Organik asit-bakteriyal inokulant kombinasyonunun mısır silajlarının fermentasyon, aerobik stabilite ve yem değeri üzerine etkisi
T.C. ULUDAG 0NiVERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTOSO
ORGANiK ASiT – BAKTERiYAL iNOKULANT KOMBiNASYONUNUN MISIR SiLAJLARININ FERMANTASYON, AEROBiK STABiLiTE ve
YEM DEGERi OZERiNE ETKiLERi
ERDiNC ALTINCEKiC
YUKSEK LiSANS TEZi ZOOTEKNi ANABiLiM DALI
Bursa – 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAG 0NiVERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTOSO
ORGANiK ASiT – BAKTERiYAL iNOKULANT KOMBiNASYONUNUN MISIR SiLAJLARININ FERMANTASYON, AEROBiK STABiLiTE ve
YEM DEGERi OZERiNE ETKiLERi
ERDiNC ALTINCEKiC
YUKSEK LiSANS TEZi ZOOTEKNi ANABiLiM DALI
Bursa – 2006

İlgili Kaynaklar
single.php