Ölüme bağlı tasarrufların iptali

sakatlanmış duruma düşmektedir. Daha doğrusu o kişinin sözleşme iradesi sakat olarak
oluşmaktadır.
bb) Beyan (Bildirim) Hatası Beyan hatası bildirim ve irade arasında istenmeyerek meydana gelen uyumsuzluktur. İrade oluşurken hiçbir bozukluk ve sak.atlık söz konusu değildir. Beyan hatasına düşen taraf bildirim sırasında hata yaptığını bilmemekte. daha sonra hatasının farkına varmak.radır. Beyanda hata, kullanılan söz, yazı veya işaretlerden doğacağı gibi yanlış yorum veya hatadan da doğabilir. Beyanda hata iptal sonucunu oluşturmak.tadır.
Hata lıallerinin vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri yönünden ayn ayn incelenmesi gerekir.
b) Vasiyetnamede Yanılma
Vasiyetnamelerde -vasiyetten_ yararlanacak kişinin mal _varlığı zenginleştiği ve buna karşılık vasiyet edenin mirasçılannm mal varlığı fakirleştiği azaldığı için. korunması gereken mirasçılardır59 Hata esaslı olsa da. saik hatası şeklinde olsa da her halükarda vasiyetin iptali istenebilir. Yeter ki vasiyet ile hata arasında illiyet bağı bulunsun.
Saikte hatanın ölüme bağlı tasarrufun iptalini gerektirebilmesi için, vasiyetçinin yanılmış olduğu bu hususu bilmesi halinde bu tasarrufu istemeyecek ya da yapmayacak olması gerekir. Örneğin, zengin biri tek oğlunun bindiği arabanın kaza yapnğını ve
-. içinden kimsenin kurtulamadığını öğrenerek bir vasiyetname düzenleyerek servetinin tümünil başka bir şahısa bağışlıyor. Vasiyetçinin ölümünden sonra bu haberin yanlış

olduğu anlaşılıyo~ b~a. oğul vasiyetçinin h3:1’1 yaptığım iddia ve ispat etmek suretiyle vasiyetnameyi iptal ettirebilir. İspat mecburiyeti, saikte hata bulunduğunu iddia eden tarafa aittir.
s9 Şener, Vasiyet, s. 207.
3741. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüme bağlı tasarrufların iptali - Sayfa 115
Saik hatasını teşkil eden yanlış düşünce ve tahminler geçmişe ya da günümüze ilişkin olabileceği gibi, geleceğe dair tahminler bakımından da saik hatası söz konusu olabilir531. Örnek olarak, mirasbırakan uzun yıllar birlikte yaşadığı arkadaşının kendi öldükten sonra mağdur olmasını önlemek için evini vasiyet etmiştir. Mirasbırakanın ölümünden kısa süre sonra arkadaşına büyük bir miras kalmıştır. M...
Ölüme bağlı tasarrufların iptali - Sayfa 114
kendisi için iyi sonuçlar doğurup doğurmayacağını, piyasa şartlarına göre tayin edebilmek için bir süre sesini çıkarmıyor. Hataya düştüğünü anladığı zaman karşı tarafa bildirmiş olsaydı karşı taraf durumu zararsız atlatabilecekken, piyasa şartlarını değerlendirmek için beklediği bu sürenin sonunda hatasını ileri sürmesi karşı tarafı büyük bir zarara uğratıyor. Bu halde dürüstlük kuralının ihlali a...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olması
iptal
miras
saik
hata
taraf


41. SAYFA ICERIGI

sakatlanmış duruma düşmektedir. Daha doğrusu o kişinin sözleşme iradesi sakat olarak
oluşmaktadır.
bb) Beyan (Bildirim) Hatası Beyan hatası bildirim ve irade arasında istenmeyerek meydana gelen uyumsuzluktur. İrade oluşurken hiçbir bozukluk ve sak.atlık söz konusu değildir. Beyan hatasına düşen taraf bildirim sırasında hata yaptığını bilmemekte. daha sonra hatasının farkına varmak.radır. Beyanda hata, kullanılan söz, yazı veya işaretlerden doğacağı gibi yanlış yorum veya hatadan da doğabilir. Beyanda hata iptal sonucunu oluşturmak.tadır.
Hata lıallerinin vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri yönünden ayn ayn incelenmesi gerekir.
b) Vasiyetnamede Yanılma
Vasiyetnamelerde -vasiyetten_ yararlanacak kişinin mal _varlığı zenginleştiği ve buna karşılık vasiyet edenin mirasçılannm mal varlığı fakirleştiği azaldığı için. korunması gereken mirasçılardır59 Hata esaslı olsa da. saik hatası şeklinde olsa da her halükarda vasiyetin iptali istenebilir. Yeter ki vasiyet ile hata arasında illiyet bağı bulunsun.
Saikte hatanın ölüme bağlı tasarrufun iptalini gerektirebilmesi için, vasiyetçinin yanılmış olduğu bu hususu bilmesi halinde bu tasarrufu istemeyecek ya da yapmayacak olması gerekir. Örneğin, zengin biri tek oğlunun bindiği arabanın kaza yapnğını ve
-. içinden kimsenin kurtulamadığını öğrenerek bir vasiyetname düzenleyerek servetinin tümünil başka bir şahısa bağışlıyor. Vasiyetçinin ölümünden sonra bu haberin yanlış

olduğu anlaşılıyo~ b~a. oğul vasiyetçinin h3:1’1 yaptığım iddia ve ispat etmek suretiyle vasiyetnameyi iptal ettirebilir. İspat mecburiyeti, saikte hata bulunduğunu iddia eden tarafa aittir.
s9 Şener, Vasiyet, s. 207.
37

İlgili Kaynaklar

single.php