İÇİNDEKİLER
TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Anormal Uterin Kanamalarda Terminoloji 2.2. Anormal Uterin Kanama Nedenleri 2.2.1. Prepubertal Dönem 2.2.2. Adolesan Dönem 2.2.3. Reprodüktif Dönem 2.2.4. Postmenopozal Dönem 2.3. Görüntüleme Yöntemleriyle Saptanabilen Endometrial Patolojiler 2.3.1. Endometrial Atrofi 2.3.2. Endometrial Hiperplaziler 2.3.3. Endometrial Polipler 2.3.4. Uterin Myomlar 2.3.5. Endometrial Kanser 2.4. İnfertil Çiftlerde Uterin Faktörler 2.4.1. Konjenital Uterin Anomaliler 2.5. Transvaginal Ultrasonografi 2.6. Salin İnfüzyon Sonografisi 2.7. Histeroskopi 3. GEREÇ VE YÖNTEM 4. BULGULAR

Sayfa iii iv v vi vii ix xiv
xvii 1 3 4 6 6 7 7 9 9 9 10
11 13 14 15 16 17 19 20 35 388. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Şekiller Dizini Tablolar Dizini 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Terminoloji 2.2. Menstrüel Siklus Fizyolojisi 2.2.1. Foliküler faz 2.2.2. Luteal faz 2.2.3. Endometrial değişiklikler 2.2.4. Menstrüasyon kanamasında etkili faktörler 2.3. Anormal Uterin Kanamalar 2.3.1. Organik nedenli kanamalar 2.3.2. Disfonksiyonel uterin kanamalar 2.3.3. Ayırıcı tanı 2...
- Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Şekiller Dizini Tablolar Dizini 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Terminoloji 2.2. Menstrüel Siklus Fizyolojisi 2.2.1. Foliküler faz 2.2.2. Luteal faz 2.2.3. Endometrial değişiklikler 2.2.4. Menstrüasyon kanamasında etkili faktörler 2.3. Anormal Uterin Kanamalar 2.3.1. Organik nedenli kanamalar 2.3.2. Disfonksiyonel uterin kanamalar 2.3.3. Ayırıcı tanı 2...
- Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Şekiller Dizini Tablolar Dizini 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Terminoloji 2.2. Menstrüel Siklus Fizyolojisi 2.2.1. Foliküler faz 2.2.2. Luteal faz 2.2.3. Endometrial değişiklikler 2.2.4. Menstrüasyon kanamasında etkili faktörler 2.3. Anormal Uterin Kanamalar 2.3.1. Organik nedenli kanamalar 2.3.2. Disfonksiyonel uterin kanamalar 2.3.3. Ayırıcı tanı 2...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
endometrial
bilgiler
genel
giriş
uterin


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Anormal Uterin Kanamalarda Terminoloji 2.2. Anormal Uterin Kanama Nedenleri 2.2.1. Prepubertal Dönem 2.2.2. Adolesan Dönem 2.2.3. Reprodüktif Dönem 2.2.4. Postmenopozal Dönem 2.3. Görüntüleme Yöntemleriyle Saptanabilen Endometrial Patolojiler 2.3.1. Endometrial Atrofi 2.3.2. Endometrial Hiperplaziler 2.3.3. Endometrial Polipler 2.3.4. Uterin Myomlar 2.3.5. Endometrial Kanser 2.4. İnfertil Çiftlerde Uterin Faktörler 2.4.1. Konjenital Uterin Anomaliler 2.5. Transvaginal Ultrasonografi 2.6. Salin İnfüzyon Sonografisi 2.7. Histeroskopi 3. GEREÇ VE YÖNTEM 4. BULGULAR

Sayfa iii iv v vi vii ix xiv
xvii 1 3 4 6 6 7 7 9 9 9 10
11 13 14 15 16 17 19 20 35 38

İlgili Kaynaklarsingle.php