PPD %100, NPD %87 olarak bulunmuştur. Sonuç itibariyle TvUSG ile endometrial poliplerin direkt görüntülenmesindeki sensitivitesi oldukça düşüktür. Araştırma grubunda endometrial poliplerin ofis histeroskopi direkt görüntülenmesinde endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldığında sensitivitesi %81, spesifitesi %89, PPD %59, NPD %96 olarak bulunmuştur (128). Bizim çalışmamızda TvUSGnin polipler için sensitivitesi % 56,9, spesifisitesi % 78,7 PPD % 63,5, NPD % 73,7 bulunmuştur. Yalnız bizim retrospektif değerlendirmemizde SİS olguları ele alınmamıştır.
Towbin ve ark.nın 1996 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan 136 premenopozal ve 13 postmenopozal toplam 149 hastada TvUSG bulgularını ve ofis histeroskopi bulgularını histerektomi ve operatif histeroskopi tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivite %82 olarak bulunmuştur (129). Birinyi ve ark.nın 2003 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan toplam 835 hastada ofis histeroskopi bulgularını patoloji tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivitesi %87, spesifisitesi %89, PPD %66, NPD %96 olarak bulunmuştur (130). Widrich ve ark.nın 1996 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan premenopozal ve postmenopozal toplam 130 hastada salin infüzyon sonografi bulgularını ve ofis histeroskopi bulgularını vakum küretaj tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivitesi %94, spesifitesi %90, PPD %75, NPD %98 olarak bulunmuştur (131). Vercellini ve ark.nın 1997 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan 793 premenopozal hastada TvUSG bulgularını ve ofis histeroskopi bulgularını patoloji tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivitesi %86, spesifitesi %94, PPD %91, NPD %90 olarak bulunmuştur (132). Ofis histeroskopi altın standart yöntem olarak etkin bir şekilde endometrial polipleri saptar. Araştırma grubunda submüköz myomların TvUSG ile direkt görüntülenmesinde endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldığında sensitivitesi %50, spesifisitesi %97, PPD %40, NPD %98 olarak bulunmuştur. 2006 yılında yapılan anormal uterin kanamanın değerlendirilmesi konulu bir çalışmada submüköz myomların ofis histeroskopi ile direkt görüntülenmesinde endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldığında sensitivitesi %75, spesifisitesi %99, PPD %75, NPD %99 olarak bulunmuştur (133). Bizim çalışmamızda myomlar için TvUSGnin sensivitesi % 73,5, spesifisitesi % 88,5, PPD ve NPDleri sırasıyla % 65,8 ve % 91,7 olarak64. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 64
54 Widrich ve ark.’nın 1996 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan premenopozal ve postmenopozal toplam 130 hastada salin infüzyon sonografi bulgularını ve ofis histeroskopi bulgularını vakum küretaj tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivitesi %94, spesifitesi %90, PPD %75, NPD %98 olarak bulunmuştur (162). Vercellini ve ark.’nın 1997 yılında yayınlanan anormal ute...
Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 63
53 yaş üstünde %24.7 (87/352) olmak üzeredir(158). Araştırma grubu 40 yaş üzerindeki kadınları içerdiğinden myom sayısındaki azlık buna bağlı olabilir. Endometrial kanser olgusu çalışmamızda gözlemlenmemiştir. Uterin kavitenin değerlendirilmesinde TvUSG anormal uterin yapıların direkt olarak görüntülenmesiyle veya anormalliklerin saptanmasında endometrial kalınlık ölçümü kullanılması gibi iki fa...
Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 65
55 karşılaştırıldığında sensitivitesi %30, spesifitesi %90, PPD %43, NPD %84 olarak bulunmuştur. De Varies ve ark.’nın 2000 yılında yayınlanan çalışmasında polip ve submüköz myom gibi endometrial fokal patolojiler için sensitivite %60, spesifite %93, PPD %80, NPD %83 olarak bulunmuştur (79). Dijkhuizen ve ark.’nın 2000 yılında yayınlanan çalışmasında ise polip ve submüköz myom gibi endometrial pa...

64. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sensitivite
histeroskopi
endometrial
polip
sensitivitesi
anormal


64. SAYFA ICERIGI

PPD %100, NPD %87 olarak bulunmuştur. Sonuç itibariyle TvUSG ile endometrial poliplerin direkt görüntülenmesindeki sensitivitesi oldukça düşüktür. Araştırma grubunda endometrial poliplerin ofis histeroskopi direkt görüntülenmesinde endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldığında sensitivitesi %81, spesifitesi %89, PPD %59, NPD %96 olarak bulunmuştur (128). Bizim çalışmamızda TvUSGnin polipler için sensitivitesi % 56,9, spesifisitesi % 78,7 PPD % 63,5, NPD % 73,7 bulunmuştur. Yalnız bizim retrospektif değerlendirmemizde SİS olguları ele alınmamıştır.
Towbin ve ark.nın 1996 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan 136 premenopozal ve 13 postmenopozal toplam 149 hastada TvUSG bulgularını ve ofis histeroskopi bulgularını histerektomi ve operatif histeroskopi tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivite %82 olarak bulunmuştur (129). Birinyi ve ark.nın 2003 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan toplam 835 hastada ofis histeroskopi bulgularını patoloji tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivitesi %87, spesifisitesi %89, PPD %66, NPD %96 olarak bulunmuştur (130). Widrich ve ark.nın 1996 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan premenopozal ve postmenopozal toplam 130 hastada salin infüzyon sonografi bulgularını ve ofis histeroskopi bulgularını vakum küretaj tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivitesi %94, spesifitesi %90, PPD %75, NPD %98 olarak bulunmuştur (131). Vercellini ve ark.nın 1997 yılında yayınlanan anormal uterin kanaması olan 793 premenopozal hastada TvUSG bulgularını ve ofis histeroskopi bulgularını patoloji tanıları ile karşılaştırdıkları çalışmada polip için sensitivitesi %86, spesifitesi %94, PPD %91, NPD %90 olarak bulunmuştur (132). Ofis histeroskopi altın standart yöntem olarak etkin bir şekilde endometrial polipleri saptar. Araştırma grubunda submüköz myomların TvUSG ile direkt görüntülenmesinde endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldığında sensitivitesi %50, spesifisitesi %97, PPD %40, NPD %98 olarak bulunmuştur. 2006 yılında yapılan anormal uterin kanamanın değerlendirilmesi konulu bir çalışmada submüköz myomların ofis histeroskopi ile direkt görüntülenmesinde endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldığında sensitivitesi %75, spesifisitesi %99, PPD %75, NPD %99 olarak bulunmuştur (133). Bizim çalışmamızda myomlar için TvUSGnin sensivitesi % 73,5, spesifisitesi % 88,5, PPD ve NPDleri sırasıyla % 65,8 ve % 91,7 olarak

İlgili Kaynaklarsingle.php