EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ)
ORGANİK TARIM SİSTEMİNDE UYGULANAN DEĞİŞİK ORGANİK GÜBRELERİN YALOVA YAĞLIK 28 BİBERİNİN (Capsicum annuum L.) VERİM VE BAZI KALİTE KRİTERLERİ İLE TOPRAKTAKİ AZOT BİRİKİMİNE ETKİLERİ
Alev KIR
Toprak Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 501.13.02
Sunuş tarihi:26/05/2006
Danışman: Prof. Dr. Nilgün MORDOĞAN
Bornova İZMİR1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Spartium junceum L., Chamaecytisus hirsutus (L.) Link. ve Genista lydia Boiss var. lydia taksonlarının çoğaltım yöntemleri ve süs bitkisi özelliklerinin belirlenmesi Determination of propagating methods and properties ornamental plant of Spartium junceum L., Chamaecytisus hirsutus (L.) link. and Genista lydia Boiss var. lydia taksa - Sayfa 133
113 Toplam dal uzunluklarında alüvyal toprak, bahçe toprağı + organik gübre + dere mili ve bahçe toprağı + ticari toprak + organik gübre + dere mili karışımlarından oluşan ortamların diğer ortam ve karışımlara göre istatistiki anlamda da etkili ve farklı oldukları, bu üç ortamın etsinin aynı olduğu ve aynı grupta yer aldıkları saptanmıştır. Bu sonuçlara göre tekli ortam olan ticari toprak üçlü ka...
Mikorizanın farklı iklim ve ortam koşullarında Forsythia x intermeia Zab. ve Cotoneaster franchetti Bois. bitkilerinin gelişimi üzerindeki etkileri - Sayfa 146
129 Dal Yaş Ağırlığı (gr) 120 100 80 60 M+ (Mikoriza) M - (Kontrol) 40 20 0 T Ts TK TKs TKO TKOs T Ts TK TKs TKO TKOs T Ts TK TKs TKO TKOs Gümüş hane T: Toprak Ts: Steril Toprak Maçka Ortamlar TK: Toprak Kum TKs: Steril Toprak Kum Trabzon TKO: Toprak Kum Organik Madde TKOs: Steril Toprak Kum Organik Madde Şekil 3.65. Farklı deneme alanlarında, Mikoriza ve kontro...
Organik tarım ve danışmanlık hizmetlerinin incelenmesi - Sayfa 76
9.5. Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Danışmanlık Kriterleri Organik fındık yetiştiriciliğinde danışmanların, bitki besleme, budama tekniği, hasat, harman, depolama ve zirai mücadele konularında bilmesi gereken hususlar şu şekilde açıklanmıştır (Anonim, 2004d). Organik Fındıkta Bitki Besleme; Geleneksel ve organik fındık üretiminde girdi kullanımı yönünden önemli farklılıklar bulunmaktadır. Org...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

organik
toprak
etkileri
kriterleri
bazı
danışman


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ)
ORGANİK TARIM SİSTEMİNDE UYGULANAN DEĞİŞİK ORGANİK GÜBRELERİN YALOVA YAĞLIK 28 BİBERİNİN (Capsicum annuum L.) VERİM VE BAZI KALİTE KRİTERLERİ İLE TOPRAKTAKİ AZOT BİRİKİMİNE ETKİLERİ
Alev KIR
Toprak Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 501.13.02
Sunuş tarihi:26/05/2006
Danışman: Prof. Dr. Nilgün MORDOĞAN
Bornova İZMİR

İlgili Kaynaklarsingle.php