Optik dalga kılavuzlarında propagasyon özelliklerinin incelenmesi ve optik kuplör ile optik sensör analizi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
OPTİK DALGA KILAVUZLARINDA PROPAGASYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE OPTİK KUPLÖR İLE
OPTİK SENSÖR ANALİZİ
Mühendis Öznur TÜRKMEN
FBE Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Haberleşme Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ÜNVERDİ
İSTANBUL, 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Haberleşmede kullanılan optik fiber kablonun ek ve ölçüm metodları - Sayfa 3
iii ÖZET HABERLEŞJ\.1EDE KULLANILAN OPTİK FİBER KABLOLARIN EK VE ÖLÇüM l\.1ETODLARI TOHUMOGLU, Yılmaz Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Eylül 1998, 77 sayfa Haberleşme sistemlerine iletim ortamı olarak giren optik fiberin, haberleşmede kullanılan diğer iletim ortamlarından her yönüyle üstün olması optik fiberi ...
Serbest uzay optik haberleşmesinde sanal temel istasyonlar yöntemi - Sayfa 3
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Kızılötesi dalga boyundaki optik haberleşme, günümüzde fiber optik haberleşmesinin omurgası olmakla kablolu haberleşme sistemlerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Nitekim gezgin aygıtlar içeren kablosuz/gezgin bir kapalı alan haberleşmesi söz konusu olduğunda kızılötesi sistemler radyo frekanslarındaki sistemlere kıyasla daha çok kullanım alanı bulamamıştır. Dahası, birtakım d...
Kablosuz optik haberleşme için uyarlanabilir modülasyon ve kodlama - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ..............................................................................................................................i İÇİNDEKİLER ...............................................................................................................ii ŞEKİL LİSTESİ ............................................................................................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

haberleşme
optik
yüksek
tezi
danışmanı
lisans


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
OPTİK DALGA KILAVUZLARINDA PROPAGASYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE OPTİK KUPLÖR İLE
OPTİK SENSÖR ANALİZİ
Mühendis Öznur TÜRKMEN
FBE Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Haberleşme Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ÜNVERDİ
İSTANBUL, 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php