25

Acosta ve arkadaşları (1983) yaşları 1-6 arasındaki çocuklarda fenilalanin alımını cinsiyet , yaşa. ve tedavi gruplarına göre değerlendirmişlerdir. Buna göre 15 aylık erkek çocuklar 30 mg/kg/gün, kızlar 32 mg/kg/gün, 69 aylık erkek çocuklar 23 mg/kg/gün, kızlar ise 21 mg/kg/gün FA almışlardır. Önerilen miktarların cinsiyetler arasındaki farkı istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (p>0.05).

Tablo 2.9’da fenilketonürili çocuklar için günlük önerilen fenilalanin, protein ve enerji miktarı verilmiştir.

Tablo 2.9. Fenilketonürili Süt Çocukları, Daha Büyük Çocuklar ve Erişkinler İçin Önerilen Günlük Fenilalanin, Protein ve Enerji Miktarları (Coşkun, 2003).

Fenilalanin Tirozin

Protein

Enerji

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(kkal/kg)

Süt çocukları

<3 ay 25-70 300-350 3.0-3.5 120(95- 145) 3-6 ay 20-45 300-350 3.0-3.5 120(95-145) 6-9 ay 15-35 250-300 2.5-3.0 110(80-135) 9-12 ay 10-35 250-300 2.5-3.0 105(80-135) Daha büyük mg/gün g/gün g/gün kcal/gün Çocuklar 1-4 yaş 200-400 1.72-3.00 ~30 1300(900-1800) 4-7 yaş 210-450 2.25-3.50 ~35 1700(1300-2300) 7-11 yaş 220-500 2.55-4.00 ~40 2400(1650-3300) Erişkin (kız) 11-15 yaş 250-750 3.45-5.00 ~50 2200(1500-3000) 15-19 yaş 230-700 3.45-5.00 ~50 2100(1200-3000) ~19 yaş 220-700 3.75-5.00 ~50 2100(1400-2500) Erişkin (erkek) 11-15 yaş 225-900 3.38-5.50 ~55 2700(2000-3700) 15-19yaş 295-1100 4.42-6.50 ~65 2800(2100-3900) ~19 yaş 290-1200 4.35-6.50 ~65 2900(2000-3300)37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de fenilketonüri hastalığında tanı, tedavi, izlem ve uygulamaların saptanması - Sayfa 35
20 Tablo 2.8. FKÜ’li bireylerin günlük FA, tirozin, protein, enerji ve sıvı gereksinimleri (44) Yaş Yenidoğan 0-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9-12 ay Kız ve Erkekler 1-4 yaş 4-7 yaş 7-11 yaş Kadın 11-15 yaş 15-19 yaş >19 yaş Erkek 11-15 yaş 15-19 yaş >19 yaş FA (mg/kg) Tirozin (mg/kg) Besin öğesi Protein (g/kg) Enerji (kkal/kg) Sıvı (mL/kg) 25-70 20-45 15-35 10-35 (mg/gün) 200...
Fenilketonüride ailenin bilgi düzeyinin hastalığın metabolik kontrolü üzerine etkisinin araştırılması ve uygun bir eğitim modeli geliştirme - Sayfa 37
24 Tablo 2.11. Fenilketonürili bireylerin günlük enerji ve sıvı gereksinimleri (18) Yaş Infant 0-3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9-12 ay Kız ve Erkekler 1-4 yaş 4-7 yaş 7-11 yaş Kadın 11-15 yaş 15-19 yaş >19 yaş Erkek 11-15 yaş 15-19 yaş >19 yaş FA (mg/kg) Tirozin (mg/kg) Besin öğesi Protein (g/kg) Enerji (kkal/kg) Sıvı (mL/kg) 25-70 20-45 15-35 10-35 (mg/gün) 200-400 210-450 220-5...
'maple syrup urine' hastalarında beta hücre rezervi ve insülin duyarlılığının değerlendirilmesi - Sayfa 23
Tablo 2.3. “MSU” Hastalarında Önerilen Günlük İzolösin, Lösin, Valin, Protein ve Enerji Miktarları (29) Süt Çocukları <3 ay 3-6 ay 6-9 ay 9-12 ay Diğer Yaş Grupları 1-4 yaş 4-7 yaş 7-11 yaş Kız 11-15 yaş 15-19 yaş >19 yaş Erkek 11-15 yaş 15-19 yaş >19 yaş İzolösin (mg/kg) 30-60 30-50 25-40 18-33 İzolösin (mg/gün) 165-325 215-420 245-470 İzolösin (mg/gün) 330-445 330-445 300-450 İ...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

protein
tedavi
çocuklar
çocukları
ggün
fenilalanin


37. SAYFA ICERIGI

25

Acosta ve arkadaşları (1983) yaşları 1-6 arasındaki çocuklarda fenilalanin alımını cinsiyet , yaşa. ve tedavi gruplarına göre değerlendirmişlerdir. Buna göre 15 aylık erkek çocuklar 30 mg/kg/gün, kızlar 32 mg/kg/gün, 69 aylık erkek çocuklar 23 mg/kg/gün, kızlar ise 21 mg/kg/gün FA almışlardır. Önerilen miktarların cinsiyetler arasındaki farkı istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (p>0.05).

Tablo 2.9’da fenilketonürili çocuklar için günlük önerilen fenilalanin, protein ve enerji miktarı verilmiştir.

Tablo 2.9. Fenilketonürili Süt Çocukları, Daha Büyük Çocuklar ve Erişkinler İçin Önerilen Günlük Fenilalanin, Protein ve Enerji Miktarları (Coşkun, 2003).

Fenilalanin Tirozin

Protein

Enerji

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(kkal/kg)

Süt çocukları

<3 ay 25-70 300-350 3.0-3.5 120(95- 145) 3-6 ay 20-45 300-350 3.0-3.5 120(95-145) 6-9 ay 15-35 250-300 2.5-3.0 110(80-135) 9-12 ay 10-35 250-300 2.5-3.0 105(80-135) Daha büyük mg/gün g/gün g/gün kcal/gün Çocuklar 1-4 yaş 200-400 1.72-3.00 ~30 1300(900-1800) 4-7 yaş 210-450 2.25-3.50 ~35 1700(1300-2300) 7-11 yaş 220-500 2.55-4.00 ~40 2400(1650-3300) Erişkin (kız) 11-15 yaş 250-750 3.45-5.00 ~50 2200(1500-3000) 15-19 yaş 230-700 3.45-5.00 ~50 2100(1200-3000) ~19 yaş 220-700 3.75-5.00 ~50 2100(1400-2500) Erişkin (erkek) 11-15 yaş 225-900 3.38-5.50 ~55 2700(2000-3700) 15-19yaş 295-1100 4.42-6.50 ~65 2800(2100-3900) ~19 yaş 290-1200 4.35-6.50 ~65 2900(2000-3300)

İlgili Kaynaklarsingle.php