Okul çağı çocuklarında hematüri ve proteinüri taraması

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA HEMATÜRİ VE PROTEİNÜRİ TARAMASI
Dr. Mesut OKUR (Uzmanlık Tezi)
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Şükrü ARSLAN
VAN – 2008 i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endojen hiperterminin infant rat modeline oluşturacağı olası serebral hasarın ve değişik tedavi yöntemlerinin hasardaki yerinin araştırılması - Sayfa 2
DEKANLIK ONAYI Prof. Dr. Ömer Lütfü ERHAN Bu tez uzmanlık tezi standartlarına uygun bulunmuştur. DEKAN Prof. Dr. A.Denizmen AYGÜN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Tez tarafımdan okunmuş, kapsam ve kalite yönünden uzmanlık tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Nimet KABAKUŞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dan...
Bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) altı yaş çocuklarına zaman ve mekân kavramlarını kazandırmaya etkisi - Sayfa 2
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN (BDÖ) ALTI YAŞ ÇOCUKLARINA ZAMAN VE MEKÂN KAVRAMLARINI KAZANDIRMAYA ETKİSİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan: Suat KOL Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ Tez Jürisi Üyeleri Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ (S.Ü. M.E.F. Çocuk Gelişimi ve Ev Y...
Tourette bozukluğunda etyolojik etkenler - Sayfa 2
ÖNSÖZ Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi eğitimim boyunca, engin bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, yakın ilgi ve desteklerini gördüğüm değerli hocalarım Prof. Dr. Ayşen BAYKARA ve Doç. Dr. Süha MİRAL'e teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Tez çalışmamın oluşmasındaki yardımlarından dolayı Doç. Dr. Süha MİR.AL'e ayrıca teşekkür ederim. 18 aylık rotasyon sürem boyunca ve daha sonrasında da bilgi v...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çocuk
dalı
prof
tezi
anabilim
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA HEMATÜRİ VE PROTEİNÜRİ TARAMASI
Dr. Mesut OKUR (Uzmanlık Tezi)
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Şükrü ARSLAN
VAN – 2008 i

İlgili Kaynaklar

single.php