Okuma ediminde bağlam ipuçlarının sözcük edimine etkisi
YJ/dız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans Tezi
OKUMA EDİMİNDE BAGLAM İPUÇLARININ SÖZCÜK EDİNİMİNE ETKİSİ
Onur HELVACI
01708101
Tez Danışmanı: Dr. Aybars ERÖZDEN
İstanbul 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 604
591 Bayraktar, Zülfikar, (2003), Türkmen Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Bedir, Selma, (2000), Uygur Çöçekleri, (Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Berki, Meltem, (2003), Hakkari Masalları Üzerine Bir Araştırma, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Birdal, Alika...
Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 605
592 Demirbaş, Seher, (2006), Sütçüler Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Deniz, Rasim, (1992), Kayseri Masalları, (Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Derman, Serdar, (2002), Anadil (Türkçe) Öğretiminde Masal Metinlerinin Kullanılması, (Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüks...
Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 606
593 Göde, Halil Altay (1997), Yalvaç Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Süleyman Demirel Üniversitesİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Gökçimen, Ahmet (2000), Türkmen Masalları Üzerine Motif İncelemesi, (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Güerer, Nimet (1997) Özbek Halk Masalları (Metnin Çeviri Yazısı, Dil İncelemesi, Sözlük), (Afyon Kocatepe Ünive...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
tezi
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

YJ/dız Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Yabancı Dil (İngilizce) Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans Tezi
OKUMA EDİMİNDE BAGLAM İPUÇLARININ SÖZCÜK EDİNİMİNE ETKİSİ
Onur HELVACI
01708101
Tez Danışmanı: Dr. Aybars ERÖZDEN
İstanbul 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php