T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI
OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRENME ALANINDAKİ KAVRAMLARIN GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ VE
YAPILANDIRMACILIK KURAMINA GÖRE BİLGİ OLUŞTURMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ
(DOKTORA TEZİ)
Recai AKKAYA
BURSA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Minimal FC (veya - Sayfa 53
46 ÖZGEÇMİŞ Sevgi ATLIHAN 1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk öğrenimini Eskişehir Porsuk İlk Okulu'nda , orta öğrenimini Eskişehir Cumhuriyet Lisc'si ve Nevşehir Kız Öğretmen Lise'sinde tamamladı. Üniversite lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Anabilim Dalı'nda tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen BilimleriEnstitlisü Matematik Anahiliın Da...
Gazi eğitim fakültesinin 1982-2004 yılları arasındaki tarihsel gelişimi - Sayfa 160
Resim-İş Öğretmenliği Programı 5.BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ 5.1- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği 6. ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 6.1- İşitme Engelliler Eğitim Anabilim Dalı İşitme Engelliler Öğretmenliği Programı 6.2- Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 6.3- Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Görme Engelliler Öğretme...
Karmaşık sayılarda kavram yanılgısı ve hata ile tutum arasındaki ilişki - Sayfa 19
kavram yanılgıları ve yanılgı ile tutum arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin karmaşık sayılar konusunda hata ve yanılgılara sahip oldukları, karmaşık sayılara yönelik tutumlarının olumluya yakın olduğu ve yanılgı ile tutum arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırmaya ait ayrıntılı bilgilere literatür kısmında değinilecektir. Bu araştırma i...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

matematik
dalı
eğitimi
bilim
bilimler
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI
OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRENME ALANINDAKİ KAVRAMLARIN GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ VE
YAPILANDIRMACILIK KURAMINA GÖRE BİLGİ OLUŞTURMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ
(DOKTORA TEZİ)
Recai AKKAYA
BURSA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php