l~1SJ
ORIGANUM ONITES L. UÇUCU YAGININ BİLEŞİMİ
F.Zerrin ERDEMGİL
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Uyarınca Farmakognozi Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ
Olarak Hazırlanmıştır.
Danışman: Y.Doç.Dr.Muzaffer ÖGÜTVEREN
Eskişehir – 19921. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ameliyathane faaliyetlerinin çizelgelenmesi ve bir hastane uygulaması - Sayfa 89
int M = 99; int A = 22; int S = 10; int G = 5; int P = l; range ameliyathane [l..A]; range servis [1..SJ; range gun [1..G]; range kume [1..P]; int kurulum = 1; int calisma_suresi = 12; int aıneliyat_sayisi[servis] = [70,65,58,51,79,55,35,58,36,51 ]; int ameliyat_suresi[servis] = [2,2,2,2,2,2,4,2,3,2 ]; int kull_ameliyathane[servis,aıneliyathane]= [ [l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l...
Florür tayini için spectrofotometrik bir metot geliştirilmesi - Sayfa 71
= >5" " F"!L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L , ! 9!L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L !" " G L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L " " 5 F> LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL & " " 5 F> LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL & = F" " " 5 F > L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L & #D " $% D # ) ) -)) ).) / # ) ) ( '0 6 ...
Türk standartları ve Avrupa standartlarında teknik resim standartlarındaki gelişmeler - Sayfa 30
9 11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 l l l l l l lRl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ı llllllHIH~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Şekil...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
l~sj
ydoçdrmuzaffer
danışman
hazırlanmıştır
tezi


1. SAYFA ICERIGI

l~1SJ
ORIGANUM ONITES L. UÇUCU YAGININ BİLEŞİMİ
F.Zerrin ERDEMGİL
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Uyarınca Farmakognozi Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ
Olarak Hazırlanmıştır.
Danışman: Y.Doç.Dr.Muzaffer ÖGÜTVEREN
Eskişehir – 1992

İlgili Kaynaklar
single.php