T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİMDALI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZERKLİK VE
ATILGANLIK DÜZEYLERİ İLE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd.Doç. Dr. Nurcan KOÇAK
HAZIRLAYAN Gülhan ŞAHİN
Konya -20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anne destekli, anne desteksiz sosyal beceri eğitimi alan ve almayan okul öncesi çocukların sosyal beceri düzeyleri ve benlik kavramlarının karşılaştırılması - Sayfa 115
düzeyleri eğitimin öncesinde grup değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Çocuklara yönelik yapılan anne desteksiz sosyal beceri eğitiminin çocukların sosyal becerilerine etkileri, 2.Anne desteksiz sosyal beceri eğitimi alan çocukların eğitimin öncesindeki sosyal beceri düzeyleri ile eğitimin bitimindeki sosyal beceri düzeyleri annelerin değerlendirmelerine göre anlamlı farklılık g...
Anne destekli, anne desteksiz sosyal beceri eğitimi alan ve almayan okul öncesi çocukların sosyal beceri düzeyleri ve benlik kavramlarının karşılaştırılması - Sayfa 116
7.Kontrol grubu çocuklarının eğitimin sonundaki sosyal beceri düzeyleri ile eğitimin bitiminden 3 ay sonraki sosyal beceri düzeyleri annelerin değerlendirmelerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Çocuklara yönelik yapılan anne desteksiz sosyal beceri eğitiminin çocukların benlik kavramınlarına etkileri, 8.Anne desteksiz sosyal beceri eğitimi alan çocukların eğitimin öncesindeki benlik k...
Evlilik çatışmasının okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine etkisi - Sayfa 92
amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=17,058; p=0,002<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre; baba eğitim düzeyi ilkokul olan çocukların sosyal uyumsuzluk puanı, baba eğitim düzeyi ortaokul olan çocukların sosyal uyumsuzluk puanından yüksektir (Mann...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sosyal
çocuk
eğitim
okul
öncesi
becerileri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİMDALI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZERKLİK VE
ATILGANLIK DÜZEYLERİ İLE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd.Doç. Dr. Nurcan KOÇAK
HAZIRLAYAN Gülhan ŞAHİN
Konya -2009

İlgili Kaynaklarsingle.php