Ön arıtımdan geçen çöp sızıntı sularının batık membran biyoreaktöründe arıtımı


T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖN ARITIMDAN GEÇEN ÇÖP SIZINTI SULARININ BATIK MEMBRAN BİYOREAKTÖRÜNDE ARITIMI
Hazırlayan Sezahat Aynur ÜNSAL
Danışman Doç. Dr. Ubeyde İpek
YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELAZIĞ, 2008 Bu tez çalışması 105Y345 nolu TÜBİTAK projesi bünyesinde yürütülmüştür.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Petrokimya tesisinden izole edilen bazı mikroorganizmaların Terefitalik Asit ve 1,2 dikloroetan biyoparçalanma etkinliğinin incelenmesi - Sayfa 86
67 Yapılan tez çalışması ile özellikle zor parçalanan ve zararlı olan terefitalik asit ve 1,2 dikloroetanı parçalayan bakterilerin biyolojik arıtım sistemlerinde kullanılmasıyla beraber ülkemizde çeşitli arıtım tesislerinde kullanılacak ve yurt dışından sürekli bakteri satın alınması yerine kendi üretimimiz olan bakteriler ülke içindeki arıtım sistemlerinde kullanılabilir hale gelecektir. ...
Kok kömürü üretim endüstrisi atıksularından fenton prosesi ile fenol giderimi - Sayfa 6
çözücü, pestisit ve insektisit endüstrileri atık sularında yan ürün olarak ve proses artığı olarak bulunmaktadır. Bu tez çalışmasında, kok kömürü üretim endüstrisi atıksularından fenol ve KOİ gideriminde, kimyasal arıtım ve Fenton prosesinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Kimyasal arıtım için farklı koagülantlar kullanılmıştır. Fenton prosesi, Fe2+ iyonları ile H2O2 arasındaki reaksiyon son...
Resorsinolün elektrokimyasal degradasyonunun incelenmesi - Sayfa 14
Demirbüken, P. 2012. Resorsinolün Elektrokimyasal Degradasyonunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi arıtım sistemlerinde mikroorganizmaların inhibisyona uğramaları, yeni atıksu arıtım tekniklerinin araştırılmasına neden olmuştur [7]. Bu tezde son yıllarda alternatif ileri arıtım yöntemlerinden birisi olan elektrokimyasal oksidasyon uygulanarak biyolojik olarak kolay parçalanma...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
arıtımı
lisans
yüksek
danışman
çevre


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖN ARITIMDAN GEÇEN ÇÖP SIZINTI SULARININ BATIK MEMBRAN BİYOREAKTÖRÜNDE ARITIMI
Hazırlayan Sezahat Aynur ÜNSAL
Danışman Doç. Dr. Ubeyde İpek
YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELAZIĞ, 2008 Bu tez çalışması 105Y345 nolu TÜBİTAK projesi bünyesinde yürütülmüştür.

İlgili Kaynaklarsingle.php