Örgütsel değişim ve örgütsel değişimde örgüt kültürünün yeri ve önemi

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ _ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖRGÜTSEL DEGİŞİM VE ÖRGÜTSEL DEGİŞİMDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ
İŞLETME ANADİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ DANIŞMANI ÖGR. GÖR. DR. TURHAN ERKMEN
HAZIRLAYAN ESRA POLAT
İSTANBUL, 20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Örgütsel değişim ve değişim karşısında bireysel direnç - Sayfa 2
T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI i Yüksek Lisans Tezi ÖRGÜTSEL DEGİŞİM VE DEGİŞİM KARŞISINDA BİREYSEL DİRENÇ Danışman YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN ÖZLER Hazırlayan Emin DURSUN 9991013122 Kütahya-2007 ...
Organizasyonlarda WEB tabanlı değişim yönetimi: Bilgisayar teknolojilerinin örgütsel değişime ilişkin algılamalar üzerine etkileri - Sayfa 1
T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı / t!S-1 Doktora Tezi ORGANİZASYONLARDA WEB TABANLI DEGİŞİM YÖNETİMİ: BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN ÖRGÜTSEL DEGİŞİME İLİŞKİN ALGILAMALAR ÜZERİNE ETKİLERİ KCNULU BİR ARAŞTIRMA Danışman PROF. DR. AHMET KARAASLAN 4i4b-l${ Hazırlayan Köksal HAZIR 9991010304 Kütahya - 2004 ...
Türk milli eğitiminde örgün eğitimin yeri ve okul öncesi eğitim - Sayfa 1
T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI VE ÖRGÜTSEL DEGİŞİM BİLİM DALI TÜRK MİLLİ EGİTİMİNDE ÖRGÜN EGİTİMİN YERİ VE OKUL ÖNCESİ EGİTİM (Yüksek Lisans Tezi) Tezi Hazırlayan: Yasemin Gülizar SÜRMEN İstanbul, 2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

örgütsel
degişim
örgüt
tezi
hazırlayan
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ _ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖRGÜTSEL DEGİŞİM VE ÖRGÜTSEL DEGİŞİMDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ
İŞLETME ANADİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ DANIŞMANI ÖGR. GÖR. DR. TURHAN ERKMEN
HAZIRLAYAN ESRA POLAT
İSTANBUL, 2003

İlgili Kaynaklarsingle.php