Ölüme bağlı tasarrufların iptali

Ancak bu izahlardan vasiyetname açılmadan zaman aşımı süresi_ başlamaz sonucu çıkarılmamalıdır. Bu sadece ispat sorunudur. Dava hakkını oı:tadan kaldıran bir sebep olması sebebi ile~ ölüme bağlı tasarrufu davacının daha önce öğrendiğini iddia eden davalı 137 bunu ispat etmek zorundadır. Ayrıca miras sözleşmelerinde vasiyetnamelerde olduğu gibi açılma söz konusu olmadığından sürenin mirasbırakanın ölümünden (mirasın açılmasından) itibaren işleyeceği kabul edilir138
B. On Yıllık Hak Düşürücü Süre İyiniyetli davalılar için öngörülmüş bulunan on yıllık hak düşürücü süre vasiyetnamelerde açılma tarihinden itibaren işler (TMK m.559/I). Vasiyetnamenin açılmasından başlayarak on yıl içinde dava açılmazsa tasarrufun iptali söz konusu olmaz. Yeni Türk Medeni Kanunu eskiden beş yıl olan süreyi davalıların iyiniyetli ııiına:-.ı durumunda on yıla çıkarmıştır. Böylece dava açmak için hem on yıllık süreyi geçirmemek hem de iyiniyetli olmak şartı aranmıştır. Vasiyetnamenin açılması yine bir yıllık sürede olduğu gibi sulh hukuk hakimi tarafından mirasçılar huzurunda okunmasıdır (T~fK m.596-597). Eğer vasiyetname mirasbırakan ölümünde sulh hakimine verilmediyse. yahut mirasbırakan ölümünden dört yıl sonra bulunm~ş ve açılmışsa. hak düşürücü süre o zaman işlemeye başlayacaktır139
Vasiyetname, _mahkemeye sunulmaz ise bunun açılması söz konusu olamayacağından süre de işlemeyecektir.
Mirasbırakan hakkında gaiplik karan verilmişse süre başlangıcı gaiplik kararının kesinleştiği tarihtir140

137 İnan I Ertaş,s. 244.

.

138 Kaprill&, s. 257; Oğuzman, s. 192; Ayan. Miras. s. 126.

139 Ayiter / Kdıçoğln. s. l6J.

140 Ere~ s. 119.

75.79. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüme bağlı tasarrufların iptali - Sayfa 146
bağlı tasarrufun iptali halinde kendisine hak sağlayacak başka bir ölüme bağlı tasarrufun varlığından haberdar değilse, sürenin işlemeye başlamayacağı kabul edilmekteydi.691 Sürenin işlemeye başlaması için kişi gereken hususları biliyor olmalıdır. Bilmesi gerekmesi yeterli değildir. Yani kişinin gereken çabayı sarf etmiş olsa bu hususları öğrenecek olması sürenin işlemeye başlaması için yeterli d...
Ölüme bağlı tasarruflarda irade sakatlıkları ve sonuçları Les vices de consentement aux dispositions pour cause de mort - Sayfa 93
72 Tasarruf eden kimsenin vefatı öncesinde tüm bunların bilinmesi ihtimalinde dahi 1 yıllık süre i"lemeye ba"lamaz. Bu süre en erken tasarruf sahibinin ölümü anında i"leyebilir269. Zira, tasarruf sahibinin vefatı öncesinde iptal davası açılması mümkün de!ildir270. Görüldü!ü üzere, tasarruf sahibinin bilgisine dayalı bu 1 yıllık sürenin ba"langıcı sübjektif esaslara dayanmaktadır. Dolayısıyla, bu...

79. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vasiyetname
süre
miras
mirasbırakan
tasarrufu
dava


79. SAYFA ICERIGI

Ancak bu izahlardan vasiyetname açılmadan zaman aşımı süresi_ başlamaz sonucu çıkarılmamalıdır. Bu sadece ispat sorunudur. Dava hakkını oı:tadan kaldıran bir sebep olması sebebi ile~ ölüme bağlı tasarrufu davacının daha önce öğrendiğini iddia eden davalı 137 bunu ispat etmek zorundadır. Ayrıca miras sözleşmelerinde vasiyetnamelerde olduğu gibi açılma söz konusu olmadığından sürenin mirasbırakanın ölümünden (mirasın açılmasından) itibaren işleyeceği kabul edilir138
B. On Yıllık Hak Düşürücü Süre İyiniyetli davalılar için öngörülmüş bulunan on yıllık hak düşürücü süre vasiyetnamelerde açılma tarihinden itibaren işler (TMK m.559/I). Vasiyetnamenin açılmasından başlayarak on yıl içinde dava açılmazsa tasarrufun iptali söz konusu olmaz. Yeni Türk Medeni Kanunu eskiden beş yıl olan süreyi davalıların iyiniyetli ııiına:-.ı durumunda on yıla çıkarmıştır. Böylece dava açmak için hem on yıllık süreyi geçirmemek hem de iyiniyetli olmak şartı aranmıştır. Vasiyetnamenin açılması yine bir yıllık sürede olduğu gibi sulh hukuk hakimi tarafından mirasçılar huzurunda okunmasıdır (T~fK m.596-597). Eğer vasiyetname mirasbırakan ölümünde sulh hakimine verilmediyse. yahut mirasbırakan ölümünden dört yıl sonra bulunm~ş ve açılmışsa. hak düşürücü süre o zaman işlemeye başlayacaktır139
Vasiyetname, _mahkemeye sunulmaz ise bunun açılması söz konusu olamayacağından süre de işlemeyecektir.
Mirasbırakan hakkında gaiplik karan verilmişse süre başlangıcı gaiplik kararının kesinleştiği tarihtir140

137 İnan I Ertaş,s. 244.

.

138 Kaprill&, s. 257; Oğuzman, s. 192; Ayan. Miras. s. 126.

139 Ayiter / Kdıçoğln. s. l6J.

140 Ere~ s. 119.

75.

İlgili Kaynaklar

single.php