarılı olunamayan histeroskopik görüntülerin en başta gelen nedenini düzensiz şekilli endometrium içeriğinin, iyi kalitede görüntü alınmasına engel olmasıdır. Daha önce 1998 yılında yayımlanan bir çalışmada endometrial hiperplazi ve kanseri tanımada HS nin D&Ca üstünlüğü araştırılmıştır (124).
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ocak 2008-Ocak 2013 tarihleri arasında bilgisayar ortamındaki operasyon kayıtları esas alınarak histeroskopi uyguladığımız reprodüktif, peri ve postmenopozal dönemde olan ve farklı jinekolojik şikayetlerle polikliniğimize başvurmuş 500 olgunun yaş ortalamasına bakıldığında infertil olgularda 30,60 5,5, PMKlı olgularda 55,67 7,1 ve AUKlı olgularda 41,31 6,7 olguların yaş ortalamaları olarak bulunmuştur. DaCosta V ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ortalama yaş 36.65 dir (125). Bizim serimizde en sık karşılaştığımız endikasyon infertilite, ikinci sıklıkta anormal uterin kanama olarak saptanmıştır.
Literatürde yer alan bir çalışmada uterin kavitenin değerlendirilmesinde TvUSG ile anormal uterin yapıların direkt olarak görüntülenmesi veya anormalliklerin saptanmasında endometrial kalınlık ölçümü kullanılması gibi iki farklı tanısal şekilde kullanılmıştır. Araştırma grubunda endometrial poliplerin TvUSG ile direkt görüntülenmesinde endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldığında sensitivitesi %25, spesifisitesi %94, PPD %44, NPD %87 olarak bulunmuştur (126). De Varies ve ark.nın 2000 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan 62 premenopozal hastada TvUSG bulgularını ve SİS bulgularını karşılaştırdıkları çalışmada kombine histoloji ve histeroskopi tanılarında 11 myom ve 9 polip saptamıştır. Bu çalışmada polip için sensitivite %33, spesifisitesi %92, PPD %42, NPD %89 olarak bulunmuştur (127). Dijkhuizen ve ark.nın 2000 yılında yayınlanan histerektomiye alınacak 50 premenopozal hastada TvUSG bulgularını ve SİS bulgularını karşılaştırdıkları çalışmada histerektomi materyalinde 13 myom ve 10 polip saptamıştır (128). Bu çalışmada polip için sensitivite %40, spesifite %100,63. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 63
53 yaş üstünde %24.7 (87/352) olmak üzeredir(158). Araştırma grubu 40 yaş üzerindeki kadınları içerdiğinden myom sayısındaki azlık buna bağlı olabilir. Endometrial kanser olgusu çalışmamızda gözlemlenmemiştir. Uterin kavitenin değerlendirilmesinde TvUSG anormal uterin yapıların direkt olarak görüntülenmesiyle veya anormalliklerin saptanmasında endometrial kalınlık ölçümü kullanılması gibi iki fa...
Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 64
54 Widrich ve ark.’nın 1996 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan premenopozal ve postmenopozal toplam 130 hastada salin infüzyon sonografi bulgularını ve ofis histeroskopi bulgularını vakum küretaj tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivitesi %94, spesifitesi %90, PPD %75, NPD %98 olarak bulunmuştur (162). Vercellini ve ark.’nın 1997 yılında yayınlanan anormal ute...

63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

spesifite
postmenopozal
anormal
tvusg
endometrial
histeroskopi


63. SAYFA ICERIGI

polipleri büyük doğruluk oranı ile saptamasına karşın, hiperplazi tespitinde yeterli değildir. Nitekim 2000 yılında yapılan bir çalışmada eş zamanlı endometrial biyopsi yapılmaksızın, HSnin endometrium kanserini tanımadaki duyarlılık ve pozitif prediktif değeri sırasıyla % 50,8 ve % 20,8 olarak bulunmuştur (123). Bu çalışmada varılan en önemli nokta teknik donanımsızlık ve histeroskopi zamanlaması gibi nedenlerden dolayı başarılı olunamayan histeroskopik görüntülerin en başta gelen nedenini düzensiz şekilli endometrium içeriğinin, iyi kalitede görüntü alınmasına engel olmasıdır. Daha önce 1998 yılında yayımlanan bir çalışmada endometrial hiperplazi ve kanseri tanımada HS nin D&Ca üstünlüğü araştırılmıştır (124).
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ocak 2008-Ocak 2013 tarihleri arasında bilgisayar ortamındaki operasyon kayıtları esas alınarak histeroskopi uyguladığımız reprodüktif, peri ve postmenopozal dönemde olan ve farklı jinekolojik şikayetlerle polikliniğimize başvurmuş 500 olgunun yaş ortalamasına bakıldığında infertil olgularda 30,60 5,5, PMKlı olgularda 55,67 7,1 ve AUKlı olgularda 41,31 6,7 olguların yaş ortalamaları olarak bulunmuştur. DaCosta V ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ortalama yaş 36.65 dir (125). Bizim serimizde en sık karşılaştığımız endikasyon infertilite, ikinci sıklıkta anormal uterin kanama olarak saptanmıştır.
Literatürde yer alan bir çalışmada uterin kavitenin değerlendirilmesinde TvUSG ile anormal uterin yapıların direkt olarak görüntülenmesi veya anormalliklerin saptanmasında endometrial kalınlık ölçümü kullanılması gibi iki farklı tanısal şekilde kullanılmıştır. Araştırma grubunda endometrial poliplerin TvUSG ile direkt görüntülenmesinde endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldığında sensitivitesi %25, spesifisitesi %94, PPD %44, NPD %87 olarak bulunmuştur (126). De Varies ve ark.nın 2000 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan 62 premenopozal hastada TvUSG bulgularını ve SİS bulgularını karşılaştırdıkları çalışmada kombine histoloji ve histeroskopi tanılarında 11 myom ve 9 polip saptamıştır. Bu çalışmada polip için sensitivite %33, spesifisitesi %92, PPD %42, NPD %89 olarak bulunmuştur (127). Dijkhuizen ve ark.nın 2000 yılında yayınlanan histerektomiye alınacak 50 premenopozal hastada TvUSG bulgularını ve SİS bulgularını karşılaştırdıkları çalışmada histerektomi materyalinde 13 myom ve 10 polip saptamıştır (128). Bu çalışmada polip için sensitivite %40, spesifite %100,

İlgili Kaynaklarsingle.php