Operatörlerin spektral teorisinde açılım ve salınım teoremleri
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİNDE AÇILIM VE SALINIM TEOREMLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Sevcan TUNCER 08121110
Anabilim Dalı: Matematik Programı: Uygulamalı Matematik Danışman: Prof. Dr. Etibar PENAHLI
Ocak-20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yeni ilköğretim matematik programında yer alan alternatif değerlendirme yaklaşımlarının uygulamadaki etkinliği - Sayfa 36
2. İLGİLİ LİTERATÜR İNCELEMESİ Bu kısımda; matematiğin tanımı ve önemi, matematik öğretiminin ne olduğu ve ülkemizde matematik öğretimine yönelik yapılan çalışmalar, matematik öğretiminin genel amaçları, ölme ve değerlendirmeye yönelik temel kavramlar hakkında literatür incelemelerine yer verilmiştir. 2.1. Matematik nedir? “Matematik nedir?” sorusunun tek bir tanımı yoktur. Matematikle ilgili ol...
İlköğretim beşinci sınıfa yönelik materyallerin geliştirilmesi ve uygulanması - Sayfa 70
59 18 Matematiği iyi bilmek çalışma olanaklarımı arttırır. 19 Matematik dersinden iyi notlar alabilirim. 20 Matematiksel düşünme yeteneğine sahip değilim. 21 Matematiği anlayamayacağımı düşünüyorum. 22 Matematik bir bilim değil yalnızca bir araçtır. 23 Matematik dersinde başarılı olmak benim için önemlidir. 24 Derste çözümü yarım kalan matematik sorularıyla uğraşmak bana zevk verir. 25 Mat...
İlköğretimde Matematik eğitiminin denetimi ve bir model önerisi - Sayfa 67
49 2. İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik dersinin denetimine ilişkin görüşleri bazı değişkenlere göre farklılık göstermekte midir? 2.1. İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik dersinin denetimine ilişkin görüşleri “cinsiyet” değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 2.2. İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik dersinin denetimine ilişkin görüşleri “mezun olunan fak...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

matematik
dalı
tezi
bilimleri
programı
etibar


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİNDE AÇILIM VE SALINIM TEOREMLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Sevcan TUNCER 08121110
Anabilim Dalı: Matematik Programı: Uygulamalı Matematik Danışman: Prof. Dr. Etibar PENAHLI
Ocak-2011

İlgili Kaynaklarsingle.php