Okul müdürlerinin çatışma yönetim yöntemlerini kullanma sıklıkları ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin öğretmen algıları


OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA SIKLIKLARI VE BU YÖNTEMLERİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması
ve Ekonomisi Bilim Dalı
.
Tuğba KAYA
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Meral URAS
Eylül 2008 DENİZLİ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ailelerin ilköğretim düzeyinde yapmış oldukları hanehalkı eğitim harcamaları - Sayfa 254
240 9. Zuhal KÜÇÜK Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 10. Seda UZUN Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi, İngilizce Öğretmeni 11. Erkan ÇATAL Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Ana Bilim D...
Yönetim sürecinde yöneticilerin sergilediği davranışların çalışanların motivasyonuna etkisi; eğitim kurumlarında bir uygulama - Sayfa 21
Eğitim yönetimi, eğitimle ilgili kuruluşların ve okulun olanaklarını ve kaynaklarını en etkili ve verimli bir şekilde kullanarak amaçlarına ulaşmasını inceleyen bilim dalıdır. Eğitim yönetimi yönetimin alt dallarından biridir. Yöneticilikle ilgili genel kavramları yönetim biliminden kendi alanıyla ilgili kavramlarını ise eğitim sürecindeki uygulamalardan alır.14 Eğitim yönetimi hem eğitim bilimler...
İlköğretim okulu yöneticilerinin okul-aile ilişkileri konusunda yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler - Sayfa 188
ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı: Mehmet ÖZBAŞ Doğum Yeri ve Tarihi: Ünye, 24.12.1968 161 Öğrenim Durumu Önlisans Öğrenimi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Giresun Eğitim Yüksekokulu, Sınıf Öğretmenliği Bölümü (1986-1988). Lisans Öğrenimi: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Anabilim Dalı Lisans P...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimleri
bilim
yönetim
eğitim
yönetimi
dalı


1. SAYFA ICERIGI

OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA SIKLIKLARI VE BU YÖNTEMLERİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması
ve Ekonomisi Bilim Dalı
.
Tuğba KAYA
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Meral URAS
Eylül 2008 DENİZLİ

İlgili Kaynaklarsingle.php