Öğrenmenin maliyetler üzerindeki etkisi ve Türk demir-çelik sektöründe bir uygulama


T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
ÖĞRENMENİN MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TÜRK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Hazırlayan Abidin Kürşat Konca
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Saban
Zonguldak 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak il merkezindeki liselerde sigara ile mücadelede akran eğitiminin etkisi - Sayfa 1
T. C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDEKİ LİSELERDE SİGARA İLE MÜCADELEDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİSİ SAADET ÇOLAK ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET ALİ KURÇER ZONGULDAK 2011 ...
Zonguldak il merkezindeki liselerde sigara ile mücadelede akran eğitiminin etkisi - Sayfa 2
T. C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDEKİ LİSELERDE SİGARA İLE MÜCADELEDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİSİ SAADET ÇOLAK ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET ALİ KURÇER ZONGULDAK 2011 ...
Mali müşavirler ve muhasebeciler meslek grubunun vergi etiği algılaması üzerine görgül bir çalışma: Zonguldak İli uygulaması - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER MESLEK GRUBUNUN VERGİ ETİĞİ ALGILAMASI ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK İLİ UYGULAMASI Hazırlayan Murat Kayıkcı Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım Zonguldak, 2010 i ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
danışmanı
tezi
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
ÖĞRENMENİN MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TÜRK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Hazırlayan Abidin Kürşat Konca
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Saban
Zonguldak 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php